Liderzy wśród dłużnych maruderów
11.01.2017 | Katarzyna Czupa
W minionym roku wyniki funduszy polskich papierów dłużnych były naprawdę mizerne. Kilku z nim udało się jednak pozytywnie zaskoczyć rynek

Najlepiej wypadły Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C,  Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) oraz Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO), które lokują kapitał w papiery korporacyjne. Bardzo dobry wynik odnotował też Skarbiec - Obligacyjny FIZ, który angażuje się także w papiery skarbowe.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

To nie był dobry rok dla polskich funduszy dłużnych. Średnie wyniki wszystkich trzech grup są dalekie od zadowalających. Zdecydowanie najgorszej wypadły fundusze dłużne inwestujące w polskie papiery skarbowe – w 2016 r. ich średni wynik wyniósł -0,2%. Gorzej wypadły tylko podmioty inwestujące w akcje tureckie. Niewiele lepszą średnią stopę zwrotu wypracowały fundusze dłużne polskie uniwersalne – wyniosła ona  +0,7%, dzięki czemu grupa ta zajęła 3. miejsce, od końca. Z całej trójki najlepiej spisały się fundusze dłużne korporacyjne, których średni wynik w minionym roku wyniósł +2,5%.


Biorąc pod uwagę zeszłoroczną sytuację na rynkach międzynarodowych takie wyniki nie powinny dziwić. Rynkowi długu nie sprzyjało rosnące przekonanie co do grudniowej podwyżki stóp procentowych przez Fed, a także niepewność co do rozwoju sytuacji politycznej. Wyprzedaż uległa przyspieszeniu, gdy wbrew oczekiwaniom wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump. Prezydent elekt zapowiedział realizację bardziej ekspansywnej polityki fiskalnej, która niosąc wzrost inflacji nie sprzyja instrumentom dłużnym. W efekcie tych zawirowań, w ciągu minionego roku rentowność polskich 10-letnich papierów dłużnych wzrosła z poziomu  2,89% na początku stycznia do 3,54% pod koniec grudnia (w szczytowym momencie była bliska 3,8%), a indeks IROS, czyli obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu wzrósł jedynie o +0,37%.

Mimo tak niesprzyjających warunków kilka funduszy zdołało pozytywnie zaskoczyć rynek. W gronie tym, jak nie trudno się domyślić, większość stanowią podmioty lokujące kapitał w papiery korporacyjne. Najlepszy wynik wypracował Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C, którego certyfikaty podrożały o +6,1%. Na drugim miejscu znalazł się Skarbiec - Obligacyjny FIZ, który w minionym roku wypracował wynik wynoszący +4,3%.

Kolejne miejsca należą do funduszy otwartych i to na nich się właśnie skupmy. W tej grupie najlepiej wypadł Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO), którego stopa zwrotu wyniosła +4,2%. W portfelu tego funduszu znaczący udział mają obligacje największych polskich spółek m.in. Orlenu, PZU, Synthosa, PKO BP, PGE. Chociaż blue chipy stanowią 60% aktywów, inwestycja należy do bardzo zdywersyfikowanych bowiem w portfelu znajdują się instrumenty ponad 40 podmiotów komercyjnych. Ponadto, trzecia część aktywów składa się z jednostek zagranicznych funduszy obligacji korporacyjnych oraz instrumentów skarbowych. Wobec relatywnie niskiego ryzyka kredytowego emitentów, źródłem wysokiej rentowności portfela są zabezpieczone przed ryzykiem walutowym pozycje denominowane w euro oraz dolarze. Takich rozwiązania nie są powszechnie stosowane u konkurencji, która skupiają się przede wszystkim na polskich emitentach i instrumentach denominowanych w złotym.

Najbardziej zyskowną piątkę funduszy dłużnych zamykają Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) oraz Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO), których stopy zwrotu wyniosły +3,8%. Pierwszy z funduszy stanowi dość nietypowe rozwiązanie na polskim rynku, ponieważ znaczna część jego lokat jest wyceniana rynkowo, co nie jest powszechną praktyką w Polsce. Jak zaznaczali nasi analitycy w ratingu, dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania fundusz ma możliwość zarabiania na zmianach cen konkretnych papierów. Taki scenariusz zadziałał właśnie w tym roku. Ponadto, podobnie jak w przypadku wcześniej omawianego produktu Aviva Investors, pozycje denominowane w euro i dolarze, które stanowią 70% aktywów funduszu Millenium TFI, są zabezpieczone, co zwiększa rentowność portfela.

Jeżeli chodzi o Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO), fundusz odnotował znaczne pogorszenie wyników na przełomie lat 2015/2016, co wiązało się m.in. z odpisami papierów dwóch emitentów (Kerdos i SK Bank). Jednak już od pierwszych miesięcy 2016 r. obserwowaliśmy stały trend poprawy stóp zwrotu. Wydaje się, że to efekt wprowadzonych zmian polegających na zacieśnianiu współpracy z PIMCO - międzynarodowym potentatem na rynku długu. Do portfela są nabywane tytuły uczestnictwa wybranych funduszy tej instytucji (w połowie 2016 roku były to PIMCO US High Yield Bond Fund Inst i PIMCO GIS Global Investment Grade Credit). 

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

FEDfundusze dłużne polskie korporacyjnefundusze dłużne polskie papiery skarbowefundusze dłużne polskie pozostałefundusze dłużne polskie uniwersalnewyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę