Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2017)
05.05.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w  marcu nadaliśmy 384 oceny od 1a do 5a w horyzoncie 12-miesięcznym oraz 267 w horyzoncie 36-miesięcznym

Tylko 18 rozwiązań może pochwalić się najwyższymi ocenami zarówno w krótkim jak i w dłuższym terminie. Trzy produkty – Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria CAviva Investors Dłużny (Aviva Investors SFIO) i Investor Obligacji (Investor FIO) – utrzymują najwyższą ocenę krótkoterminową nieprzerwanie od stycznia ubiegłego roku. Natomiast KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) oraz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) niezmiennie otrzymują najwyższe noty w okresie 36-miesięcznym. 

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Odpowiednio długa historia pozwoliła na to, żeby dwóm funduszom – PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) i Altus Kapitał Plus FIZ – po raz pierwszy przyznać ocenę w horyzoncie 12-miesięcznym. Debiut nie był jednak szczególnie udany, bowiem oba fundusze otrzymały najniższą ocenę 1a.

Dzięki wystarczająco długiej historii, sześć funduszy po raz pierwszy otrzymało ocenę w horyzoncie 3-letnim. W gronie tym znalazły się aż cztery fundusze Alior Banku, którymi zarządza Money Makers TFI. Na „trójkę” zadebiutowały Opera Tutus-plus (Opera SFIO) oraz Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO). Ocenę 2a otrzymały Alior Multi Asset (Alior SFIO) i Alior Agresywny (Alior SFIO), natomiast najniższe z not uzyskały Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) oraz Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO).

Wśród funduszy, które wyraźnie poprawiły swoją ocenę w krótkim horyzoncie w ostatnim roku na uwagę zasługują fundusze AXA TFI, w tym przede wszystkim AXA Akcji (AXA FIO)AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) i AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO). Dość wyraźną poprawę odnotował także fundusz Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO).
 

Uwagę warto poświęcić zwłaszcza funduszowi AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO), który systematycznie poprawia swoją pozycję w rankingu od grudnia ub.r. Wzrost ocen związany jest z istotną poprawą wyników, za którą stoi przede wszystkim nadejście hossy na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. W ciągu pierwszych czterech miesięcy roku fundusz wypracował stopę zwrotu zbliżającą się do 18% (średnia to 14,1%).  Dzięki temu produkt ten znalazł się w gronie dziesięciu rozwiązań, które wypracowały najwyższy wynik w grupie.

Na drugim biegunie znalazły się fundusze, które pogorszyły swoją pozycję względem konkurencji. Znaczny spadek ocen odnotował Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO).   


Oceny rankingowe funduszu systematycznie spadają od października ubiegłego roku. Pod względem wyników w perspektywie 6- i 12-miesięcznej produkt ten plasuje się wśród najsłabszych rozwiązań w grupie  funduszy mieszanych stabilnego wzrostu. Także tegoroczne stopy zwrotu nie zachwycają – do końca kwietnia wartość jednostek funduszu wzrosła jedynie o +6,4%, podczas gdy  średnia dla grupy wynosi +9,4%. W efekcie od lutego wyniki produktu znajdują się w czwartym kwartylu.

Przyczyną jest „słabsza” selekcja akcji, która sprawia, że osiągane wyniki dalekie są od spektakularnych sukcesów z lat ubiegłych. Przeszkadza również niska na tle grupy alokacja w akcje, która od 2015 roku utrzymuje się nawet poniżej 50%. Trzeci czynnik zaś to relatywna siła indeksu WIG20 w porównaniu do spółek małych i średnich. Blue chips w portfelu funduszu są niedoważone, a to właśnie one są bardzo silne w ostatnich miesiącach.
Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę