Aktywa funduszy inwestycyjnych (październik 2016)
09.11.2016 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W październiku mieliśmy do czynienia z wieloma zmiennymi, które miały wpływ na wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych oferowanych przez krajowe TFI

Z jednej strony, świetne wyniki polskiej giełdy i słabe parkietów światowych. Z drugiej, wzrost zainteresowania klientów produktami o mniejszym profilu ryzyka. To jednak nie czynniki stricte rynkowe miały największy wpływ na ostateczną wartość aktywów, a wypłaty z kilku funduszy niedetalicznych. Per saldo wartość środków zgromadzona w funduszach nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem (-0,3%) i wyniosła na koniec października 265,4 mld zł.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.


Patrząc przez pryzmat poszczególnych grup produktów, w październiku spadek aktywów dotyczył tylko dwóch z nich. Pierwsza to fundusze absolutnej stopy zwrotu. Wartość zgromadzonych w nich środków spadła o -0,8 mld zł (-5,6%) i wynosi obecnie 13,8 mld zł. Wytłumaczyć to można wypłatą ponad 1 mld zł tylko z jednego z rozwiązań należących do tej kategorii. Jeśli wyłączyć go z analizy, aktywa reszty rozwiązań absolutnej stopy zwrotu wzrosły per saldo, do czego przyczyniło się dodatnie saldo wpłat i wypłat.
 
 
Druga i ostatnia kategoria rozwiązań, w których wartość środków spadła w październiku to fundusze aktywów niepublicznych. W tym wypadku, wypłaty środków obserwowano w kilku produktach tego typu, prowadzonych w ramach dwóch różnych towarzystw.

Październik przyniósł wzrost zainteresowania funduszami o mniejszym profilu ryzyka. Na wzrost aktywów miały bowiem wpływ przede wszystkim szacowane przez Analizy Online dodatnie napływy do tych produktów. W przypadku funduszy dłużnych, aktywa wzrosły o +0,9% i przekroczyły 44 mld zł. Najpopularniejsze w tej kategorii były rozwiązania inwestujące na rynkach obligacji korporacyjnych – zarówno polskim, jak i tych zagranicznych. W segmencie gotówkowym i pieniężnym mieliśmy do czynienia z podobnym wzrostem (+1,3%) i na koniec października aktywa w tej grupie wyniosły 32,5 mld zł.  

To był bardzo dobry miesiąc na krajowym parkiecie i znacznie słabszy na giełdach światowych. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł w październiku o +4,4%, podczas gdy MSCI World spadł o -2,0%. Znalazło to odzwierciedlenie w stopach zwrotu i w związku z tym aktywach funduszy akcyjnych. Te, głównie właśnie dzięki dodatniemu wynikowi zarządzania rozwiązań skupionych na krajowych spółkach, wzrosły o +0,6%, pomimo odpływu środków z całej grupy. Rozwiązania akcyjne z aktywami na poziomie 27,7 mld zł mają obecnie 10,4% udziału w szerokim rynku funduszy.

W pozostałych grupach obserwowaliśmy symboliczny wzrost aktywów. W przypadku funduszy mieszanych, wartość zgromadzonych w nich środków wzrosła o +0,1% i na koniec października wyniosła 30,9 mld zł. To zasługa dodatniego wyniku zarządzania, bowiem w minionym miesiącu, już po raz siódmy z rzędu według szacunków Analiz Online, mieliśmy do czynienia z odpływem środków z tej grupy. Podobny, niewielki wzrost aktywów charakteryzował fundusze ochrony kapitału, fundusze rynku surowców oraz fundusze sekurytyzacyjne.
 

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

TAGI:

fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalnefundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze nieruchomościfundusze ochrony kapitałufundusze pieniężne i gotówkowefundusze sekurytyzacyjneGPWwartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę