BPH Obligacji Korporacyjnych - nie wszystkie jajka w jednym koszyku
14.04.2017 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 14 kwietnia 2017 r.

Fundusz: Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) - 3 gwiazdki
Nasza opinia
Rok 2016 okazał się dla funduszu BPH Obligacji Korporacyjnych relatywnie słaby na tle konkurentów. Faktycznie, stopa zwrotu na poziomie 1,9% dała miejsce tylko w czwartym kwartylu, co w porównaniu do udanego 2015 roku (10 miejsce na blisko 27 rozwiązań) trudno uznać za demonstrację siły. Taki a nie inny bieg wydarzeń wynika jednak z dwóch konkretnych czynników, które w istocie „ustawiły” cały ubiegły rok. Pierwszy z nich to kłopoty spółki Action (obecnie ok. 0,2% aktywów), której to obligacje znajdują się w portfelu. Z uwagi na niewypłacenie odsetek przez emitenta TFI podjęło decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości tych papierów. Odpis okazał się ostatecznie bardzo znaczący (do zaledwie 30% wartości nominalnej) i, co kluczowe dla układu tabeli, istotnie większy niż w przypadku konkurentów. W rezultacie BPH Obligacji Korporacyjnych miał na przestrzeni 2016 roku (a dokładniej, ostatnich 4 miesięcy) solidny dystans do odrobienia. Nie było to proste z powodu czynnika nr 2 – czyli znaczącego spadku udziału obligacji korporacyjnych w portfelu. W ujęciu brutto (czyli po uwzględnieniu dźwigni finansowej) na koniec 2016 roku było ich „zaledwie” 46%. W ujęciu netto jest to prawie 60%, ale na tle konkurencji jest to nadal relatywnie niedużo. Ograniczenie roli papierów korporacyjnych wynikało przede wszystkim z większych potrzeb płynnościowych, co było pośrednio związane ze zmianą roli banku BPH – po przejęciu przez Alior Bank stał się on dystrybutorem zewnętrznym.
 
Pomijając jednak te dwa aspekty, w funduszu nie odnotowano większych zmian. Nadal trzon portfela stanowią obligacje dużych spółek publicznych oraz instytucji finansowych, przez co ryzyko kredytowe ogółem należy uznać za niewygórowane – pomijając naturalnie kwestię obligacji Action. Dywersyfikacja również jest na dobrym poziomie – na koniec grudnia 2016 roku tylko jeden emitent niefinansowy (Orlen) posiadał wagę większą niż 2,5% aktywów. Zwraca uwagę szczególnie szerokie wykorzystanie listów zastawnych, w istocie jedno z najwyższych (w kontekście udziałów) w segmencie dłużnym ogółem. Chociaż te papiery nie odznaczają się zbyt atrakcyjną rentownością, to z drugiej strony są dobrym sposobem na dywersyfikację portfela i alternatywą dla obligacji skarbowych czy depozytów. Nawiązując właśnie do długu rządowego (i jego wspominanej już większej roli) to generalnie jego rola sprowadza się do zapewnienia płynności i pewnej minimalnej rentowności. Trzon tej części stanowią obligacje o zmiennym oprocentowaniu, a całkowite ryzyko stopy procentowej jest na bardzo niskim poziomie. Pewnym urozmaiceniem tej części są obligacje skarbowe Polski w innych niż złoty walutach oraz dług innych państw, ale ich waga jest generalnie na tyle mała, że trudno oczekiwać, by istotnie wpływały one na wyniki.
 
Pomimo „wpadki”, za jaką należy uznać rok 2016 fundusz nadal oceniamy dobrze. Trzeba pamiętać o tym, że w dobie niskich stóp procentowych różnice rzędu 50 punktów bazowych – a mniej więcej tyle „kosztowało” przeszacowanie Action - są bardzo duże i mogą oznaczać przesunięcie nawet o dwa kwartyle. Obecna rentowność portfela po opłacie za zarządzanie przekracza 2,5%, co już na tle oferty funduszy bezpiecznych czy lokat jest atrakcyjną wartością. Również I kwartał 2017 roku – zakończony w drugim kwartylu wyników - to dobra ilustracja tego, że produkt spod egidy BPH TFI radzi sobie dobrze w rywalizacji z konkurencją. Dlatego mimo trudnych minionych 12 miesięcy w naszej opinii BPH Obligacji Korporacyjnych to nadal solidny, 3-gwiazdkowy fundusz.

Marcin Różowski, Ewa Bartosiak
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne polskie korporacyjnePaweł Gołębiewskiratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę