PKO Zrównoważony - stoicki spokój
06.07.2017 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 06 lipca 2017 r.

Fundusz: PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
Na tle swoich konkurentów PKO Zrównoważony wyróżnia się relatywnie konserwatywną polityką inwestycyjną. Należy to rozumieć w dwójnasób. Pierwszym czynnikiem decydującym o „defensywności” funduszu jest niewielka na tle grupy alokacja w akcje. Oceniając przez pryzmat aktywów netto jest to zwykle ok. 45-50%, czyli zgodnie z benchmarkiem. Jeżeli jednak uwzględnić dźwignię finansową – która od 2013 wynosi przeciętnie od 10% do nawet 30% na koniec grudnia 2016 – udział ten spada do ok. 33%. Powód nr 2 to bardzo bezpieczne pozycjonowanie części dłużnej, która charakteryzuje się skromnym ryzykiem stopy procentowej. Teoretycznie tak ostrożna polityka inwestycyjna (przy braku długotrwałej bessy) powinna stawiać PKO Zrównoważony w niekorzystnej pozycji względem bardziej agresywnych konkurentów – którzy nierzadko posiadają i ponad 60% akcji – jednak na przestrzeni ostatnich lat fundusz prowadził bardzo wyrównaną walkę. Trudno jednak aby było inaczej, gdy część akcyjna to właściwie kopia PKO Akcji Plus, który to został przez nas oceniony na 5 gwiazdek. To, co ją wyróżnia, to wysoka jakość selekcji walorów oraz aktywne poszukiwanie okazji na rynkach zagranicznych. To pozwala wygenerować alfę względem funduszy bazujących mocniej na rynku polskim. Jeżeli spojrzeć na historię wyników w szerszym horyzoncie, to przedstawiony profil funduszu pozwalał zwykle ulokować się w połowie stawki. Trzeba jednak zauważyć, ze to głównie w okresach spadkowych PKO Zrównoważony błyszczał, vide 2015 rok. Trudno oczekiwać, aby na silnie wzrostowym rynku tylko selekcją fundusz był w stanie nadrobić relatywnie skromną alokację oraz defensywny profil części dłużnej. Z pewnością nie pomagają w tym również koszty zarządzania, które przy wysokości ok. 4% są zbliżone do tych charakterystycznych dla funduszy akcji.
 
Opinia Analiz Online
Tak jak wspomniano, w ostatnich latach fundusz wyróżnił się przede wszystkim w 2015 roku, czyli w okresie słabości krajowego parkietu. To dobre podkreślenie niższej niż konkurenci korelacji z warszawską GPW, która w tym przypadku okazała się korzystna. Odmiennie przedstawiała się sytuacja przez kolejne 1,5 roku, które należy zwyczajnie określić jako przeciętne. Faktycznie, w tym okresie stopa zwrotu pokrywa się ze średnią dla grupy, w wysokości ok. 14,5%. Z drugiej strony, było tak przy relatywnie niskim ryzyku zmienności, szczególnie liczonego względem średniej (tzw. tracking error). Jeżeli wziąć pod uwagę information ratio (mierzącego relację zysku do ryzyka) to za horyzont roczny oparta na tym wskaźniku nota rankingowa wyniosła 3a (środek stawki), zaś w przypadku 3 lat jest to 4a (35% najlepszych). Zatem wskaźniki są relatywnie dobre, ale nie wyróżniające. Znacznie ciekawiej działo się jednak w portfelu akcyjnym. W przypadku PKO TFI zawsze warto prześledzić zmiany pod kątem nowych propozycji. Z końcem roku w sprawozdaniach pojawiły się takie tematy jak np. zachodnie koncerny samochodowe (Daimler, Renault) ale też bardziej niszowe propozycje jak producent obuwia Skechers – co świadczy o stałym poszukiwaniu nowych, ciekawych tematów.
 
Uzasadnienie oceny
Grupa funduszy mieszanych zrównoważonych jest dość specyficzna. Jej liczebność jest skromna, a wiele rozwiązań legitymuje się agresywną polityką inwestycyjną. Na ich tle PKO Zrównoważony wydaje się być dobrą propozycją dla tych inwestorów, którzy nie akceptują zbyt dużego ryzyka zmienności. Pomimo wyników nieodbiegających istotnie na plus od średniej, uważamy, że ocena na poziomie 4 gwiazdek jest zasadna. Wynika to z takich czynników jak dobrze zorganizowany proces inwestycyjny, czy wykwalifikowany zespół zarządzających, równie istotnych dla oceny produktu jak stopy zwrotu i ryzyko. Niewątpliwie jednak pozycja konkurencyjna produktu byłaby istotnie lepsza, gdyby nie był on po prostu drogi. O wyśrubowanej opłacie za zarządzanie już pisaliśmy, dołożyć do tego trzeba jeszcze wysoką na tle grupy opłatę manipulacyjną.

Marcin Różowski, Ewa Bartosiak
Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszane polskie zrównoważonePKO TFIratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę