Aktywa funduszy inwestycyjnych (luty 2017)
09.03.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze inwestycyjne wzrosła  w lutym do poziomu 265,5 mld zł

To o +3,8 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej, co odpowiada dynamice na poziomie +1,4%. Do szczytu z września 2016 roku brakuje już tylko 0,7 mld zł. Nieznacznie poprawiła się dynamika 12-miesięczna, choć trzeci miesiąc z rzędu była jednocyfrowa (+5,1%).

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


W tym roku rynkowi funduszy sprzyja powrót dobrej koniunktury na warszawski parkiet. Od końca listopada w 3 miesiące indeks WIG wzrósł o +20%, dzięki czemu fundusze mające w portfelach akcje polskich spółek osiągały atrakcyjne wyniki. W samym lutym - według szacunków Analiz Online - wynik z zarządzania powiększył wartość aktywów o ponad +2,3 mld zł. Jednocześnie saldo wpłat i wypłat szacowane jest na ok. +1,5 mld zł.


Podobnie jak w styczniu, w największym stopniu wzrosły aktywa funduszy akcyjnych, które dzięki bardzo dobrym wynikom i zastrzykowi nowych środków zwiększyły aktywa o ponad +4,8%, czyli 1,4 mld zł. Na koniec lutego ich wartość wyniosła 31,4 mld zł, a udział w rynku wzrósł do najwyższego poziomu od listopada 2015 roku (11,8%). Nieco wyższą dynamikę odnotowały fundusze akcji polskich (+5,0%), które na koniec lutego zarządzały aktywami wartymi 23 mld zł. W przypadku funduszy akcji zagranicznych dynamika wyniosła +4,0%, a wartość środków sięgnęła 8,4 mld zł. Dobra koniunktura na rynkach akcji sprzyjała także funduszom mieszanym, których aktywa powiększyły się o ponad +0,7 mld zł do 28,7 mld zł na koniec lutego.

Luty był bardzo udany także dla funduszy absolutnej stopy zwrotu. Dzięki dobrym wynikom oraz udanym emisjom certyfikatów kilkunastu funduszy, wartość ulokowanych w nich środków powiększyła się o +0,7 mld zł. Na koniec lutego wartość aktywów przekroczyła 15,9 mld zł (najwięcej w historii).

W minionym miesiącu dobrze radziły sobie także fundusze dłużne. Luty był najlepszym miesiącem na rynku długu krajowego od sierpnia 2015 roku. Indeks IROS mierzący zmianę cen polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu wzrósł o +0,38%, dzięki czemu większość funduszy polskich papierów dłużnych wypracowała zysk. I choć klienci wycofywali z nich swoje oszczędności, to jednocześnie wpłacali je do funduszy obligacji korporacyjnych, czy inwestujących na rynkach zagranicznych. W efekcie aktywa całego segmentu wzrosły o +1,1% do blisko 44 mld zł.


W drugim miesiącu roku dodatnią dynamikę aktywów odnotowały wszystkie segmenty rynku. Niezagrożoną pozycję lidera utrzymały fundusze aktywów niepublicznych, których majątek na koniec lutego warty był blisko 104 mld zł. W pierwszej trójce pozostały także fundusze dłużne oraz gotówkowe i pieniężne.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalnefundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkoweGPWwartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę