Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych - dla odważnych optymistów
10.01.2017 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 10 stycznia 2017 r.

Fundusz: Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) - 3 gwiazdki
Nasza opinia
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych to klasyczny produkt dedykowany klientom szukającym ekspozycji na rodzimy rynek papierów Skarbu Państwa. „Klasyczny”, bo domieszka innego rodzaju instrumentów w portfelu jest bardzo znikoma. Obligacje innych państw (np. Węgier) lub też polskie denominowane w dolarze odpowiadają przeważnie jedynie za kilka procent aktywów. Największą ich część (niemal stale ponad 90%) stanowią natomiast polskie obligacje w złotym o stałym oprocentowaniu. Wspomniana kwestia oprocentowania jest o tyle istotna, że głównym obszarem zmagań zarządzającego jest ryzyko stopy procentowej. Dla Michała Hołdy (który w styczniu 2016 r. przejął stery od Witolda Garstki, wcześniej odpowiedzialnego za produkt od II połowy 2002 roku) punktem odniesienia w kontekście duration portfela jest benchmark – indeks Merill Lynch Polish Governments. Chociaż fundusz ma być z założenia zarządzany benchmarkowo (średnioważony okres do zapadalności ma być bliski temu, jakim odznacza się wzorzec), to dopuszczalne są odchylenia sięgające od -1 do +1 roku. Co istotne, wspomniany indeks charakteryzuje relatywnie wysoki (w porównaniu do średniej rozwiązań polskiego długu skarbowego) poziom ryzyka stopy procentowej, który sięga ok. 4,5 roku. Implikuje to większą od przeciętnej w grupie zmienność stóp zwrotu, mierzonej zarówno odchyleniem standardowym, jak i parametrem tracking error (w odniesieniu do średniej). W okresach wzrostów cen obligacji (spadków rentowności) zyski inwestorów Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych są przeważnie wyższe od średniej w grupie, jednak w razie spadków straty są głębsze. Warto też zaznaczyć, że zmienność ta jest zarazem nieznacznie mniejsza niż w przypadku niemal bliźniaczego produktu BZ WBK TFIArka Prestiż Obligacji Skarbowych – przeznaczonego jednak dla bardziej zamożnych inwestorów (min. 20 tyś. zł w ramach pierwszej wpłaty). Przyczyną jest nieco mniejsza skala zakładów podejmowanych przez zarządzającego w ramach portfela analizowanego rozwiązania.
 
Wspomnianą charakterystyczną relację wyników funduszu względem średniej najłatwiej zaobserwować w okresach zawirowań na rynku polskiego długu. Dla przykładu, na przestrzeni tylko kilku ostatnich dni czerwca w czasie odreagowania rynków po szoku związanym z wynikami referendum ws. Brexitu w 2016 roku, inwestorzy Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych zyskali o +0,4 pkt proc. więcej niż wyniósł przeciętny wynik w grupie. Z drugiej strony doświadczyli oni bardziej dotkliwych (o -0,7 pkt proc.) strat w następstwie wyników listopadowych wyborów w USA. Klienci powinni więc mieć świadomość większej wrażliwości wyceny jednostki tego funduszu na rynkową koniunkturę oraz związanych z tym krótkoterminowych szans i zagrożeń. W minionym roku ich łączny efekt był ujemny – strata do średniej wyniosła -0,9 pkt proc. (głównie z uwagi na bardzo niesprzyjającą końcówkę roku). Ocena w dłuższym okresie – 24 i 36 miesięcy (a więc częściowo będąca efektem pracy poprzedniego zarządzającego) – również nie jest pozytywna. Wynik był zauważalnie gorszy od średniej odpowiednio o -1,4 oraz -1,8 pkt proc. Nie inaczej wygląda porównanie z benchmarkiem produktu – rezultaty niemal rokrocznie okazują się gorsze.
 
Ocenę Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych pozostawiamy na neutralnym poziomie 3 gwiazdek. Wśród zalet produktu doceniamy „czystość” formy, która przekłada się m.in. na transparentność źródeł wyniku. Na minus przemawiają natomiast stopy zwrotu niższe od średniej, ich znacząca zmienność oraz gorsza od przeciętnej ogólna efektywność zarządzania mierzona parametrem IR. Najbliższe miesiące powinny pokazać czy jest to tylko efekt niesprzyjającej koniunktury.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne polskie papiery skarboweMichał Hołdaobligacje skarboweratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę