Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)
05.07.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w czerwcu nadaliśmy 393 oceny od 1a do 5a w horyzoncie 12-miesięcznym oraz 274 w horyzoncie 36-miesięcznym

Spośród ocenianych produktów 21 funduszy może pochwalić się najwyższymi ocenami zarówno w krótkim, jak i w długim terminie. Dwa produkty - Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors FIO) oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) utrzymują najwyższą ocenę w obydwu horyzontach nieprzerwanie od 13 miesięcy.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Po raz pierwszy nadaliśmy ocenę w 12-miesięcznym horyzoncie siedmiu funduszom dostępnym na polskim rynku. Początki bywają trudne, co odzwierciedliły oceny rankingowe debiutantów.  Zarówno Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) oraz Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) otrzymały najniższą notę z możliwych (1a). Nieco lepiej poradziły sobie Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) oraz Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO), które otrzymały ocenę „dopuszczającą”. W czerwcowym rankingu zadebiutowały także Investor Akcji (Investor FIO), Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) oraz Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO). Dwa pierwsze produkty wystartowały na „trójkę”, a ostatnie z rozwiązań otrzymało notę 4a.

Ze względu na wystarczająco długą historię, w długim horyzoncie po raz pierwszy nadano ocenę funduszom Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) oraz Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO). Uzyskane oceny nie są jednak najwyższe. Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) zadebiutował na „dwójkę”, natomiast Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) otrzymał najniższą notę.

W krótkim horyzoncie warto zwrócić uwagę na fundusze, których oceny charakteryzuje trend wzrostowy. Poprawa rankingu charakteryzowała fundusz NN (L) Nowej Azji (NN SFIO). W 12-miesięcznym horyzoncie ocena funduszu podlegała jednak istotnym wahaniom. W tym okresie dwukrotnie fundusz otrzymał najwyższą ocenę (odpowiednio w grudniu ub.r. oraz w lutym 2017 r.). Jednakże, po wzroście oceny następował jej spadek. Przełomowym momentem dla funduszu był kwiecień - od tego czasu oceny funduszu weszły w fazę stabilnego wzrostu, który skutkował przyznaniem najwyższej noty pod koniec maja br.
 

Warto również zwrócić uwagę, że w tym roku czterokrotnie (w styczniu, marcu, maju i czerwcu) wypracowane miesięczne stopy zwrotu były wyższe niż średnia dla funduszy akcji azjatyckich bez Japonii. W czerwcu osiągnięty wynik pozwolił produktowi oferowanemu przez NN Investment Partners TFI znaleźć się w pierwszym kwartylu stóp zwrotu.
 
Warto również zwrócić uwagę na fundusze, które pogorszyły swoją pozycję względem pozostałych konkurentów. Wśród nich znalazł się przede wszystkim Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO). Nieprzerwany spadek not obserwowany jest od stycznia 2017 r. W czerwcu produkt z oferty Copernicus Capital TFI otrzymał najniższą ocenę – 1a. Na pogorszenie wyników funduszu zwracaliśmy uwagę kilkukrotnie – wypracowywane miesięczne wyniki są niższe od średniej licząc od października ub.r. W efekcie, w ciągu minionych 9 miesięcy stopy zwrotu funduszu znajdowały się w 3-4 kwartylu.


Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zespół Analiz Online

TAGI:

JPMorganrankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę