Skarbiec Holding zarobił netto 19,2 mln zł w 2016 roku
16.02.2017 | Skarbiec TFI
Skarbiec Holding SA, właściciel Skarbiec TFI, podsumował wyniki finansowe za 1H roku obrotowego 2016/2017. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym czasie 46,9 mln PLN i były o 17,5% wyższe w ujęciu rok do roku. Zyski Skarbca niemal podwoiły się w tym okresie: zysk operacyjny EBIT zwiększył się do 15,6 mln PLN (z 8,2 mln PLN przed rokiem), a zysk netto wzrósł do 12,9 mln PLN (z 6,7 mln PLN).

W pełnym roku kalendarzowym 2016 Skarbiec Holding zanotował 82,4 mln PLN przychodów, 23,1 mln PLN zysku operacyjnego EBIT i 19,2 mln PLN zysku netto. Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły w roku kalendarzowym 2016 64,6 mln PLN (wobec 74,2 mln PLN w roku kalendarzowym 2015). Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły w tym okresie 11,7 mln PLN i były na porównywalnym poziomie rok do roku.

W 1H roku obrotowego 2016/2017 (2H roku kalendarzowego 2016) przychody z tytułu opłaty zmiennej wyniosły 10,2 mln PLN i wygenerowane zostały w 13 funduszach z portfela Skarbiec TFI. Rozkład success fee wyraźnie odzwierciedla więc sytuację na rynkach w minionym roku kalendarzowym. Pozostałe przychody utrzymywały się na porównywalnym poziomie rok do roku
i wyniosły 6,1 mln zł.

Na koniec czwartego kwartału roku kalendarzowego 2016 wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła 19,2 mld PLN, natomiast aktywa funduszy Skarbiec TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów (fundusze detaliczne) wynosiły 3,1 mld PLN. Skarbiec TFI S.A. zarządza 45 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów oraz 16 funduszami dedykowanymi.

Drugie półrocze roku kalendarzowego 2016, czyli pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 było dla Skarbiec TFI zdecydowanie bardziej udane, niż pierwsza połowa roku kalendarzowego, w której mieliśmy do czynienia odpływami z funduszy. Pomimo tak istotnych dla rynków finansowych wydarzeń, jak np. wynik wyborów prezydenckich w USA, indeksy i nastroje Klientów w drugiej połowie roku uległy poprawie, co zaowocowało napływami środków i wzrostem wysokości aktywów pod zarządzaniem funduszy skierowanych do szerokiego grona inwestorów. Napływy netto osiągnęły w tym czasie ponad 100 mln PLN. Co istotne, dotyczyły one przede wszystkim funduszy absolute return z naszej oferty: ARGO FIZ oraz MULTIASSET FIZ realizujących strategię global macro. Napływy netto do obu funduszy wyniosły w drugim półroczu 2016 roku blisko 200 mln PLN. Potwierdza to słuszność naszej strategicznej decyzji dot. koncentracji na rozwoju autorskich produktów z segmentu absolute return. Łącznie aktywa pod zarządzaniem naszych funduszy typu absolute return i alternatywnych osiągnęły na koniec 2016 roku poziom 665 mln PLN. Warto także podkreślić, że pozytywne tendencje obserwowane w drugim półroczu dotyczą nie tylko napływów, ale także stóp zwrotu naszych funduszy. Na koniec grudnia 2016 sześć z naszych funduszy znalazło się w pierwszym i drugim kwartylu – były to zarówno fundusze akcji i dłużne, jak i mieszane – mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

Jeśli chodzi o naszą ofertę – w 1H roku obrotowego 2016/2017 skoncentrowaliśmy się na produktach, które naszym zdaniem najlepiej odpowiadają obecnym oczekiwaniom Klientów, m.in. wspomnianych autorskich rozwiązaniach z segmentu absolute return. Z myślą o rozszerzeniu oferty produktowej w tej grupie funduszy wzmocniliśmy zespół zarządzających Skarbiec TFI. Dołączyło do nas dwóch specjalistów z wieloletnim doświadczeniem popartym sukcesami – Tomasz Stadnik, który na stanowisku CIO jest odpowiedzialny za Departament Zarządzania Aktywami i Łukasz Stelmasiak, który odpowiada za segment funduszy dłużnych i alternatywnych. Dodatkowo z początkiem 2017 zespół zasilił Jacek Babiński, który odpowiada za segment funduszy akcyjnych i mieszanych. Ponadto, dbając o to, by nasi Klienci mieli na bieżąco dostęp do najlepszych produktów, wspólnie z naszym partnerem JP Morgan Asset Management rozszerzyliśmy ofertę funduszu Skarbiec JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO o cztery nowe subfundusze. W końcówce roku 2016 do oferty weszły także fundusze mBanku (mFUNDUSZE) - mówi Marek Rybiec.

Wzrost aktywów pod zarządzaniem bezpośrednio wpływa na poziom wyników finansowych. Pod tym kątem ubiegły rok kalendarzowy, a doprecyzowując - jego drugą połowę (1H roku obrotowego 2016/2017) - oceniamy, jako satysfakcjonujący. Perspektywy kolejnych kwartałów zarówno dla Klientów funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI, jak i akcjonariuszy spółki Skarbiec Holding są naszym zdaniem obiecujące. Przewidujemy, że dobre nastroje na rynkach finansowych mają dużą szansę utrzymania się przynajmniej w ciągu kolejnych kilku miesięcy, co będzie wspomagać wypracowanie dodatnich stóp zwrotu w funduszach zarządzanych przez Skarbiec TFI oraz pozytywnie wpływać na poziom aktywów zarządzanych funduszy. W 2017 roku należy oczekiwać kontynuacji zjawisk obserwowanych po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ma to związek z jednej strony ze spodziewanym wzrostem stóp procentowych za oceanem, z drugiej zaś ze spodziewanym przyspieszeniem w amerykańskiej gospodarce dzięki realizacji programu wyborczego nowego prezydenta. Oczekiwania te zbiegają się w czasie z umiarkowanym przyspieszeniem globalnego wzrostu gospodarczego i powrotem inflacji.

Nadal więc najlepsze perspektywy mają akcje, których ceny będą wspierane poprawiająca się kondycją otoczenia makroekonomicznego oraz przepływami kapitału z rynków obligacji, które będą znajdowały się po presją rosnącej inflacji i coraz mniej akomodacyjnej polityki banków centralnych. Należy spodziewać się także zwiększonej zmienności z uwagi na dużą liczbę wydarzeń politycznych, zwłaszcza w Europie Zachodniej – komentuje Marek Rybiec.

Z zysku netto wypracowanego przez spółkę Skarbiec Holding S.A w roku obrotowym 2015/2016 wypłacono w ub.r. w formie dywidendy 21,01 mln PLN, co oznacza 3,08 PLN na akcję. Przyjęta polityka dywidendowa zakłada przeznaczanie na wypłatę dywidendy do 100% zysku wypracowanego przez spółkę Skarbiec Holding S.A.

TAGI:

Marek RybiecSkarbiec HoldingSkarbiec TFIwyniki finansowe towarzystw

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę