Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PKO Akcji Plus - ma coś do powiedzenia

08.12.2016 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 08 grudnia 2016 r.

Fundusz: PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) - 5 gwiazdek
W minionych latach PKO Akcji Plus cieszył się popularnością wśród wielu inwestorów, którzy mogli postrzegać ten produkt przez pryzmat wysokiej powtarzalności konkurencyjnych wyników. Również w trudnym dla inwestorów 2016 r. zarządzający funduszem Sławomir Sklinda nie dostarczył klientom powodów do rozczarowania. Osiągnięta od początku stycznia stopa zwrotu to ponad +7,1%, co oznacza +2,1 pkt proc. przewagi nad średnim wynikiem w grupie. Konsekwentne osiąganie przez zarządzajacego wyższych od przeciętnego rezultatów pozwoliły na zbudowanie pokaźnej nadwyżki w długim terminie. W horyzoncie 3 lat wynosi ona ponad +10,6 pkt proc., zaś dla 5 lat sięga +15,0 pkt proc. Tym, co dla inwestorów może mieć istotne znaczenie jest także relatywnie niskie na tle rywali ryzyko, mierzone odchyleniem standardowym stóp zwrotu. Konkurencyjne wyniki oraz mniejsze ryzyko znajdują odzwierciedlenie również w wysokiej wartości wskaźnika IR (information ratio), obrazującego efektywność zarzadzania. Liczony na podstawie tego parametru ranking dla ostatnich 5 lat w trakcie minionych 12 miesięcy zaledwie raz odchylił się od najwyższej oceny w postaci 5a.
 
Podobnie jak miało to miejsce w okresach wcześniejszych, także i w ostatnim czasie zarządzający dokonywali wyraźnych zmian w składzie portfela, a wykazane w sprawozdaniu spółki obrazowały szerokie zróżnicowanie inwestycji. Na koniec I półrocza w portfelu mogliśmy znaleźć bowiem reprezentantów branży surowcowej i wydobywczej (jak chociażby zwyżkujący w II półroczu KGHM), zagranicznych spółek z obszaru technologii (np. AVG Technologies), jak i krajowych blue chips (np. przeważone o blisko +2,9 pkt proc. PZU). Nie zabrakło także inwestycji w mniejsze, perspektywiczne polskie firmy. Za przykład może tu posłużyć spółka CD Projekt, której akcje znajdują się w portfelu od dawna. Przeważenie walorów przedstawiciela branży gier komputerowych w portfelu akcyjnym względem udziału w WIG przekraczało na koniec czerwca bieżącego roku 6 pkt proc., zaś sama spółka okazała się jedną z najsilniejszych w całym segmencie. Jeśli jednak chodzi o całość segmentu małych i średnich spółek, to w ostatnim czasie niższe zaangażowanie w tym obszarze wyraźnie utrudniało walkę o najwyższe pozycje. Według stanu na koniec czerwca firmy zgrupowane w indeksach mWIG40 i sWIG80 odpowiadały łącznie za 16% portfela akcyjnego, podczas gdy u rywali było to średnio dwa razy więcej (32,7%). Taka struktura portfela mogła zatem prowadzić do ograniczonej partycypacji w hossie na krajowych MiŚ-ach – od końca czerwca indeks mWIG40 wzrósł bowiem o blisko +23%.  W ostatecznym rozrachunku udane zakłady w pozostałych obszarach pozwoliły zarządzającemu na osiągnięcie wyższego od mediany wyniku, kompensując w pewnym stopniu decyzje alokacyjne pomiędzy polskie indeksy. Zważywszy na potężne aktywa pod zarządzaniem, preferencje zarządzającego w zakresie płynności poszczególnych walorów sprawiają, że to większe spółki z krajowego parkietu oraz firmy zagraniczne są kandydatami pierwszego wyboru.
 
Jeśli chodzi o zagadnienia płynnościowe, to działania zarządzającego w tym obszarze widoczne są także w raportowanych wielkościach kontraktów terminowych. Przy ich wykorzystaniu zbudowano ekspozycję na dodatkowe 107 mln zł. Znaczną elastyczność można dostrzec nie tylko w wykorzystaniu instrumentów pochodnych, ale także i w ilości spółek, których walory znajdują się w portfelu. Chociaż bywały okresy, w których utrzymywano akcje ponad 110 różnych firm, to w okresach relatywnie niższej atrakcyjności poszczególnych parkietów zarządzający dokonuje znacznej redukcji w tym obszarze – dla przykładu na koniec 2015 r. w portfelu znajdowało się 70 różnych podmiotów. Obrazu produktu dopełnia aktywne podejście do zabezpieczenia ryzyka kursowego. Chociaż z reguły jest ono stosowane dla twardych walut, to jednak umożliwia okresowe zdjęcie hedge dla USD i EUR i osiągnięcie dodatkowego zysku dzięki ich umocnieniu się względem polskiego złotego. Elastyczne podejście do konstrukcji portfela przekłada się w przypadku PKO Akcji Plus na osiąganie długoterminowej przewagi. W konsekwencji, wobec wyraźnych przewag konkurencyjnych utrzymanie dotychczasowej, najwyższej noty w postaci 5 gwiazdek nie budzi naszych wątpliwości. 

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskichratingi i analizy funduszySławomir Sklinda

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę