Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych - po prostu jakość
17.02.2017 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 17 lutego 2017 r.

Fundusz: Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Chociaż w ofercie BZ WBK TFI znajdziemy dwa produkty dedykowane obligacjom korporacyjnym, to w istocie są one do siebie bardzo podobne. Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych jest produktem o kilka miesięcy starszym i funkcjonuje w odrębnym parasolu (Arka Prestiż SFIO), ale jeżeli oceniać tylko politykę inwestycyjną, to trudno wskazać istotne różnice versus Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych. Część z nich wynika z tego, że fundusze były uruchamiane w różnym czasie, a zatem portfele były budowane w różnych okresach, do tego dochodzą odmienne zmiany aktywów. Jednak tak jak napisaliśmy, różnice są wyjątkowo subtelne i najczęściej sprowadzają się do różnych udziałów poszczególnych papierów liczonych w promilach. Odchodząc jednak od tematu oferty produktowej, trzeba podkreślić „charakter” omawianego funduszu. W istocie przypomina on raczej rozwiązania z rynków rozwiniętych, w odróżnieniu od wielu konkurentów z grupy porównawczej. Wyraża się to przede wszystkim poprzez wysoki udział papierów, które wyceniane są w rynkowy sposób. Z perspektywy inwestora ma to dwojakie skutki. Do pozytywnych z pewnością należy zaliczyć to, że sytuacja emitentów jest na bieżąco odzwierciedlana w cenie obligacji – rzadziej więc zdarzają się sytuację, gdy wartość jednostki skokowo spada z powodu bankructwa emitenta.  Co więcej, zarządzający może zyskać (również stracić) na zmianie cen papierów – w Polsce z braku aktywnego rynku to sytuacja zdecydowanie rzadka. Z drugiej zaś strony, zmienność – z powodu wyceny rynkowej – jest istotnie wyższa niż u konkurentów, a sam wykres jednostki nie jest już tak „estetyczny” z marketingowego punktu widzenia. W dodatku w przypadku dekoniunktury w segmencie obligacji korporacyjnych fundusz może ponieść straty, nawet jeżeli sytuacja emitentów generalnie się nie zmieniła. W naszej opinii plusy zdecydowanie rekompensują minusy, tym bardziej że jak to już zaznaczono, jest to standard na rynkach rozwiniętych.
 
Stanowiące fundament portfela obligacje korporacyjne to zwykle 60-70% aktywów. Prawie połowa z nich denominowana jest walucie innej niż złoty. W przeważającej większości są to papiery dużych spółek publicznych, tak zagranicznych jak i polskich. Co do zasady są preferowane te wysokich (inwestycyjnych) ratingach kredytowych, ale jest też przestrzeń dla lokat o wyższych marżach, w tym high-yield. W tym przypadku jednak zarządzający częściej wykorzystuje fundusze typu ETF, aby zbudować ekspozycję na cały sektor, nie zaś pojedynczą spółkę. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane, co pozwala zarabiać na różnicy w stopach procentowych pomiędzy Polską, a strefą euro i USA (tzw. punkty swapowe). Z kolei pozostałe 30% aktywów to część czysto płynnościowa, głównie polskie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu. Ta część ma służyć wyłącznie jako poduszka, nie zaś motor napędowy wyników. Idąc dalej – fundusz ma zarabiać na ryzyku kredytowym, nie zaś na zmianach stóp procentowych. Efekty tej strategii są jak dotychczas co najmniej przyzwoite – w kolejnych latach kalendarzowych zarządzającemu udawało się z reguły bić średnią w grupie, jak i benchmark funduszu (choć relatywnie niewymagający). Efektywność zarządzania także jest zwykle na dobrym poziomie – noty w naszych rankingach (opartych o wskaźnik information ratio) to zwykle 3a lub 4a, zarówno dla roku jak i 3 lat, co oznacza tzw. „średnią plus”.
 
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych to cały czas produkt o wysokim standardzie, dlatego nie ma podstaw do tego, aby zmienić ocenę ratingową – ta pozostaje na poziomie 4 gwiazdek. Ewidentnym minusem produktu są mimo wszystko wysokie koszty zarządzania, pochłaniające prawie 2% wyniku brutto. Gdyby nie wada, fundusz mógłby się mieć lepiej zarówno pod kątem pozycji w tabeli wyników, jak i ostatecznej oceny.

 Marcin Różowski, Paweł Gruber
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze dłużne polskie korporacyjneratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę