KNF zmniejszył karę dla Opery TFI
17.05.2017 | Zespół Analiz Online
KNF zmniejszył karę dla Opery TFI ze 100 tys. zł do 85 tys. Grzywna dotyczy działalności funduszu Novo FIO

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o zmniejszeniu kary finansowej nałożonej na Operę TFI w 2014 r. Wysokość kary obniżono ze 100 tys. zł o 85 tys. zł. Kara została nałożona m.in. w związku nabyciem przez Novo FIO akcji nienotowanej spółki Termisil Huta Szkła Wołomin „przez wydzielone w jego ramach subfundusze, w łącznej liczbie powodującej przekroczenie 10 proc. ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu emitenta".
 
Jak poinformowała Komisja, uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 4 listopada 2014 r. jest związane wyłącznie z koniecznością uwzględniania nowych okoliczności faktycznych, w szczególności przywrócenia stanu zgodnego z prawem i nie zmienia faktu stwierdzenia naruszenia art. 104 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz § 9 ust. 1 pkt 7 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia. 

KNF poinformował również, że zdecydował się upublicznić informację o powyższym naruszeniu w celu uświadomienia innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Jak wskazano, działanie to ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa. 
 
 /aol

TAGI:

kara nałożona przez KNFKNFOpera TFI

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę