Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

UniStabilny Wzrost - czasem w górę, czasem w dół

20.10.2016 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 19 października 2016 r.

Fundusz: Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: stabilnego wzrostu

Rating: Rating dla funduszu Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) - 3 gwiazdki
Przypadek funduszu UniStabilny Wzrost może służyć za potwierdzenie tezy, że miano lidera nie jest przyznawane raz na zawsze. Część z inwestorów pamięta zapewne istotne zmiany, jakie w podejściu do inwestycji zaszły w 2014 r. Po okresie niekorzystnych wyników z lat 2012 i 2013, następujących po długotrwałej przewadze tego funduszu nad konkurencją, zdecydowano się na daleko idącą modyfikację portfela. Zakładała ona przesunięcie akcentu ze spółek z WIG20 na podmioty zagraniczne oraz mniejsze firmy z rodzimego parkietu. Umożliwiono jednocześnie zwiększenie skali przeważeń poszczególnych firm względem ich modelowego udziału w benchmarku. Te zabiegi wraz z wyższą od średniej alokacją w części akcyjnej umożliwiły w 2014 r. wypracowanie nad rywalami znaczącej przewagi i zajęcie wysokiego 5 miejsca wśród 31 reprezentantów grupy funduszy mieszanych stabilnego wzrostu. Wprowadzone w tamtym czasie zmiany pozostają w mocy i bez trudu można wskazać bardzo udane typy selekcyjne w obszarze małych i średnich spółek. Warto w tym miejscu wspomnieć zarówno o wcześniejszych inwestycjach w spółki takie jak Livechat (na koniec czerwca 2016 r. przeważona o +4,4 pkt proc. względem WIG) lub Monnari (+2,9 pkt proc. do WIG), jak i o stosunkowo „świeżych” pomysłach. W roku 2015 r. oraz obecnym na uwagę zasłużyły dobrze zachowujące się walory Uniwheels, Snapchat czy też CD Projekt. Poza tym do portfela dołączane są również akcje oferowane w ramach oferty pierwotnej, także na rynkach zagranicznych – np. walory czeskiego Moneta Bank, nabyte w okresie dekoniunktury rodzimych spółek z sektora finansowego. Bywają oczywiście i przypadki, w których zarządzający znacznie niedoważa poszczególne spółki. Według sprawozdania na koniec czerwca 2016 r. należały do nich firmy z sektora bankowego, energetycznego i paliwowego, przy czym największe zakłady dotyczyły PGNiG (-3,6 pkt proc.), PKO BP (-3,1 pkt proc.) oraz PKN Orlen (-2,6 pkt proc.).
 
Historia UniStabilny Wzrost pokazuje jednak, że udana selekcja spółek nie jest czynnikiem wystarczającym do konsekwentnego zajmowania miejsca w czołówce. Wspomniana wysoka alokacja portfela w instrumentach udziałowych okazała się być mieczem obosiecznym – przy silnie spadkowym rynku roku 2015 i wysokim zaangażowaniu w tę klasę aktywów, stopa zwrotu prezentuje się mało atrakcyjnie. Z ujemnym rezultatem -5,2% i stratą –3 pkt proc. do średniej fundusz znalazł się na 27 miejscu wśród 31 konkurentów. Czynnikiem, który w minionym roku negatywnie przyczyniał się do osiąganych stóp zwrotu, były dodatkowo inwestycje w spółki tureckie (ograniczone w roku bieżącym). Pewnym pocieszeniem dla inwestorów może być fakt, że w tym roku stopy zwrotu powróciły do pierwszego kwartyla, a dla długiego horyzontu inwestycyjnego (5 lat) zysk (+19,0%) jest o +2 pkt proc. wyższy od średniego w grupie. Podsumowując część wynikową, trzeba zaznaczyć, że produkt wyróżnia się na tle rywali stosunkowo wysokim odchyleniem standardowym stóp zwrotu. Z kolei zestawiając osiągane przez zarządzających wyniki z ponoszonym przez klientów ryzykiem otrzymujemy przeciętny poziom efektywności zarządzania środkami – tak w krótkim (12 miesięcy), jak i średnim (36 miesięcy) okresie fundusz ma notę 3a. W ostatecznym rozrachunku mamy do czynienia z produktem o strategii stabilnego wzrostu, w przypadku którego trudno jest o wskazanie zdecydowanej przewagi konkurencyjnej, zapewniającej inwestorom wymierną korzyść. Osiągana w długim terminie nadwyżka nad średnim wynikiem w grupie jest bowiem pokłosiem okresu świetności funduszu w latach 2008-2011. Ponadto, środki klientów obciążane są wyższymi niż u konkurencji opłatami. Decydujemy się zatem na obniżenie ratingu do neutralnych 3 gwiazdek.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszane polskie stabilnego wzrosturatingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę