Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Wyniki funduszy inwestycyjnych (maj 2017)

02.06.2017 | analizy.pl
pobierz plik: xls pdf
Maj był dość dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych. Przeszło połowa rozwiązań zapewniła dodatnią stopę zwrotu

Warunki ku temu były sprzyjające. Większość parkietów na świecie, w tym przede wszystkim na rynkach rozwiniętych rosła. Indeks MSCI ACWI, odzwierciedlający koniunkturę na globalnych rynkach akcji wzrósł w przeciągu ostatniego miesiąca o +1,7%.

Pozytywny sentyment dominował mimo sporego natłoku zdarzeń dość nadzwyczajnych. Miesiąc rozpoczęła wygrana Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji. Wybór ten, mimo że kandydat jest centrystą i zwolennikiem Unii Europejskiej, nie wywołał euforii obserwowanej po ogłoszeniu wyników pierwszej tury. Wskazuje się, że inwestorzy spodziewali się takiego scenariusza, w związku z czym wygrana Macrona była już uwzględniona w cenach aktywów. Kolejne wydarzenia trudno było jednak przewidzieć. Media obiegły bowiem informacje na temat kolejnej afery, w którą jest zamieszany amerykański prezydent Donald Trump. Tym razem chodziło o zbyt bliskie stosunki z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej. W drugiej połowie maja powrócił także temat afery korupcyjnej, w którą ma być zamieszany także obecny prezydent Brazylii. Niespodziewanie doszło również do obniżenia ratingu Chin przez agencję Moody’s. 

Chociaż na spadek ryzyka politycznego na Starym Kontynencie rynki nie zareagowały szczególnie entuzjastycznie to właśnie fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych dały w maju zarobić najwięcej. Żaden z produktów zaliczanych do tej grupy nie odnotował ujemnego wyniku. Pozytywny sentyment wprowadziły przede wszystkim dobre odczyty makroekonomiczne – wskaźniki PMI dla usług oraz przemysłu oscylują w granicach 56 pkt., wskazując na istotne ożywienie gospodarcze. W efekcie inwestorzy lokujący kapitał w fundusze skupiające się na europejskich rynkach rozwiniętych zarobili średnio +1,9%. Najwyższy zysk odnieśli ci, którzy zainwestorwali w jednostki funduszu Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO). Produkt ten wypracował wynik w wysokości +3,3%.


Bardzo dobrze wypadła również grupa funduszy akcji azjatyckich bez Japonii. Miniony miesiąc był bardzo udany dla rynku akcji w Korei Południowej i Indiach – wartość indeksów KOSPI i SENSEX wzrosła odpowiednio o ok. +6,4% i +4,1%. Wzrost odnotował również indonezyjski rynek akcji. W efekcie udało się zrównoważyć spadki na giełdzie w Shanghaju dzięki czemu jednostki produktów zaliczanych do tej grupy wzrosły średnio o +1,6%. Najwyższą stopę zwrotu wypracował fundusz Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO), którego wynik wyniósł +3,5%.
Maj był sprzyjającym miesiącem także dla funduszy dłużnych. Stabilna sytuacja na rynku stopy procentowej, zarówno globalnym jak i krajowym, pozwoliła wypracować dodatnie stopy zwrotu wszystkim funduszom skupiających się na instrumentach dłużnych. Najlepiej wypadły fundusze dłużne polskie uniwersalne oraz te skupiające się na polskich papierach skarbowych – obie grupy produktów wypracowały średni miesięczny wynik w wysokości +0,6%.


Ubiegły miesiąc nie był sprzyjający dla rynków wschodzących, w tym przede wszystkim dla Polski. Fundusze akcji polskich uniwersalne wypadły najsłabiej w całym zestawieniu – ich średni wynik wyniósł -1,6%. Po kwietniowych wzrostach maj upłynał bowiem pod znakiem korekty, i to dużo silniejszej niż w lutym – w ubiegłym miesiącu wartość indeksu WIG spadła o ok. -2,3%, podczas gdy dwa miesiące wcześniej było to niespełna -0,7%. Na 60 funduszy zaliczanych do grupy akcji polskich uniwersalnych jedynie siedem produktów wypracowało dodatni wynik. Najlepiej wypadł Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO), którego stopa zwrotu wyniosła +3,3%. Najsłabiej poradził sobie Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO).

Ujemne stopy zwrotu wypracowały także fundusze akcji europejskich rynków wschodzących oraz akcji globalnych rynków wschodzących, których miesięczne wyniki wyniosły odpowiednio -0,1% i -0,4%. Jeśli chodzi o pierwszą grupę, oprócz akcji polskich wynikom zaciążyły także akcje spółek rosyjskich, które znajdują się w wielu portfelach. W związku z zawirowaniami na rynku ropy naftowej w maju wartość indeksu MICEX, grupującego 50 największych spółek, spadła o blisko -5,8%. W przypadku produktów skupiających się na rynkach globalnych wynikom zaciążyły przede wszystkim aktywa chińskie oraz brazylijskie. W maju wartość indeksu Shanghai Composite Index spadła o blisko -1,2%, a brazylijskiej Bovespy o -4,2%.  

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji europejskich rynków wschodzącychfundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnefundusze akcji tureckichwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę