Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2016)
05.12.2016 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W listopadzie oceniliśmy 349 funduszy w Rankingu Analiz Online. Długa historia 247 z nich pozwoliła na przyznanie oceny w obydwu horyzontach: 12- i 36-miesięcznym. W najnowszym zestawieniu mieliśmy kilka większych zmian. 

Po raz pierwszy oceny otrzymały fundusze akcji europejskich, wśród których najlepiej zadebiutował Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) z oceną 5a. Pojawiło się także kilku debiutantów w innych grupach. Ocenę w horyzoncie 12-mies. po raz pierwszy otrzymały: NN SFIO Obligacji 2 - 4a, ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) – 1a, Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) – 3a oraz Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ – 5a.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

W horyzoncie 3-letnim zadebiutowały natomiast PZU SFIO Universum z najwyższą oceną 5a (jednocześnie 12-mies. od niedawna spada do 1a w listopadzie, więc można się spodziewać obniżenia także noty 36-mies.), ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) – 4a oraz Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) – z oceną 2a.

W listopadowym rankingu mamy sporo przypadków poprawy oceny. Wśród nich wyraźnie na czoło wysuwa się podwyżka not w funduszach gotówkowych i dłużnych z TFI Allianz Polska. Nieco ponad rok temu towarzystwo to, a właściwie klienci kilku funduszy, ucierpieli na problemach z wypłacalnością kilku spółek. W listopadzie KNF zawiesiła działalność SK Banku, a fundusze mające je w portfelach musiały dokonać odpowiednich odpisów. Istotne straty poniosły wówczas m.in. Allianz Pieniężny (Allianz FIO)  oraz Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO), który dodatkowo nieco wcześniej odpisał jeszcze obligacje Kerdosu. Ponieważ minął rok od tego zdarzenia, ówczesne odpisy nie mają już wpływu na najnowsze oceny. Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) od razu otrzymał najwyższą ocenę – 5a (skok z 1a).

Świetnie piął się w naszych comiesięcznych rankingach także Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, który także w listopadzie awansował do najwyżej ocenianych funduszy. Nasi analitycy pisali w czerwcu w ocenie towarzyszącej przyznaniu Ratingu (3 gwiazdki) o wyraźnej zmianie w polityce zarządzania produktem. Wraz z przejęciem sterów TFI Allianz Polska przez Roberta Hoerberga widać zacieśnienie współpracy z grupą PIMCO, globalnym potentatem na rynku długu. Poszerzyła się też paleta instrumentów finansowych, przy użyciu których zarządzający poszukuje dodatkowej stopy zwrotu. Zmiany przyniosły już pierwsze efekty. Wynik za ostatnie 12 miesięcy, choć nominalnie niewysoki (+0,45%) jest o +1,13 pkt proc. wyższy od średniej, co dało czwarte miejsce w grupie 23 produktów.


Z drugiej strony słabsze oceny w horyzoncie 12-miesięcznym zbiera w ostatnich miesiącach Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) – jeden z lepszych funduszy na rynku. W listopadzie nota 12-miesięczna spadła do najniższego poziomu – 1a. Tak duży spadek to głównie efekt pogorszenia wyników – w ciągu ostatnich 6 miesięcy tylko 2 razy pobił średnią, dużo do niej tracąc w pozostałych miesiącach. Na pewno w sprawnym zarządzaniu nie pomógł fakt zmiany zarządzającego kilkanaście tygodni temu. Z rąk Andrzeja Domańskiego przeszedł on w ręce Ryszarda Miodońskiego. Fundusz ma dość ciekawą historię i można się spodziewać, że jeszcze nie raz pozytywnie zaskoczy. Wielokrotnie przynosił swoim klientom atrakcyjne wyniki, a nasi analitycy przyznali mu 4 gwiazdki w Ratingu Analiz Online (obecnie ocena jest zawieszona).


Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę