Noble Fund Akcji - nowe otwarcie

18.11.2016 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 18 listopada 2016 r.

Fundusz: Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) - 5 gwiazdek
Z punktu widzenia oceny funduszu zmiana zarządzającego to zawsze trudny orzech do zgryzienia. Następca zwykle ma inną wizję portfela od poprzednika, czasem może wyznawać wręcz zupełnie różną filozofię inwestycyjną. Pojawia się pytanie, w jaki sposób oceniać przeszłe wyniki inwestycyjne, gdy nowy menadżer portfela zapowiada zmianę dotychczasowej polityki? Z takim zagadnieniem mamy do czynienia w przypadku Noble Fund Akcji, którego stery z początkiem września przejął Tomasz Manowiec, zastępując na stanowisku Andrzeja Domańskiego. Obaj zarządzający współpracowali ze sobą przez wiele lat i choć są pomiędzy nimi różnice w stylu zarządzania, trudno oczekiwać, by nowy zarządzający dokonał rewolucji. Nie oznacza to jednak, że zmian nie będzie. Najważniejsza z nich polega na ponownym zbliżeniu portfela do indeksu WIG. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat (jak wynika ze sprawozdań) na znaczeniu istotnie zyskiwały małe i średnie spółki, kosztem indeksu WIG20. Teraz równowaga ma zostać przywrócona, przez co fundusz strukturalnie ma być zbliżony do tego, co obowiązywało przed 2015 rokiem – czyli partycypacja warszawskich blue chips winna być zbliżona do 50%. Jednak zgodnie z deklaracjami Tomasza Manowca, źródłem dodatkowej stopy zwrotu (alfy) nadal mają być mniejsze podmioty, gdyż to w nich zespół inwestycyjny Noble Funds TFI widzi największą wartość w długim terminie.
 
Wracając jednak do zagadnienia odnośnie oceny funduszu po zmianie menadżera – tu jest to zagadnienie tym trudniejsze, że Noble Fund Akcji w ostatnich miesiącach nie miał dobrej passy. Od początku roku strata do średniej to -3,5 pkt proc., co daje miejsce w piątej dziesiątce wśród blisko 60 konkurencyjnych rozwiązań. To w praktyce „wyzerowało” dobry wynik z 2015 r. (w kontekście przewagi nad średnią), przez co w horyzoncie średnioterminowym stopy zwrotu są tylko zbliżone do przeciętnych. „Tylko”, gdyż omawiany fundusz od 2011 roku niezmiennie legitymuje się najwyższą, 5-gwiazdkową notą, co w grupie akcji polskich nie ma precedensu. Pojawia się więc pytanie, czy utrzymywanie tak wysokiej oceny w świetle dwóch faktów – zmiany menadżera oraz pogorszenia wyników krótkoterminowych – pozostaje zasadne. W naszej opinii tak jest, i to z kilku względów. Pierwszy z nich to wspomniana już ciągłość zarządzania – portfel przejęła osoba „z wewnątrz”, co zawsze czyni proces wprowadzania zmian bardziej płynnym i mniej problematycznym. Po drugie, Tomasz Manowiec pracował z Andrzejem Domańskim przez kilka lat, a co więcej legitymuje się dobrą historią wyników na swoich funduszach (np. Noble Fund Akcji MiŚS) – więc jest naturalnym kandydatem do tej funkcji. Po trzecie zaś, pomimo słabszych wyników w tym roku, Noble Fund Akcji w długim terminie osiąga stopy zwrotu  zbliżone do indeksu WIG, co jest rzadkim osiągnięciem na polskim rynku. Co więcej, pomimo obecnej „zadyszki” wskaźniki efektywności nadal pozostają na przyzwoitych (choć dalekich od liderów) poziomach – przede wszystkim dlatego, że zmienność jest utrzymywana w ryzach.
 
Podsumowując, pomimo tego że z perspektywy inwestora ostatnio Noble Fund Akcji „ma pod górkę” – zmiana zarządzającego, słabszy 2016 rok, to nasza ocena tego produktu pozostaje wysoka. Historia pokazuje, że w przypadku Noble Funds TFI zmian nie należy się bać – o czym świadczy udane zastąpienie Andrzeja Lisa przez Andrzeja Domańskiego 2 lata temu. Także należy pamiętać, że rok 2016 jest dla warszawskiej GPW dość specyficzny – koniunktura jest mało sprzyjająca, a rynek rośnie wybiórczo, niekoniecznie silnymi fundamentalnie spółkami, jak np. JSW. W rezultacie, dla wielu zwykle dobrze radzących sobie produktów ten rok okazuje się bardziej uciążliwy i trudno mieć w związku z tym „pretensje” tylko do zespołu Noble Funds TFI.

Marcin Różowski, Ewa Bartosiak
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneNoble Funds TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę