Wyniki funduszy inwestycyjnych (listopad 2016)
02.12.2016 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf xls
W listopadzie kluczowym wydarzeniem wpływającym na rynki były wybory prezydenckie w USA

Przed wyborami, w związku z ogromną niepewnością odnośnie ich rezultatu, inwestorzy lokowali środki w bezpieczne aktywa takie jak złoto i obligacje. Po publikacji wyników przez rynki przetoczyła się chwilowa fala paniki, bowiem wygrał Donald Trump, który nie cieszył się sympatią inwestorów. Po chwili doszło jednak do diametralnej zmiany sytuacji. Indeks S&P błyskawicznie poszybował w górę i obecnie znajduje się na historyczanych szczytach. Odwrót inwestorów od rynku obligacji pociągnął za sobą znaczny wzrost rentowności papierów dłużnych.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

W efekcie najlepiej poradziły sobie fundusze akcji amerykańskich. Na fali optymizmu odnoszącego się do rynku equity zyskały także fundusze inwestujące w akcje rynków rozwiniętych. Na czele zestawienia znalazły się fundusze akcji rosyjskich. Zdecydowanie gorzej wypadły natomiast rynki wschodzące, a największe straty odnotowały fundusze dłużne.


Przed wyborami, które miały miejsce 8 grudnia, na rynkach dominowała wstrzemięźliwość. Od blisko połowy października indeks S&P500 nieustannie tracił. Zyskiwały natomiast bezpieczne aktywa, takie jak złoto oraz amerykańskie obligacje, których rentowność spadała. Po tym jak zwycięzcą ogłoszono Donalda Trumpa, po chwili paniki, wśród inwestorów zapanował entuzjazm. Uwaga rynków zwróciła się w kierunku akcji. W ciągu niespełna tygodnia indeks S&P500 wzrósł o blisko 100 pkt. bazowych. Inwestorów optymizmem napawają przede wszystkim obietnice Trumpa w kwestii obniżki podatków oraz zwiększenia wydatków państwowych na infrastrukturę, co ma pobudzić krajową produkcję. Niemal wszystkie fundusze akcji amerykańskich zarobiły, w tym najwięcej Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) – aż +11,2%. Średnia stopa zwrotu funduszy akcji amerykańskich wyniosła natomiast +6,3%.

Na parkietach pozostałych państw rozwiniętych również dominowała zieleń, co przełożyło się na dodatnie wyniki funduszy, które skupiają swoją działalność na papierach spółek z tych krajów. Średnia stopa zwrotu funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych wyniosła +2,4%, a akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) +1,3%.

W odwrotnej sytuacji znalazł się rynek długu. Euforia na rynku akcji doprowadziła do znacznego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji. Na skutek odwrotu od papierów dłużnych, tylko do 14 listopada (a więc w pięć dni) z tego rynku wyparował miliard dolarów. W efekcie amerykańskie fundusze dłużne uniwersalne traciły średnio -1,7%. W odwrotnej sytuacji znalazły się fundusze, których jednostki są wyceniane w złotówkach. W związku ze znacznym umocnieniem się dolara, zanotowały wzrost w wysokości +3,3%.

Zwycięzcą listopadowego zestawienia zostały jednak fundusze akcji rosyjskich. Ich średnia stopa zwrotu wyniosła +7%. Jest to związane ze wzrostem cen ropy naftowej obserwowanym w ostatnich tygodniach (pod koniec miesiąca cena kontraktu future na ropę brent przekroczyła 50 dolarów). Najwięcej zarobił Investor Rosja (Ivestor SFIO), którego wynik wyniósł +8,2%. W związku z zawartym 30 listopada porozumieniem OPEC w zakresie ustalenia limitów wydobycia surowca z dużym prawdopodobieństwem trend ten będzie kontynuowany.


Na drugim biegunie znalazły się fundusze rynków wschodzących, w tym te lokujące środki w polskie aktywa. Najgorzej wypadły fundusze akcji tureckich. Ich średnia stopa zwrotu wyniosła -8,5%, co sprawia, że znalazły się na końcu naszego zestawienia. Słabość papierów tureckich wynika z niechęci inwestorów do nabywania aktywów państw rozwijających się w okresach zwiększonej niepewności. Także i po wygranej Trumpa, i wzroście atrakcyjności akcji amerykańskich, akcje podmiotów działających nad Bosforem nie zyskały zainteresowania rynku. W ciągu miesiąca turecka giełda straciła ponad 6%.

W podobnej sytuacji znalazły się również aktywa polskie. Tutaj spadki na szczęście nie były aż tak znaczne. Stopa zwrotu funduszy akcji polskich małych i średnich spółek wyniosła -1,4%. Najgorsze wyniki odnotowały MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO), który poniósł stratę w wysokości -3,5%, oraz BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy), którego wynik wyniósł -2,8%. Tylko jeden fundusz zdołał uzyskać dodatnią stopę zwrotu. Mowa tu o PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) (+2,25%).

Nie najlepiej radziły sobie też fundusz lokujące środki w polski dług. Polskie papiery skarbowe ucierpiały na skutek negatywnego globalnego sentymentu na rynku obligacji.  Indeks obligacji skarbowych stracił -1,4%, a indeks papierów 10-letnich (IROS-10) ponad -4,0%. Niemal wszystkie fundusze polskich papierów dłużnych poniosły w listopadzie straty, w niektórych przypadkach przekroczyły one nawet -2,0%. Średni wynik dla rozwiązań uniwersalnych wyniósł -1,2%, a dla funduszy papierów skarbowych aż -1,4%, co było czwartym najsłabszym mieięcznym wynikiem w całej historii. W efekcie już blisko połowa z nich jest na minusie licząc od początku roku.


W związku z tym, że do końca  roku pozostał jedynie miesiąc, można pokusić się o pewne podsumowanie. Chociaż w listopadzie fundusze inwestujące w akcje europejskich rynków rozwiniętych radziły sobie dość dobrze, strategia ta w ujęciu rocznym przyniosła najgorsze wyniki. Średnia stopa zwrotu tych funduszy wyniosła -3,9%, a tych, których jednostki są wyceniane w euro -7,5%. Słabo radziły sobie także fundusze akcji tureckich (-3,9%), co było związane z destabilizajcą sytuacji politycznej w tym kraju. Najwyższe wzrosty odnotowały fundusze lokujące kapitał w akcje notowane na rosyjskiej giełdzie.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji amerykańskichfundusze akcji rosyjskichfundusze dłużne polskie papiery skarbowewyniki inwestycyjne

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę