Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych - koncentracja na ryzyku stopy procentowej
27.12.2016 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 23 grudnia 2016 r.

Fundusz: Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Mijający rok dostarczył zarządzającym funduszami dłużnymi polskich papierów skarbowych licznych wyzwań. Okazał się również swego rodzaju testem cierpliwości dla inwestorów, lokujących środki w takich właśnie produktach. Wyliczone dla poszczególnych miesięcy roczne stopy zwrotu przyjmowały wartości ujemne. Dla wielu z nich było to wydarzeniem bez precedensu, gdyż ostatni raz z sytuacją negatywnego średniego wyniku w ujęciu 12-miesięcznym mieliśmy do czynienia w tej grupie w odległym 2004 r. Na tym tle ciekawie ukształtowały się stopy zwrotu Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych, który przez długie lata mógł być postrzegany przez inwestorów przez pryzmat wyższego ryzyka stopy procentowej, niż ma to miejsce w przypadku „typowego” reprezentanta tej kategorii. Jak dotychczas utrzymywanie przez zarządzających obligacji Skarbu Państwa o relatywnie dłuższych terminach zapadalności umożliwiało inwestorom partycypację w okresach hossy na rynku rządowego długu w szerszym zakresie niż w konkurencyjnych rozwiązaniach. Z drugiej jednak strony, w momentach spadków cen krajowych obligacji produkt zazwyczaj oddawał wypracowaną przewagę. W 2016 r. przykładami potwierdzającymi taką charakterystykę produktu był m.in. lipiec, gdy rynki odreagowały przecenę wywołaną Brexitem. Inwestorzy, którzy ulokowali kapitał w tym funduszu byli +0,5% na plusie, podczas gdy średni wynik w grupie był nieznacznie ujemny. Z kolei w listopadzie (wybory prezydenckie w USA) stopy zwrotu były przeciętnie -1,4% na minusie, zaś notowania produktu oferowanego przez Skarbiec TFI spadły o -1,5%.
 
Chociaż dla poszczególnych okresów stopy zwrotu funduszu w wyraźnym stopniu odbiegają od średniego wyniku w grupie, to jednak okazuje się, że w dłuższym horyzoncie widoczna jest pewna prawidłowość, w postaci nadwyżki nad przeciętnym rezultatem. Dla minionych 12 miesięcy produkt zyskuje względem rywali +0,3 pkt proc., w ujęciu 3-letnim przewaga powiększa się do blisko +1,7 pkt proc., zaś w okresie 5-lat dystansuje rywali o blisko +2,5 pkt. proc. Za takie wyniki odpowiadają w zdecydowanej większości polskie papiery skarbowe o stałym oprocentowaniu. Na koniec czerwca 2016 r. odpowiadały one za ok. 42% aktywów netto, podczas gdy ok. 8% stanowiły papiery o zmiennym kuponie. Wśród papierów rządowych Grzegorz Zatryb (zarządzający funduszem od lutego 2016 r.) aktywnie poszukuje stopy zwrotu także z obligacji denominowanych w twardych walutach – pozycje w dolarze stanowiły na koniec półrocza 28% aktywów netto, a 3% udział miały instrumenty w euro. Dominująca rola krajowych papierów rządowych nie oznacza jednak, że nie znajdziemy w portfelu instrumentów korporacyjnych. Jeśli o nie chodzi, to największymi pozycjami są papiery wyemitowane przez wiarygodne kredytowo podmioty: PKO Finance AB (2,1% aktywów netto), mBank (2,0%), Magellan (1,9%, w tym papiery w euro). Do wyniku przyczyniają się także relatywnie wyżej oprocentowane obligacje firm pożyczkowych tj. Kruk (1,4%) czy Kredyt Inkaso (0,8%), aczkolwiek ich wpływ jest znacznie ograniczony, z racji niskiego udziału w aktywach. Znaczne rozproszenie portfela korporacyjnego sprawia, że inwestorzy nie są wystawieni na ryzyko dotkliwych w skutkach odpisów.
 
W zakresie podejmowanego przez zarządzającego ryzyka i konstrukcji portfela wiele się od ostatniego Ratingu się nie zmieniło. Wciąż mamy bowiem do czynienia z produktem, przy użyciu którego inwestor może świadomie zbudować ekspozycję na ryzyko stopy procentowej krajowych papierów rządowych, nie będąc zaskakiwanym innymi czynnikami. Niewiele zmienił również fakt, że za sterami produktu stanął w lutym nowy zarządzający. Jest on bowiem związany ze Skarbiec TFI od lat i posiada duże doświadczenie w branży inwestycyjnej, zaś sama charakterystyka produktu ma zostać utrzymana w dotychczasowym kształcie. Dodatkowo, za wysoką oceną produktu przemawia niedawne, wyraźne wzmocnienie zespołu inwestycyjnego, dedykowanego produktom dłużnym. Utrzymujemy zatem naszą dotychczasową notę w postaci 4 gwiazdek.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne polskie papiery skarboweratingi i analizy funduszySkarbiec TFI

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę