Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych - komercyjna różnorodność

24.11.2016 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 24 listopada 2016 r.

Fundusz: Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) - 4 gwiazdki
Stawianie na emitentów o wysokiej wiarygodności, to obok dywersyfikacji portfela pośród wielu emitentów jeden z podstawowych sposobów ograniczania ryzyka kredytowego. Szczególnie istotne jest to w przypadku funduszy obligacji przedsiębiorstw. W Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych znaleźć można instrumenty ponad 40 różnych podmiotów komercyjnych, przy czym aż ok. 60% aktywów funduszu to obligacje głównie polskich banków oraz rodzimych blue chips, takich jak np. PKN Orlen czy PGE. W niektórych przypadkach udział pojedynczych firm jest dość znaczny (przekracza nawet 5%), jednak ich wiarygodność kredytową można określić jako relatywnie wysoką (jak na warunki polskiego rynku). Dług tych o mniejszej kapitalizacji stanowi natomiast poniżej 10%. Na pozostałą część portfela składają się jednostki zagranicznych funduszy obligacji korporacyjnych (kilkanaście procent), zarówno tych o wyższej wiarygodności (investment grade), jak i wysokodochodowych (high yield) oraz instrumenty skarbowe. W przypadku tych pierwszych również warto zwrócić uwagę na ich szeroką dywersyfikację. Kilkuprocentowy udział długu skarbowego (głównie polskiego) ma natomiast zapewniać dodatkową płynność portfela. Co bardzo istotne, jego struktura walutowa jest zróżnicowana. Znaczna większość aktywów (ok. 70% obligacji korporacyjnych, fundusze zagraniczne oraz instrumenty skarbowe państw innych niż Polska - Czechy, Słowenia) denominowana jest głównie w euro oraz dolarze, co przy pełnym zabezpieczaniu ryzyka walutowego wymiernie zwiększa ich całkowitą rentowność. Instrumenty w złotym mają jednak zyskiwać na znaczeniu m.in. z uwagi na zmienne oprocentowanie, a więc niższe ryzyko stopy procentowej. W przypadku niektórych obligacji denominowanych w walutach innych niż złoty czy funduszy zagranicznych, bywa ono dość znaczące. Zarządzający stale starają się jednak je niwelować, m.in. przy wykorzystaniu funduszu ETF (ang. Exchange Traded Fund) oferującego ekspozycję na niemieckie obligacje rządowe (krótka pozycja), co zmniejsza duration całego portfela. Podstawowym źródłem stopy zwrotu ma być bowiem premia za ryzyko kredytowe.
 
Wspomniane premie z uwagi na relatywnie mniejsze ryzyko kredytowe wielu emitentów są jednak dość niskie. Pomimo tego zespołowi zarządzających Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych udaje się osiągać wyniki, które plasują fundusz w pierwszym kwartylu zestawień stóp zwrotu w grupie. Rezultat w horyzoncie roku oraz 3 lat to odpowiednio +3,7 oraz +10,3%, co oznacza nadwyżkę nad średnią dla grupy w wysokości +1,4 oraz +3,1 pkt proc. Częściowo przyczyniają się do tego m.in. wspomniane korzyści z zabezpieczania ryzyka walutowego instrumentów denominowanych w walutach innych niż złoty. Zarządzający starają się także szukać zysków z handlu papierami korporacyjnymi, choć ich aktywność w tym obszarze nie jest bardzo duża. Z punktu widzenia ryzyka inwestycyjnego (obok omówionego już szerzej ryzyka kredytowego) warto wspomnieć także o zmienności stóp zwrotu. W przypadku produktu Aviva Investors Poland TFI jest ono relatywnie wyższe w porównaniu do konkurentów, do czego w dużej mierze przyczynia się jednak rynkowa wycena wielu aktywów z portfela. U rywali skupionych głównie na polskich emitentach i instrumentach w złotym, znacznie powszechniejsza jest ograniczająca zmienność wycena metodą efektywnej stopy procentowej.
 
Podsumowując, Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych to w naszej opinii fundusz o wyższej od wielu konkurentów efektywności, rozumianej jako stosunek zysku do ryzyka. Do jeszcze lepszej relacji tych dwóch czynników niewątpliwie przyczyniłoby się ograniczenie udziału największych emitentów w portfelu. To istotne chociażby z uwagi na fakt, iż w przypadku jednego z nich (dane ze sprawozdania na koniec I półrocza 2016) przekroczony jest maksymalny limit koncentracji pozwalający na przyznanie 5-gwiazdkowej oceny. Na ten moment podtrzymujemy naszą pozytywną opinię o funduszu i rating na poziomie 4 gwiazdek pozostawiamy bez zmian.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne polskie korporacyjneGrzegorz LatałaMarcin MężykowskiRadosław Gałeckiratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę