Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)
13.04.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W marcu 2017 r. polskie fundusze inwestycyjne doświadczyły jednego z najwyższych napływów kapitału w ciągu minionych 12 miesięcy

Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku wyniósł przeszło +4 mld zł (mógł sięgnąć nawet 6 mld zł[1]). To najwyższe saldo wpłat i wypłat od września ub.r.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Wynik ten jest tym bardziej znaczący, że znaczną jego część stanowią fundusze detaliczne, do których trafiło blisko +1,3 mld zł netto. Już drugi miesiąc z rzędu wartość bilansu sprzedaży produktów, które są oferowane szerokiemu gronu klientów znacznie przekroczyła +1 mld zł.

Po raz kolejny niekwestionowanym liderem sprzedaży był Investor Płynna Lokata (Investor FIO), którego saldo wypłat i umorzeń wyniosło przeszło +152 mln zł. Na podium znalazły się również Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) oraz UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO). Jeśli chodzi o fundusze niedetaliczne, odnotowany bilans sprzedaży wyniósł ok. +2,8 mld zł (mógł być nawet o 2 mld zł wyższy[2]). To największy napływ kapitału netto od sześciu miesięcy.


Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, największą zmianą w porównaniu do stycznia jest ujemne saldo wpłat i wypłat funduszy akcyjnych. Po dwóch miesiącach dodatnich napływów, w marcu przeważyły umorzenia, w związku z czym bilans sprzedaży wyniósł -78 mln zł netto. Klienci zdecydowali się wycofać środki przede wszystki z funduszy akcji polskich – w tej grupie największego odpływu kapitału doświadczyły produkty o charakterze uniwersalnym (-43 mln zł) oraz skupiające się na akcjach małych i średnich przedsiębiorstw (-31 mln zł). Jeśli chodzi o fundusze akcji zagranicznych bilans sprzedaży wyniósł -6 mln zł.

Wydaje się, że odpływ kapitału jest efektem korekty panującą na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od początku marca. Mimo spadku apetytu na ryzyko wśród inwestorów, niektórym produktom udało się wypracować dodatnie saldo wpłat i wypłat. Kolejny miesiąc z rzędu największą popularnością cieszył się fundusz Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO), którego bilans sprzedaży wyniósł przeszło +40 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) oraz PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy).

W marcu klienci najchętniej wybierali fundusze dłużne oraz gotówkowe i pieniężne - saldo sprzedaży obu grup wyniosło odpowiednio +338 mln zł i +441 mln zł. Jeśli chodzi o pierwszy segment, najwięcej kapitału pozyskały produkty skupiające się na zagranicznym rynku długu, głównie emitowanym przez przedsiębiorstwa. W tej grupie liderem sprzedaży był Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN, do którego wpłacono aż +51 mln zł netto. Jeśli chodzi o produkty skupiający się na instrumentach dłużnych emitowanych przez polskie podmioty największy napływ kapitału odnotowały fundusze obligacji korpotacyjnych. Absolutnym liderem sprzedaży był Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO). Bilans sprzedaży tego funduszu wyniósł blisko +120 mln zł. Przewagi umorzeń doświadczyły natomiast produkty o charakterze uniwersalnym i te skupiające się na rynku papierów skarbowych. Jeśli chodzi o fundusze gotówkowe i pieniężne, największy napływ kapitału netto odnotowały wspomniane wcześniej Investor Płynna Lokata oraz UniKorona.

Marzec był przychylny także dla funduszy absolutnej stopy zwrotu, których saldo wpłat i umorzeń wyniosło ponad +370 mln zł. Produkty te notują dodatni bilans sprzedaży nieprzerwanie od 18 miesięcy. Najwięcej kapitału pozyskały podczas emisji certyfikatów Skarbiec MultiAsset FIZ, Trigon Polskie Perły FIZ oraz PZU FIZ Akord (wszystkie po ponad +50 mln zł).  


Dodatni bilans sprzedaży odnotowały również  fundusze mieszane, do których napłynęło ponad +205 mln zł. Kolejny miesiąc z rzędu inwestorzy najchętniej wybierali produkty inwestujące w polskie aktywa, w tym przede wszystkim fundusze z ochroną kapitału oraz stabilnego wzrostu, których saldo wpłat i wypłat wyniosło odpowiednio +42 i +97 mln zł netto.

W marcu przewagi umorzeń nad wpłatami doświadczyły fundusze nieruchomości oraz runku surowców. Dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały natomiast fundusze sekurytyzacyjne.
W ujęciu kwartalnym największy napływ kapitału odnotował segment funduszy absolutnej stopy zwrotu, do których trafiło przeszło 1 mld zł netto. Na kolejnych miejscach znajdują się fundusze mieszane oraz akcji. Bilans sprzedaży był najniższy w segmencie funduszy nieruchomości (-63 mln zł). Jeśli chodzi o poszczególne towarzystwa najwięcej kapitału trafiło do Investors TFI (+639 mln zł), zaś największy odpływ odnotował AgioFunds TFI (-121 mln zł).

 
Zespół Analiz Online


[1] O ok. 2 mld zł wzrosły aktywa wybranych funduszy aktywów niepublicznych, w przypadku których utrudnione jest oszacowanie jaka część wzrostu pochodzi z nowych wpłat, a jaka jest efektem wyniku zarządzania
[2] j.w.

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcji małych i średnich spółekfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę