MetLife Akcji - dwudziestka w centrum uwagi
08.02.2017 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 08 lutego 2017 r.

Fundusz: MetLife Akcji (Krajowy FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu MetLife Akcji (Krajowy FIO) - 3 gwiazdki
Nasza opinia
W przypadku wielu funduszy na rynku polskim sam benchmark często niewiele mówi o specyfice produktu, z którym inwestor ma do czynienia. Jeśli chodzi jednak o MetLife Akcji sytuacja wygląda inaczej. W odróżnieniu od większości konkurencji wzorzec dla zarządzającego (Tomasz Karsznia) skonstruowany jest w 70% z WIG20  i w 30% z mWIG40, co już wskazuje, że znakiem szczególnym omawianego rozwiązania jest wyższe w relacji do rywali zaangażowanie w duże spółki. Za jeszcze ważniejsze należy uznać jednak to, że skład portfela w dużej mierze odzwierciedla przyjęty benchmark, co nie jest oczywiste w przekroju funduszy akcji polskich. W ramach dokonywanej selekcji odchylenia od wzorca mogą być spore i sięgać nawet +/-5 pkt proc., tym niemniej ich suma (czyli tzw. active shares) mieści się w granicach ok. 40%, co nie jest wygórowaną wartością. Teoretycznie według wzorca w portfelu brakuje miejsca na walory najmniejszych firm, jak tych z sWIG80, choć nie należy tego traktować dosłownie. Na przestrzeni ostatnich 3 sprawozdań to właśnie rola „maluchów” uwydatniła się najbardziej, ale wciąż nie zmieniło to faktu, że decydujące znaczenie dla wyników osiąganych przez fundusz mają polskie blue chips. Duża zgodność z benchmarkiem to z jednej strony zaleta w tym kontekście, że stanowi jasny przekaz dla nabywcy produktu – klient wie, co kupuje. Z drugiej jednak dość sztywne ramy przyjętej strategii to mniejsza pula okazji inwestycyjnych do wykorzystania. Przykładowo, odzwierciedleniem klarownej formuły produktu dedykowanego rynkowi polskiemu jest jak dotąd brak akcji zagranicznych w portfelu. Tymczasem po spółki z obcych parkietów od dłuższego czasu coraz chętniej sięgają konkurenci w wyścigu po dodatkową stopę zwrotu. Dotychczasowa rezygnacja z tej „mody” dla MetLife Akcji może oznaczać utrudnioną rywalizację, ale dla niektórych inwestorów „wierność” opisanej strategii jest właśnie tym, czego poszukują.
 
Jak już wspomniano, wyniki produktu na tle rywali w dość wyraźny sposób „podążają” za kondycją dużych spółek. Z tego względu nie powinno dziwić, że w 2015 r. rozwiązanie uplasowało się w ostatnim kwartylu stóp zwrotu. Natomiast miniony rok, a zwłaszcza początek obecnego, były bardziej sprzyjające, choć nadal wymagające. Zarządzającemu w 2016 r. udało się wypracować rezultat o +1,8 pkt. proc. lepszy od średniej, co nie było tylko zwykłą pochodną przewagi udziału blue chips w portfelu (ogółem w tym okresie indeks WIG20 cechowała bowiem słabsza dynamika w porównaniu z mWIG40 czy sWIG80). Oprócz trafnej selekcji, motor napędowy wyników mogła stanowić celna alokacja, którą menedżer aktywnie dostosowuje do warunków rynkowych. Warto podkreślić, że jej dopuszczalny poziom to (nieczęsto spotykane) aż 110% aktywów netto. Podczas hossy tak wysokie zaangażowanie na rynku papierów udziałowych daje szansę na uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, choć naturalnie przy błędnej ocenie trendu skutki stają się wprost przeciwne. Selekcja i alokacja były jednak w minionych 12 miesiącach wykorzystywane na tyle efektywnie, że właściwy w tym kontekście wskaźnik information ratio (IR) klasyfikuje obecnie fundusz do grona 35% najlepszych. Istotnie słabiej rzecz się ma natomiast z perspektywy dłuższego okresu – 36-miesięczny ranking wyznaczany na podstawie parametru IR to tylko 2a w 5-stopniowej skali. Na taką wartość, oprócz samych stóp zwrotu, wpływa też ich dość znacząca zmienność na tle rywali, co jest efektem m.in. wysokiego udziału akcji w aktywach. Pomimo rozbieżności w ocenie wyników funduszu w różnych horyzontach czasowych, jego obraz jest spójny i ponownie należałoby w tym miejscu nawiązać do początku akapitu. Podejście stosowane w MetLife Akcji nie zostawia tyle miejsca na generowanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, co wśród niektórych rywali, ale wciąż wystarczająco, aby walczyć o wysoką pozycję w tabeli wyników. Fundusz powinien w szczególności odpowiadać inwestorom o sprecyzowanych potrzebach, którzy swoje oszczędności chcą lokować w ściśle wybrane strategie i w związku z tym poszukują produktów o jasno określonej polityce. Trudno też jednak pisać o atutach omawianego rozwiązania z punktu widzenia wyników osiąganych w dłuższym terminie. Z uwagi na ten wyrównany bilans wad i zalet funduszu, postanowiliśmy przyznać mu 3-gwiazdkową notę.

Ewa Bartosiak, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneratingi i analizy funduszyTomasz KarszniaWIG20

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę