BPH Obligacji 2 - szuka własnej drogi
19.05.2017 | Marcin Różowski, Wojciech Kiermacz

Data analizy: 19 maja 2017 r.

Fundusz: Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) - 2 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
W teorii BPH Obligacji 2 jest funduszem, w którym zarządzający  może podejmować ryzykowne zakłady. Dopuszczalny poziom ryzyka stopy procentowej wynosi bowiem 8 lat, co na tle konkurencji należy uznać za wartość wysoką. W praktyce jednak przysługujący szeroki zakres swobody jest wykorzystywany w ograniczonym stopniu. Przechodząc do tematu struktury portfela charakterystyczny jest bardzo wysoki udział obligacji skarbowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu. W istocie jeden z najwyższych w grupie funduszy dłużnych uniwersalnych. W części korporacyjnej znajdziemy z kolei niemal wyłącznie emitentów o bardzo wysokiej jakości kredytowej – przede wszystkim obligacje banków i polskich blue chipów, w przeważającej mierze denominowane w krajowej walucie. Charakterystyczne dla tego, jak i dla innych funduszy dłużnych i pieniężnych BPH TFI jest wysoki na tle konkurencji udział listów zastawnych w portfelu. W przypadku BPH Obligacji 2 na koniec ubiegłego roku w ujęciu netto było to ok. 9,7%. Choć nie zapewniają one ponadprzeciętnych rentowności, to jednak są alternatywą dla papierów skarbowych i depozytów. Instrumentarium zarządzającego dopełnia okazjonalnie wykorzystywana dźwignia finansowa. Istotną  wadą są koszty zarządzania, które wynoszą 2,00% rocznie. Konkurenci funduszu pobierają średnio o 0,7 pkt. proc. mniej.
 
Opinia Analiz Online
O ile w latach 2014-2015 BPH Obligacji 2 wypracowywał wyniki istotnie wyższe od średniej, o tyle rok 2016 i początek 2017, to dla funduszu znacznie cięższy okres, w którym plasuje się na granicy trzeciego i czwartego kwartyla stóp zwrotu. Powodów jest kilka. Pierwszy i najważniejszy to wspomniane wysokie koszty zarzadzania. Po drugie, stopa zwrotu za 2016 rok była o ok. 0,5 pkt. proc. niższa z powodu przeszacowania wartości kłopotliwych obligacji spółki Action. Po trzecie wreszcie, wzrosły potrzeby płynnościowe funduszu, co wynikało ze zmian w dystrybucji od czasu przejęcia banku BPH przez Alior – rodzimy bank stał się dystrybutorem zewnętrznym. W efekcie, zarządzający musiał przemodelować portfel w kierunku obligacji skarbowych kosztem części korporacyjnej, ograniczając tym samym możliwość walki o dodatkową rentowność na rynku długu przedsiębiorstw. In minus należy też zaliczyć brak jakiejkolwiek ekspozycji na zagraniczne rynki długu po sprzedaży obligacji tureckiego banku.
 
Uzasadnienie oceny
BPH Obligacji 2 notuje w ostatnich miesiącach wyraźny spadek formy. Wyniki w tym, jak i w ubiegłym roku uległy pogorszeniu, za co tylko częściowo odpowiadają kłopoty ze spłatą zobowiązań spółki Action - przede wszystkim ciąży wysoka opłata za zarządzanie. Ponadto brakuje szerszego wykorzystania dostępnych narzędzi np. pod postacią większego zróżnicowania emitentów w części korporacyjnej, zwłaszcza w kontekście niejako wymuszonej konieczności istotnego zwiększenia udziału obligacji skarbowych w portfelu. Mając na uwadze wymienione wcześniej argumenty, trudno nam dostrzec istotne przewagi konkurencyjne BPH Obligacji 2. Podobnie jak w przypadku bliźniaczego BPH Obligacji 1 podjęliśmy decyzję o obniżeniu ratingu do dwóch gwiazdek.

Wojciech Kiermacz, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

BPH TFIfundusze dłużne polskie uniwersalneratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę