Allianz Selektywny - nowe otwarcie
03.02.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 03 lutego 2017 r.

Fundusz: Allianz Selektywny (Allianz FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Allianz Selektywny (Allianz FIO) - 3 gwiazdki
Nasza opinia
Charakter zmian, jakie nastąpiły w TFI Allianz Polska po objęciu fotela prezesa przez Roberta Hörberga, przedstawialiśmy w naszych wcześniejszych Ratingach produktów tego towarzystwa. W kontekście funduszu Allianz Selektywny dość wspomnieć, że współpraca krajowej firmy z międzynarodowymi grupami PIMCO oraz Allianz Global Investors uległa zacieśnieniu. Zarządzający portfelem Paweł Małyska dysponuje obecnie dostępem do know-how globalnych gigantów w obszarze zarządzania aktywami. Jeżeli zaś chodzi o relatywnie „świeże” zmiany, to na szczególną uwagę zasługują dwa aspekty. Po pierwsze, zwiększeniu uległa skala możliwych zakładów rynkowych – zakres odchyleń udziału poszczególnych spółek w portfelu od ich modelowego udziału w WIG sięga teraz +/- 5 pkt proc. (wobec wcześniejszych +/- 3 pkt proc.). Po drugie, z 15% do 20% podwyższono dopuszczalny limit inwestycji zagranicznych. Dotychczas skala podejmowanych zakładów była relatywnie niewielka – według stanu na koniec czerwca najsilniej przeważanymi firmami były Amica (+1,8 pkt proc.), Cormay (+1,6 pkt proc.) oraz Monnari (+1,3 pkt proc.). Jeśli zaś chodzi o spółki, których udział w portfelu był niższy niż w giełdowym indeksie wyróżniały się PKN Orlen (-2,4 pkt proc.), Pekao (-1,9 pkt proc.) oraz PKO BP (-1,8 pkt proc.). W ujęciu sumarycznym portfel składający się z akcji 79 firm charakteryzował się wskaźnikiem active shares na poziomie 36,7% (29,3% pół roku wcześniej), co było jedną z niższych wartości obserwowanych w grupie funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii. Na niższy niż u rywali poziom tego wskaźnika wpływ miał także relatywnie niski udział spółek zagranicznych – na koniec czerwca odpowiadały one za 5,9% portfela akcyjnego (o -2,9 pkt proc. mniej niż średnia w grupie). Najnowszy opublikowany skład portfela (odzwierciedlający stan na koniec grudnia 2016 r.) pokazuje natomiast, że udział akcji zagranicznych spółek w aktywach netto uległ zmniejszeniu z 10,0% do 6,6%.
 
Utrzymywana na koniec pierwszego półrocza 2016 r. wyższa niż u konkurentów ekspozycja na krajowe blue chips utrudniała walkę o wynik – w trakcie tych 6 miesięcy fundusz stracił -5,3% (-1,6 pkt proc do średniej). Druga część roku była już jednak znacznie lepsza – korzystna sytuacja na krajowym parkiecie umożliwiła wypracowanie +12,9% (wynik równy średniej). W zestawieniu rocznym ze stopą zwrotu +6,9% fundusz znalazł się w III kwartylu, tracąc do konkurentów -1,8 pkt proc. Atrakcyjność stóp zwrotu na tle rywali wzrasta jednak wraz z wydłużaniem okresu porównawczego. Dla dwóch minionych lat strata maleje bowiem do -1,1 pkt proc., zaś w ujęciu trzech lat wypracowana nadwyżka to +0,8 pkt proc. Generowana przez zarządzającego stopa zwrotu to jednak tylko jedna strona medalu – drugą jest ryzyko towarzyszące inwestycji. Jeśli o nie chodzi, to w ujęciu bezwzględnym (odchylenie standardowe stóp zwrotu) jest jednym z niższych, zaś w ujęciu względnym (parametr TE) najniższym w grupie. Tym, co z perspektywy inwestora zasługuje na uwagę jest relacja, osiąganego zysku do podejmowanego ryzyka. Efektywność zarządzania mierzona parametrem IR (information ratio) w minionych 12 miesiącach konsekwentnie utrzymywała się na poziomie 3a (w pięciostopniowej skali) – zarówno w ujęciu rocznym, jak i trzyletnim. Konkludując przedstawioną charakterystykę produktu, decydujemy się na utrzymanie dotychczasowej, oceny w postaci 3 gwiazdek. Czas pokaże, czy wzrost skali dopuszczalnych zakładów i udane typy selekcyjne przełożą się na osiągane stopy zwrotu.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalnePaweł Małyskaratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę