PZU Papierów Dłużnych POLONEZ - dyktując własny rytm
03.01.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 30 grudnia 2016 r.

Fundusz: PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ od kilku już lat wielu inwestorom kojarzy się przede wszystkim z wyższym od średniej ryzykiem stopy procentowej i rozbudowaną paletą instrumentów, wykorzystywanych do poszukiwania dodatkowej stopy zwrotu. Wiele się w tym aspekcie nie zmieniło i zarządzający funduszem Konrad Augustyński koncentruje swoją uwagę na obligacjach Skarbu Państwa. Na koniec czerwca 2016 r. odpowiadały one łącznie za 89% aktywów netto, a rozkładały się niemalże w równych częściach między papiery o zmiennym i stałym oprocentowaniu. Z kolei jeśli chodzi o będące znakiem rozpoznawczym produktu zagraniczne obligacje rządowe, to dominowały w nich instrumenty ze stałym kuponem, zaś najsilniejszą reprezentację posiadały w tej grupie obligacje Turcji. Według ostatniego sprawozdania papiery znad Bosforu odpowiadały za 8,4% aktywów netto (wobec 3,0% pół roku wcześniej), jednak z racji lipcowej, nieudanej próby przeprowadzenia zamachu stanu i załamania cen tureckiego długu oraz kursu liry (5,4% aktywów netto stanowiły instrumenty w lokalnej walucie, zaś 3,0% denominowane w USD) trudno oceniać tę inwestycję jako udaną. Wśród zagranicznych emitentów znaczny udział w aktywach posiadały także papiery Rumunii (ponad 6,9%) oraz 30-letnie obligacje USA (5,0%), zaś za mniejsze pozycje odpowiadały Węgry (3,7%, jako jedyne ze zmiennym oprocentowaniem) oraz Niemcy (2,5%). Na skarbowym długu lista obligacji, które znalazły się w portfelu funduszu, się nie kończy. Na koniec I półrocza za 1,2% aktywów netto odpowiadały papiery BOŚ Banku, zaś za 2,0% denominowane w EUR obligacje Orlen Finance AB. Uważny czytelnik dostrzeże, że zaprezentowane wartości sumują się do wartości ponad 100% - zakrojonym na szeroką skalę zakładom na stopę procentową towarzyszy bowiem mechanizm dźwigni finansowej (historycznie sięgającej nawet +57%), która w poszczególnych okresach multiplikuje różnice w stopach zwrotu względem rywali, zarówno in plus jak i in minus.
 
Z perspektywy inwestora poziom satysfakcji z produktu uzależniony jest często właśnie od tego, jak określony fundusz prezentuje się na tle grupy porównawczej. Podejście nastawione na śmiałe zakłady z rynkiem w wielu wymiarach, w tym w zakresie stopy procentowej sprawia, że ocena ta zależy w dużej mierze od przyjętego okresu porównawczego. W szczególności pewnego dyskomfortu mogą doświadczać osoby, posiadające znaczną awersję do obsunięcia wartości kapitału w krótkim okresie – w trakcie bessy wartość jednostki potrafi bowiem odnotować znacznie głębsze niż w przypadku konkurencji spadki. Dla przykładu w kwietniu 2016 r., podczas gdy w ujęciu średnim produkty polskiego długu skarbowego straciły średnio -0,2%, inwestorzy PZU Papierów Dłużnych POLONEZ byli -1,5% „pod kreską”. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w szczególnie trudnym na rynku długu listopadzie – spadki wyniosły odpowiednio -1,4% oraz -1,8%. W konsekwencji wyniki za 2016 r. nie prezentują się konkurencyjnie, gdyż z rezultatem na poziomie -1,5% fundusz stracił do średniej -2,0 pkt proc., lądując tym samym na dnie tabeli. Jednak wraz z wydłużaniem okresu inwestycyjnego otrzymujemy coraz atrakcyjniejszy na tle rywali obraz produktu. Dla minionych 24 miesięcy nadwyżka nad średnim wynikiem sięga +0,5 pkt proc., dla 36 przekracza już +1,7 pkt proc., zaś dla 60 dystans zwiększa się do +5,8 pkt proc. Chociaż rok 2016 nie należał do udanych, to przewaga wypracowywana w okresach hossy na rynku instrumentów dłużnych jest na tyle wysoka, że długoterminowe wyniki wciąż znajdują się w pierwszym kwartylu najbardziej zyskownych rozwiązań. Nie zmienia się tym samym nasza 4 gwiazdkowa ocena tego funduszu. Inwestorzy świadomi wysokiego duration portfela oraz oczekujący od zarządzającego aktywności na wielu płaszczyznach otrzymują bowiem produkt o wysokiej jakości i wyrazistym „charakterze”, płacąc za niego niewygórowaną cenę.      

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne polskie papiery skarboweratingi i analizy funduszyTFI PZU

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę