FORUM TFI: 10 mln zł zwrotu z inwestycji w wierzytelności
09.01.2017 | Forum TFI
Fundusze sekurytyzacyjne Raport 3 NSFIZ oraz Raport 4 NSFIZ utworzone przez Forum TFI umorzyły ostatnie certyfikaty inwestycyjne inwestorów zewnętrznych. Suma wypłat w ciągu trzech lat osiągnęła 50 mln zł, z czego niemal 10 mln zł to zysk inwestorów.

Dobra koniunktura dla rynku wierzytelności
Polski rynek wierzytelności należy do grona najbardziej perspektywicznych w Europie. Systematycznemu wzrostowi wartości zaległych zobowiązań obsługiwanych przez firmy windykacyjne (85 mld zł na koniec II kwartału br., 30 proc. wzrost względem II kwartału 2015 r.) od lat towarzyszą ich rosnące przychody i zyski, co najlepiej świadczy o skuteczności podejmowanych przez nie działań. Efektywność ta bezpośrednio przekłada się na działalność funduszy sekurytyzacyjnych, których wyniki w dużej mierze zależą od wydajności tzw. serwiserów, czyli firm zarządzających ich portfelami inwestycyjnymi, złożonymi z pakietów różnego rodzaju wierzytelności.
 
Nic dziwnego więc, że dobrej koniunkturze na rynku windykacyjnym towarzyszy równocześnie coraz większe zainteresowanie funduszami sekurytyzacyjnymi ze strony inwestorów. Wartość ich aktywów pod koniec 2016 r. sięgnęła kwoty 5,8 mld zł, co oznacza wzrost o 26 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Trend ten utrzymuje się już od ponad trzech lat i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miał się odwrócić.
 
Rentowność inwestycji
Fundusze Raport 3 NSFIZ i Raport 4 NSFIZ zostały utworzone przez Forum TFI w 2013 r., oferując inwestorom zakładane stopy zwrotu na poziomie odpowiednio 11,2 proc. i 8,2 proc. w skali roku. W ciągu kilku miesięcy zebrały kapitał o łącznej wartości ponad 40 mln zł, przeznaczając go na zakup różnego rodzaju wierzytelności, głównie z sektora telekomunikacyjnego. W grudniu minionego roku fundusze te zakończyły proces wykupywania certyfikatów inwestycyjnych od inwestorów zewnętrznych, wypłacając im w przeciągu trzech lat kwotę prawie 50 mln zł – sumę wpłaconych środków i uzyskanych zysków.
 
Konstrukcja funduszy NSFIZ „Raport”, podobnie jak i innych funduszy alternatywnych oferowanych przez Forum TFI w szerokiej dystrybucji, opiera się na automatycznych, kwartalnych umorzeniach certyfikatów inwestycyjnych, w ramach których ich posiadacze cyklicznie otrzymują część zainwestowanego przez siebie kapitału, powiększaną każdorazowo o nadwyżkę determinowaną przez zakładaną dla danego funduszu stopę zwrotu. Specyfika jej działania jako procentu składanego oznacza, że im dłużej środki pracują w ramach funduszu, tym większy zysk przynoszą one swoim właścicielom.
 
Pierwszym funduszem tego typu był Raport 2 NSFIZ, który zakończył wykupy certyfikatów inwestycyjnych we wrześniu 2015 r., wypłacając inwestorom zewnętrznym prawie 10 mln zł zysku. W portfolio Forum TFI znajdują się także fundusze sekurytyzacyjne Raport 6 NSFIZ i Raport 7 NSFIZ, które oferując zakładane stopy zwrotu na poziomie 7–7,5% w skali roku, zebrały od inwestorów zewnętrznych kapitał w łącznej wysokości ponad 125 mln zł. Suma od niedawna realizowanych regularnych wypłat wraz z zyskiem właścicieli umarzanych certyfikatów przekroczyła już 38 mln zł. W obu przypadkach wykupy przebiegają zgodnie z planem.
 
Perspektywy na 2017 r.
Najnowsze dane Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej (BIK) pokazują, że przyszłość funduszy sekurytyzacyjnych nie wydaje się zagrożona (za: Newsletter InfoDług – Indeks Zaległych Płatności Polaków, grudzień 2016 r.).
 
Z jednej strony widać nieznaczny spadek Indeksu Zaległych Płatności Polaków. W ocenie analityków jest to efekt przede wszystkim zmniejszania się zaległości kredytowych zarejestrowanych w BIK, m.in. na skutek masowej sprzedaży portfeli kredytowych przez banki do firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych.
 
Z drugiej strony natomiast nadal rosną, i to w zawrotnym tempie, pozakredytowe zobowiązania Polaków. Podczas gdy wartość zaległych kredytów zmalała względem zeszłego roku o 1,5 mld zł, to wartość zaległości pozakredytowych wzrosła o niemal 10 mld zł. Jednocześnie wartość przeterminowanego zadłużenia rośnie szybciej (wzrost o 21 proc. rok do roku) niż liczba niesolidnych dłużników (wzrost o 13 proc. rok do roku), co przekłada się na wyższą w stosunku do zeszłego roku średnią zaległość. Obecnie wynosi ona 21,7 tys. zł.
 
Obie te tendencje mogą sprzyjać funduszom sekurytyzacyjnym. Rosnąca podaż wierzytelności kredytowych sprzedawanych przez banki stwarza bowiem coraz więcej możliwości inwestycyjnych dla funduszy budujących swoje portfele inwestycyjne na tego typu lokatach. Rosnące zaległości pozakredytowe to z kolei pole do inwestycji dla funduszy poszukujących zysków z tytułu odzyskiwania wierzytelności wynikających z zaległych opłat za usługi telekomunikacyjne czy media.

TAGI:

Forum TFIfundusze sekurytyzacyjnefundusze wierzytelnościwyniki inwestycyjne

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę