Aviva Investors Polskich Akcji - uniwersalizm na MiŚ-owo

24.03.2017 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 24 marca 2017 r.

Fundusz: Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) - 4 gwiazdki
Przy poprzednich ratingach Aviva Investors Polskich Akcji podkreślaliśmy, że jest to fundusz w dużej mierze skupiony na średnich i małych emitentach z warszawskiej GPW. Ostatnie 3 kwartały okazały się kolejnym już potwierdzeniem tej obserwacji. Produkt Aviva Investors Poland TFI spisywał się lepiej od większości konkurencyjnych funduszy z grupy w okresie relatywnej siły spółek z segmentu MiŚ (lipiec – listopad 2016 r.). Tylko w tym czasie udało się wypracować +1,2 pkt proc. przewagi nad średnią. Kiedy natomiast do giełdowego ożywienia na polskim parkiecie dość nieoczekiwanie dołączyły walory największych firm (początek grudnia 2016 r.) sytuacja uległa zmianie – strata do średniej do 21 marca br. sięgnęła -1,6 pkt proc. Zarówno pierwszy, jak i drugi okres w jakim przytoczono relatywne wyniki produktu są naturalnie jak na fundusz akcji wyjątkowo krótkie. Stanowią one jednak kolejny przykład – z najnowszej już historii – na najważniejsze dla inwestorów konsekwencje związane ze strukturą portfela omawianego rozwiązania. Ten natomiast – jak już wspomniano – już od kilku lat zdominowany jest przez spółki średnie i małe (z indeksów mWIG40 oraz sWIG80), w których analizie specjalizuje się zespół akcyjny towarzystwa. Dopełnieniem są walory dużych emitentów oraz akcje spółek zagranicznych (przy jednoczesnym zabezpieczaniu ryzyka kursowego walut o niższych stopach procentowych). Udział tych ostatnich malał jednak w II połowie 2016 roku do ok. 10%, z uwagi na lepsze – w opinii zarządzających – perspektywy rynku polskiego. Kluczowym obszarem, w którym szukają oni przewagi konkurencyjnej jest selekcja akcji. Jednocześnie, chociaż co do zasady nie praktykują aktywnej gry alokacją, w okresach przeświadczenia o konieczności redukcji ryzyka całkowity udział akcji może ulegać ograniczeniu.
 
Przytoczona wyżej analiza wyników w bardzo krótkim terminie bynajmniej nie wyczerpuje tego tematu. Rezultaty zarządzania w przypadku funduszu akcji należy bowiem rozpatrywać w horyzoncie przynajmniej 3-5 lat. W 3-letnim zaś okresie stopy zwrotu Aviva Investors Polskich Akcji są wyższe zarówno od średniej (+3,7 pkt proc.), jak i od mediany. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w perspektywie 5 lat. Nadwyżka sięga ponad +8,8 pkt proc. plasując fundusz na początku 2 kwartyla stóp zwrotu. Z drugiej strony ryzyko jakie ponoszą inwestorzy (rozumiane jako zmienność wyników), pomimo większej skali inwestycji w teoretycznie bardziej wahliwe akcje spółek segmentu MiŚ, nie jest ponadprzeciętne w porównaniu do konkurentów. Odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu jest przeważnie poniżej średniej w grupie oraz mediany, nieco wyższa jest zmienność w relacji do średniej grupy (parametr tracking error). Efektem jest wyższa (jeszcze do końca stycznia br.) od ponad 65% reprezentantów grupy efektywność mierzona parametrem information ratio, która jednak na koniec lutego spadła do poziomu bliższego medianie.
 
Aviva Investors Polskich Akcji to w naszej opinii rozwiązanie dla inwestorów szukających produktu będącego czymś pomiędzy tradycyjnym funduszem akcji polskich o uniwersalnej strategii, a typowym przedstawicielem grupy akcji polskich MiŚ. Jego efektywność na tle konkurentów jest – i najpewniej nadal będzie – silnie uzależniona od relatywnej siły giełdowych maluchów i średniaków względem blue chips. Niewątpliwą silną stroną cały czas pozostaje natomiast kompleksowy i solidny proces inwestycyjny w TFI oraz zespół zarządzający akcjami. Wobec braku zmian w strategii inwestycyjnej oraz cały czas wyższej od średniej efektywności zarządzania, podtrzymujemy ponadprzeciętną 4-gwiazdkową ocenę funduszu.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Dawid Frączekfundusze akcji polskich uniwersalneŁukasz KurekMarek KaźmierczakPiotr FriebeRafał Janczykratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę