Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

AXA Obligacji - trwalszy niż ze spiżu

17.03.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 17 marca 2017 r.

Fundusz: AXA Obligacji (AXA FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu AXA Obligacji (AXA FIO) - 3 gwiazdki
Gdyby chcieć wskazać fundusz dłużny skarbowy o możliwie najbardziej klasycznym profilu, AXA Obligacji wydaje się być idealnym kandydatem. Wynika to z kilku czynników. Najważniejszy z nich to jego relatywnie „czysta” forma. W portfelu znajdziemy praktycznie tylko papiery Skarbu Państwa (zwykle ok. 80% aktywów) wraz z niewielką domieszką obligacji przedsiębiorstw. Brak tu popularnego wśród konkurentów długu innych państw, znaczącej ekspozycji walutowej czy lewarowania. Na przestrzeni lat 2015-2016 portfel wyczyszczono również z jednostek funduszy zagranicznych. Te były wcześniej wykorzystywane do budowania ekspozycji na segmenty światowych rynków, które dla zarządzających z Warszawy nie są zawsze łatwo dostępne. Z racji jednak przeorganizowania oferty TFI, w tym uruchomieniu funduszu dedykowanego rynkom światowym, ta kategoria lokat wypadła z portfela. Mamy więc do czynienia z klasycznym podejściem bazującym na dwóch filarach – obligacjach skarbowych oraz korporacyjnych. Chociaż to ten pierwszy stanowi o kondycji funduszu w drugim terminie, warto na moment zatrzymać się przy tym drugim. Na uwagę zasługuje bowiem stopień dywersyfikacji – najwyższy udział pojedynczej serii to niecałe 2%, a większość plasuje się poniżej 1%. Wybrane przez zarządzającego podmioty to przede wszystkim banki lub inne instytucje z sektora finansowego, z okazjonalną obecnością firm takich jak CCC czy Kruk. Nie jest to może mieszanka oferująca ponadprzeciętnie wysoką rentowność, ale w roli stabilizatora portfela sprawdza się dobrze.
 
Jak już jednak wspomniano, w długim terminie wyniki są determinowane poprzez koniunkturę na rynku obligacji skarbowych. A zatem decyzje co do kształtowania się ryzyka stopy procentowej portfela są absolutnie kluczowe. Co do zasady Paweł Mizerski ma do dyspozycji szerokie pole manewru – duration funduszu może wahać się od 2 do istotnie powyżej 5 lat. Zgodnie z informacją z okresowych sprawozdań finansowych bywało to zwykle ok. 3 lat – czyli na poziomie zbliżonym do wynikającego z benchmarku. Zarządzający ma jednak sporą elastyczność, którą może w szczególności wykorzystać w celu zawierania zakładów o średnim i długim terminie. Dodatkowo, w momencie rynkowych okazji do portfela dołączane są polskie obligacje skarbowe denominowane w twardej walucie bądź indeksowane do inflacji, choć w ograniczonej skali. Jaki jest tego efekt w praktyce? Właściwie w każdym horyzoncie czasowym wyniki AXA Obligacji są bardzo zbliżone do średniej rynkowej. Podobnie jest z pozycją w grupie – w każdym kolejnym roku kalendarzowym fundusz plasuje się praktycznie w środku stawki. Taka „średnia” postawa jest również potwierdzana przez wskaźniki efektywności. Przykładowo, zarówno dla okresu 12 jak i 36 miesięcy Ranking Analiz Online (oparty o information ratio) to 3a, czyli ponownie – środek zestawienia.
 
Przewijający się w opisie wyników „środek stawki” to prawdopodobnie najlepsze podsumowanie produktu. Na tle swoich konkurentów nie wyróżnia się on znacząco zarówno in minus, jak in plus. Konstrukcja portfela jest prosta, bez dodatkowych fajerwerków. Z jednej strony ogranicza to szansę w rywalizacji o najwyższe pozycje w grupie, z drugiej zaś znacząco ogranicza nadprogramowe ryzyka, na które w przypadku części konkurencyjnych produktów wystawiany jest inwestor. Jedyną wyraźną wadą są koszty związane z inwestycją. Chociaż opłata za zarządzanie jest generalnie na średnim poziomie, to już manipulacyjna jest zwyczajnie wysoka. Pomimo to, AXA Obligacji niezmiennie trzyma równą formę, zatem ocena na poziomie 3 gwiazdek jest uzasadniona.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

AXA TFIfundusze dłużne skarboweratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę