Wielka konsolidacja rynku - 10 kolejnych TFI wstępuje do IZFiA
09.01.2017 | IZFiA
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami od stycznia powiększyła się o 10 nowych członków

Są to:
10. Trigon TFI

Przystępujący członkowie to niezależne, licencjonowane instytucje finansowe, zarządzające funduszami i portfelami, z Warszawy i Krakowa, które specjalizują się w kreowaniu indywidualnych rozwiązań dla zróżnicowanych projektów inwestycyjnych i posiadają w swoich portfelach zarówno publiczne jak i niepubliczne aktywa. Łączna wartość aktywów zarządzanych przez nowych członków Izby wynosiła na koniec grudnia ponad 65 miliardów zł.
 
- Ogromnie się cieszę, że TFI utworzone i kierowane przez grupę doświadczonych menedżerów z branży inwestycyjnej, posiadające zróżnicowaną, indywidualnie konstruowaną ofertę funduszy dla wymagających inwestorów dołączą do naszego grona i wesprą nas swoim doświadczeniem i pracą na rzecz rozwoju rynku. Taka sytuacja, gdzie jednorazowo z wnioskiem o przyjęcie do IZFiA wystąpiło aż 10 podmiotów zdarzyła się po raz pierwszy. Jest to wyraźny sygnał o dążeniu do wypracowania wspólnych rozwiązań wobec wyzwań, które przed nami stoją. Radością napawa mnie również fakt, że aktywność IZFiA w ostatnim roku została dostrzeżona i zaowocowała powiększeniem naszej grupy. Nie wszyscy pamiętają, że umocowanie IZFiA jest wyjątkowo silne, bowiem istnienie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami jest zagwarantowane w ustawie o funduszach inwestycyjnych, podczas gdy podobne instytucje działają generalnie na podstawie ustawy o izbach gospodarczych – mówi prof. dr hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA.
 
Nowi członkowie Izby to głównie prywatne TFI wyspecjalizowane w innowacyjnych produktach inwestycyjnych. Wiele z nich znajduje się w czołówce funduszy funkcjonujących na polskim rynku. Korzyści z bycia w Izbie jest wiele, przede wszystkim możliwość współpracy w ramach szerszej grupy podmiotów z branży, agentów transferowych, banków depozytariuszy i dzielenia się wiedzą oraz nawiązywania relacji zawodowych między poszczególnymi specjalistami działającymi w tych samych obszarach. Ponadto, Izba jest centrum wymiany danych, dokąd spływają projekty zmian w prawie, informacje od KNF. Przedstawiciele TFI uczestniczą we wspólnych spotkaniach z Urzędem KNF przedstawiając stanowisko rynku w kluczowych dla funduszy kwestiach. Izba prowadzi ze swoimi członkami konsultacje wszelkich projektów aktów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie środowiska funduszy. Izba przystępuje również do postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych  wspierając swoich członków, udostępnia bezpłatnie opinie eksperckie, analizy i inne raporty, utrzymuje bieżący kontakt z mediami, prezentując opinie w imieniu środowiska. Pracownicy podmiotów zrzeszonych w IZFiA uczestniczą w konferencjach i posiadają preferencyjne warunki udziału w szkoleniach organizowanych przez IZFiA.
 
- Rynek finansowy jest bardzo konkurencyjny, wiele instytucji walczy o klienta. Plany TFI na nadchodzący rok są bardzo ambitne, zaś otoczenie ekonomiczne i legislacyjne nie zawsze sprzyja realizacji tych planów zwłaszcza, że nadal istnieje wiele wątpliwości interpretacyjnych, np. zakresie  MiFID II, CRS, czy opodatkowania funduszy. Przed nami także duże zmiany w systemie emerytalnym. Zapowiadany kierunek przekazywania 3/4 środków z likwidowanych OFE do TFI jest bardzo obiecujący, jednak decydujące będą konkretne zapisy w ustawie. Izba, jako reprezentacja rynku zarządzania aktywami jest włączona w proces konsultacji zarówno przez odpowiednie Ministerstwa, jak i inne organy administracji publicznej. Dlatego ważne jest, aby cały rynek mówił jednym głosem, co mam nadzieję, przy koncyliacyjnej postawie wszystkich TFI uda nam się uzyskać – dodaje prezes Marcin Dyl
 
Do Izby należy obecnie 26 TFI oraz 5 Agentów transferowych.

Za: IZFiA

TAGI:

IZFiAMarcin Dyl

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę