Skarbiec Lokacyjny - światowi giganci na krajowym boisku
06.04.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 06 kwietnia 2017 r.

Fundusz: Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO)

Segment: dłużne zagraniczne

Grupa: globalne korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Skarbiec Lokacyjny jest produktem wyróżniającym się na tle oferowanych w naszym kraju funduszy obligacji przedsiębiorstw. Z reguły mamy bowiem do czynienia bądź z silną koncentracją na krajowym rynku, bądź z całkowitą orientacją na zagraniczne podmioty. W przypadku Skarbca Lokacyjnego zarządzający funduszem Tomasz Wronka stosuje ciekawą mieszankę instrumentów. Trzon portfela stanowią jednostki funduszy zagranicznych, których aktywa lokowane są na globalnych rynkach obligacji high yield – wyemitowanych przez firmy o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego. Jeśli chodzi o dobór produktów to uwaga zarządzającego koncentruje się na ofercie światowych gigantów z branży zarządzania aktywami. Według ostatniego dostępnego sprawozdania (z czerwca 2016 r.) największymi pozycjami były JP Morgan Funds Europe High Yield Bond (blisko 10,5% aktywów netto), iShares Euro High Yield Corporate Bond ETF (9%) oraz iShares USD High Yield Corporate Bond ETF (niecałe 8%). W ujęciu sumarycznym fundusze zagraniczne odpowiadały za blisko 60% aktywów, chociaż historycznie ich udział był wyższy i sięgał poziomu nawet 79%. Z kolei jeśli chodzi o dywersyfikację geograficzną, to mamy do czynienia ze stale pokaźną ekspozycją na rynek amerykański oraz europejski. W udostępnianych przez Skarbiec TFI kartach produktu towarzystwo komunikuje ponadto, że w ostatnim czasie istotną rolę odgrywają także rynki wschodzące. Według stanu na koniec lutego odpowiadały one za 7,8% aktywów netto (USA 48%, a Europa 20,4%).         
 
Drugą wspomnianą kategorią aktywów są natomiast obligacje krajowych emitentów. O ile w przypadku zagranicy dominują emitenci o podwyższonym ryzyku kredytowym, to wśród rodzimych firm takie kryterium nie jest już rygorystyczne. Wprawdzie znajdziemy tu reprezentantów branż postrzeganych jako bardziej ryzykowne, to jednak papierom wybranych firm pożyczkowych (Kruk, Kredyt Inkaso, Best, IPF Investments) oraz deweloperów (Ghelamco, Griffin Real Estate czy M.W. Trade) towarzyszą również banki (mBank, Idea Bank, Alior, Getin), które postrzegane są z reguły jako jedni z bezpieczniejszych emitentów. Poza „typowymi” obligacjami krajowych firm do portfela dołączane są również instrumenty denominowane w twardych walutach – na koniec czerwca 2016r. eurowe papiery spółek zależnych Synthosu i Orlenu oraz dolarowe PKO Finance AB odpowiadały łącznie za 4,6% aktywów netto. Takie inwestycje, z racji różnic w poziomie stóp procentowych umożliwiają zarządzającemu osiąganie dodatkowej stopy zwrotu w postaci tzw. punków swapowych. Same stopy zwrotu na tle rynkowych konkurentów przedstawiają się konkurencyjnie. Osoby zainteresowane rynkiem długu korporacyjnego powinny mieć jednak świadomość, że otrzymują w tym przypadku produkt, który w okresach wyraźnych wzrostów na rynku high-yield nie będzie w stanie nawiązać walki o najwyższe wyniki z funduszami, których aktywa inwestowane są wyłącznie na zagranicznych obligacjach o podwyższonym ryzyku. Obrazuje to przykład ostatnich 12 miesięcy, gdzie ze stopą zwrotu +5,7% wypada słabiej od bezpośrednich rywali w postaci NN Globalny Długu Korporacyjnego (+14,2%) i JP Morgan Global High Yield Bond Fund (+13,0%). W horyzoncie 3 lat – obejmujących także potężną przecenę - osiągnięty wynik (+8,1%) jest jednak wyższy zarówno od średniej w adekwatnej (acz nielicznej) grupie produktów zagranicznych (+7,6%), jak i krajowych (+8,0%).
 
W naszej opinii Skarbiec Lokacyjny pozostaje produktem o wysokiej jakości, a z racji wyraźnych przewag konkurencyjnych może przyciągnąć uwagę inwestorów zainteresowanych rynkiem długu korporacyjnego. Chociaż negatywnie odnosimy się do kwestii kosztów towarzyszących inwestycji, to jednak całościowy bilans zalet i wad przekonuje nas do utrzymania dotychczasowej noty na poziomie 4 gwiazdek.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne globalne korporacyjneratingi i analizy funduszyTomasz Wronka

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę