Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Warto inwestować w polskie akcje, szczególnie małych spółek

24.05.2017 | Katarzyna Czupa
Dobre perspektywy gospodarcze oraz niskie wyceny, to czynniki które działają na korzyść polskiego rynku akcji

Maj nie należy do najbardziej udanych miesięcy dla warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Jak dotąd wartość indeksu WIG spadła o przeszło -2%. Marcowa korekta wybiła inwestorów z rytmu. Od tego czasu optymizm, który stanowił podstawę hossy trwającej od połowy listopada ub.r. do końca lutego br., nie zagościł na trwałe na parkiecie przy ul. Książęcej.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Eksperci są jednak zgodni, Polska to jeden z najatrakcyjniejszych rynków wschodzących. Za takim podejściem przemawiają przede wszystkim solidne fundamenty gospodarcze. Według wstępnych odczytów wzrost PKB w pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł +4%, przewyższając oczekiwania analityków rynkowych. Bezrobocie wynosi 8,1% i znajduje się na poziomie najniższym od lat 90. Nad Wisłą na dobre zagościła także inflacja, której poziom wynosi obecnie 2%. Mimo wzrostu cen, Narodowy Bank Polski zapewnia, że utrzyma łagodną politykę pieniężną, co oznacza, że polskie przedsiębiorstwa będą mogły dalej korzystać z relatywnie taniego finansowania.

Ożywienie gospodarcze obrazuje także indeks PMI (wskaźnik aktywności gospodarczej), który w kwietniu wyniósł przeszło 54 pkt (próg 50 pkt. jest wartością neutralną). Do tego dochodzi podwyższenie perspektywy dla naszej gospodarki przez agencję raitingową Moody’s (decyzję podjęto w połowie maja br.).

W obliczu tych pozytywnych danych, w ocenie zarządzających zadyszka obserwowana na GPW to jedynie przystanek w hossie. Zdanie to podziela Szymon Juszczyk z RDM Wealth Management, który wskazuje, że mimo spadków na warszawskim parkiecie zagraniczni inwestorzy nie zdecydowali się na wycofanie z naszego rynku.

Od początku tego miesiąca nasz rynek rzeczywiście słabiej się zachowuje, ale zauważmy, że przy wyraźnie niższych obrotach niż wcześniej. Wniosek? Duży, globalny kapitał nie rzucił się do realizacji zysków z hossy na GPW, i to mimo że dała ona już zarobić ok. 40%, uwzględniając tylko duże spółki – mówi.


Jak mówi Paweł Mizerski, dyrektor departamentu zarządzania aktywami i wiceprezes AXA TFI, rynki wschodzące, w tym Polska, to obecnie bardzo dobry kierunek inwestycyjny.

Oprócz relatywnie niskich wycen spółek w porównaniu z rynkami rozwiniętymi, liczy się także to, że kraje z tego regionu nie są tak bardzo eksponowane na ryzyko wzrostu stóp procentowych jak inne kraje rozwijające się. Nawet więcej — gdyby okazało się, że cykl gospodarczy w Europie podąża za amerykańskim, to spółki z tego regionu będą beneficjentami dobrej kondycji gospodarczej krajów strefy euro czy nawet szerzej — całej Unii Europejskiej – tłumaczy.

Jak wskazuje Dariusz Świniarski, zarządzający w TMS Brokers, szczególnie duży potencjał wzrostu mają małe spółki bowiem to właśnie one korzystają z ożywienia gospodarczego.

Spadające bezrobocie i wzrost funduszu płac pozytywnie wpływają na wzrost siły nabywczej Polaków. Świadczą o tym rosnąca stabilnie liczba mieszkań sprzedawanych przez deweloperów z sWIG80 jak Dom Development, Polnord czy Atal. (…) Dodatkowo spółki z tego indeksu to również ekspozycja na mocno rosnący eksport z Polski – wyjaśnia.

Zdaniem Sobiesława Kozłowskiego, szefa działu analiz Raiffeisen Brokers, potencjał małych spółek wynika także, nieco paradoksalnie, z dominacji dużych i średnich podmiotów.

Rynek lubi zmiany liderów. Patrząc przez pryzmat 12-miesięcznych stóp zwrotu, górą są mWIG40 i WIG20. Siła tych indeksów opiera się na dobrej kondycji niektórych spółek, mających duży udział w ich portfelu. Z kolei większość małych spółek od pewnego czas stoi w miejscu. Dlatego spodziewam się, że wraz z poprawą koniunktury gospodarczej to właśnie małe spółki będą pokazywać lepsze wyniki, a ich wyceny zaczną znowu rosnąć – mówi.

Kozłowski zwraca również uwagę, że mimo tego napływy do funduszy akcyjnych rosną, wciąż daleko im do rekordów z 2007 r. A to właśnie krajowe fundusze lubią inwestować w małe spółki.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

DM TMS Brokersfundusze akcji polskichfundusze akcji polskich małych i średnich spółekGPWPaweł MizerskiRaiffeisen BrokersRDM Wealth ManagementSobiesław KozłowskiSzymon Juszczyk

zobacz także

↑ na górę