KBC TFI: Rating Polski bez zmian

25.04.2017 | Gamma TFI
Bardzo mocne dane gospodarcze
W ubiegłym tygodniu zostały opublikowane dane świadczące o silnym ożywieniu gospodarczym. Dane były znacznie lepsze od oczekiwań rynkowych i mogą zadecydować, że wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale zbliży się do 4%, co mogłoby wywierać presję na polskie władze monetarne w kierunku szybszych od oczekiwań podwyżek stóp procentowych.

W oczekiwaniu na decyzje Europejskiego Banku Centralnego
W nadchodzącym tygodniu odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Prawdopodobnie stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, jednak mogą być zasygnalizowane zmiany prowadzonego luzowania ilościowego lub też wskazana ścieżka normalizacji stóp procentowych. W ostatnich latach posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego były często impulsem dla rynków finansowych - podobny scenariusz może nastąpić i tym razem przy czym wyższe jest ryzyko wariantu rosnących rynkowych stóp procentowych.

(sprawdź wyniki funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych)

Lekkie wystromienie polskiej krzywej procentowej
W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z niewielkim wystromieniem polskiej krzywej procentowej w wyniku spadku rentowności obligacji dwuletnich jak i niewielkim wzrostem dochodowości papierów skarbowych o dziesięcioletnim terminie wykupu. Na rynkach bazowych nastąpił wzrost rentowności obligacji amerykańskich o 3 punkty bazowe oraz niemieckich o 6 punktów bazowych. Większa zwyżka dochodowości obligacji niemieckich jest związana z lepszymi danymi gospodarczymi płynącymi ze Strefy Euro jak i znacząco niższym poziomem odniesienia. Dodatkowo wzrost rentowności obligacji niemieckich może być spowodowany spadającym ryzykiem negatywnych rozstrzygnięć wyborów prezydenckich we Francji.

Agencja S&P potwierdziła rating Polski
Agencja S&P w komunikacie, opublikowanym po zamknięciu sesji w piątek, potwierdziła rating Polski na poziomie BBB+ i utrzymała jego stabilną perspektywę. W opinii agencji wysoki wzrost gospodarczy powinien zbilansować ekspansywną politykę fiskalną i wzrost wydatków socjalnych. Natomiast zagrożeniem dla dotychczasowego ratingu mogłoby być osłabienie niezależności Narodowego Banku Polskiego. 

(sprawdź wyniki funduszy dłużnych europejskich)

Strzelające korki od szampana w sztabie Macrona
Miniony tydzień okazał się bogaty w wydarzenia polityczne w Europie mające wpływ na rynki finansowe. Najpierw zaskakująca informacja o przedterminowych wyborach w Wielkiej Brytanii. Decyzja premier Teresy May została dobrze przyjęta, o czym świadczy umocnienie się brytyjskiego funta. Inwestorzy uznali, że szansa na wzmocnienie stanu posiadania torysów w parlamencie pozwoli na bardziej sprawne negocjacje w sprawie Brexitu. We Francji z kolei 1. tura wyborów odbyła się bez niespodzianek. W dalszych zmaganiach wezmą udział Macron i Le Pen. Sondaże nie dają szans kandydatce Frontu Narodowego w 2. turze. Pierwsze reakcje rynków są pozytywne (wzrost kursu euro i indeksów giełdowych), jednak należy pamiętać, że był to scenariusz najbardziej prawdopodobny, więc euforia powinna być raczej krótkotrwała.

Odpływy z krajowych TFI
Dane na temat napływów do polskich akcji za marzec okazały się rozczarowujące – nastąpił odwrót od polskich akcji. Za poprzednie dwa miesiące mieliśmy do czynienia z napływem po około 200 mil zł. W tym istotną część stanowiły nabycia do misiów. Wydawało się, że w marcu mogły one przyspieszyć i scenariusz, w którym małe spółki przejmują rolę lidera na GPW stanie się obowiązujący. Jednak na razie trzeba poczekać z odtrąbieniem sukcesu. Po bardzo mocnym zachowaniu polskiej giełdy (również na tle innych giełd) sceptycyzm inwestorów indywidualnych jest zastanawiający.

Artur Ratyński, Piotr Lubczyński, KBC TFI

TAGI:

Artur RatyńskiBrexitEBCkomentarze zarządzającychPiotr Lubczyński


Pozostałe komentarze

21
sty
Empty-hex
Dobre nastroje utrzymują się
Banki – pierwszy przypadek przymusowej restrukturyzacji i jego implikacje
14
sty
Empty-hex
Dlaczego transformacja cyfrowa powinna utrzymać dotychczasową dynamikę w 2020 r.?
PIMCO: prognozy dla rynku długu na 2020 rok
W USA i Europie widać poprawę koniunktury
13
sty
Empty-hex
Rok 2019 zaskakiwał inwstorów do samego końca
Ile można uzbierać w PPK?
Hossa na globalnym rynku obligacji
Empty-hex

zobacz także

↑ na górę