Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2016)
12.01.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W ostatnim miesiącu 2016 roku wartość aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych istotnie spadła 

W grudniu mieliśmy do czynienia z dobrą koniunkturą na większości giełd na świecie, w tym w Polsce. Dobre wyniki zarządzania miały swój wpływ na wartość aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych. Jednak ostatecznie na koniec 2016 roku suma środków była niższa niż miesiąc wcześniej i wyniosła 258,9 mld zł. To oznacza spadek o -2,4% m/m.
Przeważyły bowiem bardzo duże odpływy, przede wszystkim z funduszy niedetalicznych (dedykowanych konretnym inwestorom lub firmom). 

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


Największy spadek wartości aktywów w grudniu zarówno w ujęciu wartościowym jak i procentowym odnotowały fundusze aktywów niepublicznych oraz mieszanych (kolejno -1,5% i -19,1%). W obydwu przypadkach miało to związek ze znacznym odpływem netto środków z wybranych produktów kilku TFI. Tylko z jednego funduszu o strategii mieszanej, stworzonego na potrzeby grupy kapitałowej, wypłacono -6,3 mld zł.

Spadek wartości aktywów w ujęciu miesięcznym widoczny był również w funduszach o niższym profilu ryzyka – dłużnych (-1,1%) oraz gotówkowych i pieniężnych (-1,0%). To jeden z niewielu miesięcy w 2016 roku, w którym suma środków zgromadzonych w obydwu grupach była niższa niż miesiąc wcześniej. W warunkach dużej zmienności na rynkach kapitałowych cieszyły się one dotąd dużą popularnością.


Podobnie jak fundusze absolutnej stopy zwrotu. W tym jednak przypadku rok zakończony został wzrostem aktywów w całej grupie o +4,9% m/m, a w perspektywie 12-miesięcznej o prawie jedną czwartą.

O prawie miliard złotych wzrosła wartość aktywów zgromadzonych w funduszach akcyjnych (+3,0%). Zdecydowanie bardziej przyczyniły się do tego rozwiązania akcji polskich niż zagranicznych. Sprzyjała im koniunktura na warszawskim parkiecie, wartość aktywów wzrosłą dzięki pokaźnemu wynikowi z zarządzania.

Działo się tak również w pozostałych, mniejszych grupach. Najbardziej w ujęciu procentowym, w perspektywie miesięcznej, zwiększyła się suma środków w przypadku funduszy rynku surowców (+15,4%). W ujęciu rocznym również zyskały najwięcej - aktywa w tej grupie powiększyły się w tym czasie przeszło dwukrotnie.  

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalnefundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze nieruchomościfundusze ochrony kapitałufundusze pieniężne i gotówkowefundusze sekurytyzacyjneGPWwartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę