Fundusz surowcowy numerem jeden w 2016 roku
03.01.2017 | Anna Zalewska
Najwyższą stopę zwrotu w 2016 roku wypracował fundusz surowcowy. Dlaczego jego wynik tak bardzo odbiega od konkurencji?

Po trzech słabych latach, w 2016 roku PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) zdeklasował konkurencję, kończąc rok z najwyższą stopą zwrotu +76,1%. Kolejne w zestawieniu funduszy surowcowych zarobiły już "tylko" po kilkanaście procent. 

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


Tak duża różnica w stopach zwrotu związana jest z odmiennym podejściem do inwestowania na rynkach surowców. W przeciwieństwie do większości produktów surowcowych, PKO Surowców Globalny jest typowym funduszem akcyjnym. Zarządzający inwestuje w akcje spółek działających w obszarze szeroko pojętego sektora surowców, co pozwala budować wyższą „betę” inwestycji, gdyż spółki te są bardziej wrażliwe na zmiany cen surowców. W portfelu znajdziemy m.in. akcje spółek zajmujących się wydobyciem ropy naftowej i gazu, rafinacją ropy, wydobyciem metali przemysłowych i szlachetnych (np. miedzi, cynku i niklu, złota, srebra), wytwarzaniem energii czy produkcją rolną.

Dzięki inwestycjom w akcje spółek surowcowych, zarządzający uzyskuje pośrednią ekspozycję na surowce. A te mocno zyskały w zeszłym roku, szczególnie w jego pierwszej połowie. Poza tym, w 2016 roku wrócił apetyt na ryzyko, który przyniósł wzrost cen akcji spółek z sektora surowcowego. Duże znaczenie ma także aktywne zarządzanie zarówno na poziomie alokacji, jak i selekcji. Na przykład w 2016 roku tak dobry wynik został po części osiągnięty dzięki inwestycjom w wybrane spółki związane z szeroko pojętym rynkiem metali szlachetnych (jak Silver Wheaton Corporation, czy Detour Gold Corporation).
 
Na akcjach spółek surowcowych opiera się jeszcze kilka innych funduszy. Zarządzający Allianz Realnej Wartości FIZ (dawniej Allianz Nowej Energii FIZ), co najmniej 60% aktywów lokuje w akcje spółek, które prowadzą działalność w zakresie poszukiwania lub wydobycia gazu łupkowego i ropy naftowej z łupków oraz w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych. Z kolei aktywa działającego od września 2016 roku Legg Mason Globalnych Zasobów lokowane są poprzez fundusz bazowy - Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund - w akcje przedsiębiorstw notowanych na rynkach globalnych branży surowcowej, energetycznej, przemysłowej oraz użyteczności publicznej. 
 
Pozostałe fundusze surowcowe (z wyłączeniem funduszy złota), oferują już szeroką bezpośrednią ekspozycję na rynek surowców. W niektórych, zarządzający, w zależności od aktualnego nastawienia rynkowego, mogą zmieniać ekspozycję na surowcach na spółki z danego sektora, ale w mniejszym zakresie niż w - opisanych wcześniej - funduszach akcji surowcowych. Zarządzający tymi produktami zazwyczaj korzystają z funduszy bazowych lub ETFów, czasem nieznacznie odchylając się od modelowej struktury. BPH Globalny Żywności i SurowcówBPH Superior Rynku Surowców oraz Skarbiec Rynków Surowcowych pozycjonują się do indeksu CRB, w którym 39% stanowią surowce energetyczne, 41% surowce rolne, 7% metale szlachetne, a 13% metale przemysłowe. W zeszłym roku indeks ten zyskał nieco ponad +9,2%. Z kolei Allianz Surowców i Energii oparty jest w 90% o benchmark Bloomberg Commodity Index Total Return (nieco mniej surowców energetycznych niż w CRB i nieco większy udział metali szlachetnych). Indeks ten w zeszłym roku zyskał blisko +12%.

Część funduszy surowcowych to rozwiązania koncentrujące się na rynku metali szlachetnych, głównie złota (sprawdź wyniki funduszy metali szlachetnych). W tej grupie także znajdziemy fundusze inwestujące na rynku akcji (PKO Akcji Rynku Złota – drugi najlepszy wynik w 2016 roku), jak i lepiej skorelowane z samym rynkiem złota (inwestujące m.in. w kontrakty terminowe na złoto bądź jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych). 

Przez ostatnie lata fundusze surowcowe były pomijane przez klientów i traciły aktywa, stając się jednym z najmniejszych segmentów w ofercie. Rok 2016 był przełomowy. Po odbiciu cen ropy i złota, inwestorzy przypomnieli sobie o surowcach. Na koniec listopada aktywa zgromadzone w tym segmencie warte były 1,1 mld zł.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

fundusze surowcowewyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę