Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)
05.04.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w  marcu nadaliśmy 359 ocen od 1a do 5a w horyzoncie 12-miesięcznym oraz 261 w horyzoncie 36-miesięcznym

Tylko 21 rozwiązań może pochwalić się najwyższymi ocenami zarówno w krótkim jak i w dłuższym terminie. Dwa z nich (PZU Akcji Spółek Dywidendowych oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego) utrzymują je co najmniej od czerwca ubiegłego roku.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Odpowiednio długa historia pozwoliła na to, żeby 11 funduszom po raz pierwszy przyznać ocenę w horyzoncie 12-miesięcznym. Na „piątkę” zadebiutował BGŻ BNP Paribas Stabilnego InwestowaniaBGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania oraz Franklin Elastycznego Dochodu.

Wśród funduszy, które wyraźnie poprawiły swoją ocenę w krótkim horyzoncie w ostatnim roku na uwagę zasługują fundusze Skarbca TFI (m.in. Skarbiec Top BrandsSkarbiec Spółek Wzrostowych), Opery TFI (Novo Stabilnego WzrostuNovo Aktywnej Alokacji) oraz np. Credit Agricole Akcji Nowej Europy. Jest to fundusz zarządzany przez BZ WBK TFI, a oferowany klientom banku Credit Agricole (w ramach tzw. formuły white label). Szybki wzrost oceny to zasługa wysokich wyników funduszu przede wszystkim w pierwszym kwartale tego roku. W tym czasie zarobił +6,7%, tj. o +2,6 pkt. więcej od średniego wyniku całej grupy akcji zagranicznych europejskich rynków wschodzących. Jednocześnie zaobserwowaliśmy spadek ryzyka.

Na drugim biegunie znalazły się fundusze, które pogorszyły swoją pozycję względem konkurencji. Szybki spadek zanotował również BPH Obligacji 1 – fundusz spod egidy BPH TFI.


Fundusz od  kwietnia ubiegłego roku systematycznie spada w Rankingu Analiz Online. Pod względem wyników w perspektywie 6- i 12-miesięcznej plasuje się wśród trzech najsłabszych rozwiązań w grupie dłużnych polskich uniwersalnych. Wynikom zaciążyła zwłaszcza druga połowa 2016 roku, gdy fundusz stracił -1,8%, podczas gdy średnia dla grupy wyniosła -0,8%. To efekt m.in. odpisu aktualizacyjnego dokonanego na obligacjach Action (na koniec 2016 r. stanowiły one 0,22% aktywów funduszu). Z drugiej strony ciąży wysoka na tle grupy opłata za zarządzanie (2,00%).

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę