Wyniki funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)
04.04.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf xls
W marcu główne indeksy giełdowe pozostawały w pobliżu szczytów hossy, dzięki czemu cały pierwszy kwartał można uznać za bardzo udany

W trakcie minionych trzech miesięcy indeks MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę światowego rynku akcji na podstawie wyników z kilkudziesięciu parkietów, wzrósł o blisko +8%, w tym o przeszło +2,8% tylko w marcu. 

Podstawą optymizmu inwestorów była przede wszystkim dobra sytuacja makroekonomiczna gospodarki światowej oraz najważniejszych państw, które ją tworzą. W połowie marca doszło do pierwszej w tym roku podwyżki stóp procentowych w USA. Jednocześnie, przedstawiciele Fed poinformowali, że do końca 2017 r. stopy procentowe powinny wzrosnąć jeszcze dwukrotnie, co przez rynki zostało odebrane ze sporym entuzjazmem. Jednak, w ubiegłym miesiącu zaczęły nasilać się również obawy inwestorów w kwestii implementacji zapowiadanych reform gospodarczych. Od objęcia urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa minęły już przeszło dwa miesiące, jednak jak dotąd działania stymulacyjne wciąż pozostają w sferze obietnic. 

Nasilający się sceptycyzm inwestorów odnośnie rynku amerykańskiego wsparł rynki europejskie. Staremu Kontynentowi pomógł także spadek ryzyka politycznego, bowiem w holenderskich wyborach parlamentarnych zwyciężyła Centroprawicowa Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) przewodzona przez obecnego premiera Marka Ruttego. To znacznie zmniejszyło obawy inwestorów odnośnie perspektyw ewentualnej dezintegracji Unii Europejskiej na skutek wzrostu nastrojów nacjonalistycznych. Wskazuje się, że opcja umiarkowana ma szansę zwyciężyć także w wyborach prezydenckich we Francji – według sondaży największą szansę na objęcie urzędu prezydenta V Republiki ma Emmanuel Macron.


W efekcie na zielono świeciły się główne globalne indeksy. Mimo obaw o przyszłość reform gospodarczych amerykański S&P500 zyskał blisko +3,7%. Jednym z liderów na Starym Kontynencie był francuski CAC40, którego wartość wzrosła o przeszło +5,4%. Nieźle wypadł także niemiecki DAX, który odnotował wzrost w wysokości +4%. Indeksowi udało się zbliżyć do szczytu ustanowionego w 2015 r. Mimo niepokojów dotyczących Brexitu wzrosła także kapitalizacja giełdy w Londynie, której pomaga osłabienie funta.

Jeśli chodzi o warszawską Giełdę Papierów Wartościowych ubiegly miesiąc upłynął pod znakiem korekty. WIG, główny indeks GPW, w stracił w marcu blisko -0,7%, a WIG20 ok. -0,8%.

W tak sprzyjającym środowisku najwyższy średni wynik odnotowały fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych. W ubiegłym miesiącu grupa ta wypracowała wynik bliski +3%. Najwyższą stopę zwrotu odnotował ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO), +5,1%. Jest to jedyny produkt w grupie zarządzany w sposób pasywny. Na podium znalazły się również Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) i PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO), których miesięczne stopy zwrotu wyniosły odpowiednio +3,6% i +3,5%.


Bardzo dobrze wypadły również fundusze akcji azjatyckich (bez Japonii), których średni wynik wyniósł w marcu +2,3%. Liderem zestawienia jest NN (L) Nowej Azji (NN SFIO), którego jednostki zyskały +3,9%. Dobrym wyborem inwestycyjnym okazały się także produkty z grupy akcji globalnych rynków rozwiniętych – ich średnia stopa zwrotu wyniosła +1,5%. Najwyższy miesięczny wynik wypracował Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO). Posiadacze jednostek tego funduszu zarobili w marcu +5,4%.

Warto zwrócić uwagę, że drugi miesiąc z rzędu dodatnią średnią stopę zwrotu odnotowały polskie fundusze dłużne uniwersalne i skarbowe. W marcu wyniosła ona +0,9%. Polskie papiery dłużne zyskały dzięki stabilizacji cen obligacji na rynkach bazowych oraz niższemu marcowemu odczytowi inflacji w Polsce. Pozytywny wpływ miało także postępujące odreagowanie, po okresie wzrostów rentowności na przełomie roku.  

Słabo wypadły natomiast fundusze akcji polskich, które w poprzednich miesiącach zajmowały jedne z pierwszych miejsc zestawienia. W związku ze wspomnianą wyżej korektą na GPW produktom skupiającym się na polskim rynku akcji nie udało się wypracować dodatnich stóp zwrotu. Wciąż są to jednak fundusze o najwyższym średnim wyniku wypracowanym od początku roku. 

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji europejskich rynków wschodzącychfundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnefundusze akcji tureckichwyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę