Skarbiec Waga Zrównoważony - odważnych ruchów się nie boi
16.05.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 16 maja 2017 r.

Fundusz: Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
Od momentu publikacji naszego poprzedniego Ratingu charakterystyka produktu uległa zmianie w kilku obszarach. Po pierwsze, za sterami produktu stoi obecnie (od stycznia 2017 r.) Karol Godyń – zarządzający odpowiadający także za Skarbiec III Filar oraz Skarbiec Akcja. Dla inwestorów fakt ten może mieć znaczenie o tyle istotne, że portfele udziałowe produktów mieszanych mają być docelowo lustrzanym odbiciem pomysłów realizowanych w ramach funduszu „czysto” akcyjnego. Czynnikiem, który ma różnicować produkty stabilnego wzrostu oraz zrównoważony jest przede wszystkim alokacja aktywów. W przypadku Skarbiec Waga Zrównoważony ekspozycję na giełdowe spółki określono na poziomie 60% (acz maksymalnie może sięgać i 70%), a wartość ta należy do jednej z wyższych na tle rynkowych rywali. Po drugie, wraz ze zmianami organizacyjnymi w Skarbiec TFI, zarządzający dysponują obecnie możliwością bardziej wyraźnego przeważania/niedoważania spółek w portfelu funduszu względem ich modelowego wzorca. Takie podejście do podejmowania rynkowych zakładów może okresowo wpływać na znaczną rozbieżność wyników względem bardziej przywiązanych do benchmarku konkurentów. Ponadto towarzystwo zakomunikowało przypisywanie mniejszego znaczenia zespołowemu modelowi zarządzania funduszami, udzielając poszczególnym zarządzającym większego mandatu zaufania. Jeśli zaś chodzi o konstrukcję części dłużnej, to w dużej mierze ma ona być odbiciem portfela Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych. Różnica polega na tym, że nie są tu stosowane bardziej złożone strategie i instrumenty pochodne, a część korporacyjna – choć już teraz będąca elementem o niewielkiej wadze w portfelu – ma być stopniowa wygaszana.

Opinia Analiz Online
Podobnie jak w przypadku innego produktu mieszanego z oferty towarzystwa – Skarbiec III Filar – minione 12 miesięcy inwestorzy mogą zaliczyć do udanych, aczkolwiek niepozbawionych emocji. Po relatywnie słabym I półroczu (zakończonym wynikiem -3,3% z stratą do średniej w wysokości -0,7 pkt proc.) i II półroczu (+3,4% oraz –1,5 pkt straty do średniej) nastąpiła wyraźna poprawa w roku bieżącym. Zarządzający produktem (do stycznia 2017 r. był nim Bartosz Szymański) z powodzeniem wykorzystali bowiem szansę, jaką umożliwiło silne odreagowanie krajowych blue chips. Ponadto, w portfelu nie brakowało także udanych typów selekcyjnych w obszarze średnich spółek z warszawskiego parkietu, takich jak chociażby wyjątkowo silny w minionym roku CD Projekt lub Livechat oraz zyskownych transakcji na rynkach zagranicznych (np. amerykański CR Bard Inc.). Wypracowana w trakcie ostatnich 12 miesięcy stopa zwrotu w wysokości +15,4% przewyższyła średni wynik w grupie o +1,4 pkt proc. Przewaga względem konkurencji powiększa się wraz z wydłużaniem okresu porównawczego do 5 lat, a osiągane wyniki znajdują się w 2 kwartylu tabeli. Chociaż trudno nie odnieść się do tej widocznej poprawy pozytywnie, to warto odnotować jednak fakt, że pomimo znacznie wyższej alokacji niż w Skarbiec III Filar, stopa zwrotu w horyzoncie 3 i 5 lat jest w tym przypadku nieznacznie niższa.
 
Uzasadnienie oceny
Stopa zwrotu to jedna strona medalu, drugą jest natomiast relacja wyników do ponoszonego przez inwestorów ryzyka. W naszym rankingu obrazującym efektywność zarządzania środkami, wyliczanym w oparciu o parametr IR (information ratio), w pięciostopniowej skali produkt otrzymuje ocenę 4a w horyzoncie 12 miesięcy oraz notę 3a dla okresu 36 miesięcy. Ceną za budowanie przewagi w dłuższym terminie jest tu bowiem konieczność pogodzenia się z większą skalą odchyleń od średniej. Z perspektywy inwestora na niekorzyść produktu przemawiają natomiast opłaty, jakimi obciążane wpłacone do funduszu środki. Niemniej jednak biorąc pod uwagę całościowy obraz produktu, w tym silną pozycję na tle rynkowych rywali oraz znaczny potencjał do generowania konkurencyjnych w długim terminie wyników, z przekonaniem utrzymujemy naszą dotychczasową ocenę 4 gwiazdek.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

BPH TFIfundusze mieszane polskie zrównoważoneratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę