Legg Mason TFI: Rok wzrostów cen surowców i inflacji
03.01.2017 | Esaliens TFI
Za nami kolejny rok, który obfitował w wiele wydarzeń mających wpływ na rynki inwestycyjne i poszczególne klasy aktywów. W 2017 r. zdaniem Legg Mason TFI, będzie równie ciekawie 

Najważniejsze czynniki, które zdaniem Legg Mason TFI wpłynęły na rynek obligacji i akcji w 2016 roku:

Rynek obligacji 
Czynniki pozytywne
• Poprawa ściągalności podatków pośrednich w Polsce.
• Niższa dynamika PKB.
• Deflacja obserwowana przez większość część roku.
Czynniki negatywne
• Obniżka oceny dla Polski przez agencję ratingową S&P.
• Wzrost oczekiwań w stosunku do podwyżek stóp procentowych w USA.
• Zmniejszenie wartości skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny.
• Niespodziewana wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA.
• Uchwalenie ustawy obniżającej wiek emerytalny w Polsce.

Rynek akcji
Czynniki pozytywne
• Zapowiedź reformy OFE korzystniejsza od obaw inwestorów.
• Kontynuacja wzrostów na większości światowych giełd akcji.
• Niskie stopy procentowe.
• Słaba złotówka stanowi wsparcie dla eksporterów.
• Stymulacja fiskalna m.in. poprzez program 500+.
Czynniki negatywne
• Wzrost ryzyka politycznego.
• Spowolnienie w inwestycjach negatywnie wpłynęło na dynamikę PKB w Polsce.
• Słaba kondycja niektórych segmentów giełdy (głównie dużych spółek).
 
Najważniejsze czynniki, które zdaniem Legg Mason TFI będą wpływały na rynki inwestycyjne w 2017 roku:

Rynek obligacji  - Polska
• Mimo oczekiwań wyższej niż w 2016 dynamiki wzrostu PKB w Polsce nie będzie ona na tyle znacząca, aby wywierać presję na podwyżki stóp procentowych.
• Niska dynamika akcji kredytowej oraz spadek inwestycji również wskazuje na prawdopodobieństwo braku podwyżek stóp procentowych w 2017 roku.
• Negatywnym czynnikiem może być wyższa dynamika inflacji ze względu na wzrost cen surowców (m.in. ropy naftowej).
• Wysoki deficyt budżetowy w Polsce zwiększa zapotrzebowanie na finansowanie, co przekłada się na rosnącą wrażliwość cen polskich obligacji na zmienność przepływu kapitału zagranicznego.
• Istotnym czynnikiem jest ryzyko polityczne (m.in. wybory w Europie, realizacja obietnic przedwyborczych Donalda Trumpa), które może wpłynąć na zwiększenie zmienności na rynku długu.

Rynek akcji – Polska
• Atrakcyjne wyceny polskich akcji, dla których wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) wynosi 1,16 i jest poniżej historycznej średniej (za ostatnie 15 lat – 1,56).
• Potencjał poprawy dynamiki PKB wraz z rozpoczęciem inwestycji z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej.
• Stymulacja fiskalna m.in. w postaci rządowego programu 500+ będzie wspierała konsumpcję wewnętrzną.
• Największym zagrożeniem jest ryzyko polityczne zarówno lokalne (np. obniżanie dywidend lub podwyższanie wartości nominalnej akcji w spółkach Skarbu Państwa) jak i zewnętrzne m.in. ryzyko prowadzenia izolacyjnej polityki gospodarczej przez Donalda Trumpa, która może przyczynić się do odpływu kapitału z rynków emerging markets.
• Istotnym czynnikiem, który może przyczynić się do zwiększonej zmienności na polskiej giełdzie jest słaba kondycja sektora bankowego w Europie, w szczególności we Włoszech i Niemczech (m.in. Monte Dei Paschi Di Siena, Unicredito, Deutsche Bank).
• W ramach lokalnych portfeli akcji największe przeważenia dotyczą sektora informatycznego, farmaceutycznego i finansowego. Z kolei najbardziej niedoważony jest sektor energetyczny i przemysłowy.
 
Rynek obligacji – świat
• Duży wpływ na zachowanie globalnego rynku długu, a w szczególności obligacji krajów emerging markets będzie miała polityka Donalda Trumpa. W przypadku utrzymania retoryki przedwyborczej i dążenia do zmniejszenia handlu zagranicznego przez USA możemy spodziewać się podwyższonej zmienności.
• Wzrost cen surowców (m.in. ropy naftowej i miedzi) będzie przyczyniał się do wzrostu inflacji, a to z kolei będzie wywierało presję na podwyżki stóp procentowych na świecie.
• Relatywnie atrakcyjnie wyglądają wyceny obligacji korporacyjnych szczególnie z sektora finansowego, który z reguły radzi sobie dobrze w środowisku wzrostu stóp procentowych.

Rynek akcji – świat
• Ważnym czynnikiem dla światowego rynku akcji będzie prezydentura Donalda Trumpa. Realizacja zapowiedzi przedwyborczych (zmniejszenie obciążeń podatków, wzrost wydatków na infrastrukturę, wprowadzenie izolacyjnej polityki gospodarczej) może pozytywnie wpływać na amerykański rynek akcji ze szczególnym uwzględnieniem sektorów cyklicznych. Jednocześnie może to mieć wpływ na odpływ kapitału z rynków emerging markets, co stanowi zagrożenie dla rynków akcji tych krajów.
• Globalny wzrost gospodarczy może być wyższy niż w 2016 roku, co prawdopodobnie będzie skutkowało wzrostem cen surowców, a to z kolei będzie pozytywnie oddziaływać na spółki działające w tym sektorze.
• Wraz z lepszymi odczytami PKB oraz wzrostem cen surowców możemy spodziewać się wyższej inflacji.
• Europejski rynek akcji może być pod presją ze względu na niepewność polityczną (m.in. wybory w Niemczech i Francji) i rosnące poparcie dla idei populistycznych. Dodatkowym zagrożeniem jest również słaba kondycja sektora bankowego we Włoszech i Niemczech.

TAGI:

fundusze akcjifundusze akcji amerykańskichfundusze akcji polskichfundusze dłużnekomentarze zarządzających

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


Pozostałe komentarze

25
maj
Empty-hex
Czas nagli Erdogana. Złe wieści z Europy
24
maj
Empty-hex
Union Investment TFI: Szczyt przed nami
23
maj
Empty-hex
Quercus TFI: spekulanci zniechęceni do złota
AgioFunds TFI: są duże szanse na pozytywne zaskoczenia
22
maj
Empty-hex
Quercus TFI: Ten wskaźnik ponownie w trendzie wzrostowym
Wszystko wskazuje na dolara
21
maj
Empty-hex
Europejscy inwestorzy skracają duration portfeli obligacji
Amerykańskie obligacje coraz tańsze i coraz bardziej atrakcyjne
Empty-hex

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę