Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Arka BZ WBK Akcji Polskich - weteran polskiego rynku

18.10.2016 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 18 października 2016 r.

Fundusz: Santander Akcji Polskich (Santander FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Santander Akcji Polskich (Santander FIO) - 3 gwiazdki
Arka BZ WBK Akcji Polskich funkcjonuje na rynku już od 16 lat i przez ten czas fundusz przechodził liczne metamorfozy. Prawdopodobnie najbardziej charakterystycznym dla niego okresem były lata 2007-2009, kiedy to ten flagowy produkt akcyjny wówczas poznańskiego TFI wyróżniał się na rynku bardzo wysokim udziałem części zagranicznej. To co dziś na naszym rynku jest naturalnym zjawiskiem, wówczas stanowiło o swego rodzaju przewadze konkurencyjnej – szczególnie że zarządzający stawiali wtedy na szerzej nieznane spółki znad Bosforu. Jednak z biegiem czasu fundusz powrócił na bardziej konserwatywne tory, upodabniając się na powrót do bardziej klasycznych rozwiązań. W pewnym sensie „wymusiły” to dwa czynniki – pierwszy z nich to konieczność ograniczenia zmienności, która z racji wysokiego udziału Turcji często bywała bardzo wysoka. Drugi to z kolei spadające w szybkim tempie aktywa – z blisko 6 mld w rekordowym 2007 roku do zaledwie 1,5 mld zł 4 lata później. Zaledwie winno być ujęte w cudzysłowie – nawet dziś z blisko 890 mln zł Arka BZ WBK Akcji Polskich plasuje się nadal wśród liderów rynku. Jednak z perspektywy płynności zarządzający (od 2009 roku jest nim Szymon Borawski-Reks, obecnie również CIO) przy tak dużych odpływach musiał redukować ryzyko portfela, co naturalnie przełożyło się na jego bardziej konserwatywną strukturę. Obecnie Arka BZ WBK Akcji Polskich jest bardzo zbliżony kształtem do innych „dużych” funduszy akcji polskich towarzystw firmowanych przez grupy bankowe.
 
Co to w praktyce oznacza? Przede wszystkim poważnemu ograniczeniu uległ udział spółek spoza Polski, do 10-15% portfela. W tym teoretycznie bardziej ryzykowne firmy tureckie zazwyczaj nie stanowią więcej niż połowę ekspozycji zagranicznej. Dodatkowo skala zakładów w porównaniu do benchmarku jest relatywnie niewielka na tle konkurentów. Na koniec czerwca 2016 roku tylko 8 spółek (z łącznie 84) było przeważonych o więcej niż 1 pkt proc., a niedoważeń było jeszcze mniej, zaledwie trzy o większej skali niż -1 pkt proc. vs WIG. To siłą rzeczy mocno kontrastuje z polityką inwestycyjną Arka Prestiż Akcji Polskich, gdzie zakłady są istotnie większe, ale też produkty te – choć podobne z nazwy – realizują odmienne strategie. Jak zatem przedstawiają się rezultaty Arka BZ WBK Akcji Polskich, mierzone stopami zwrotu? Trzeba przyznać, że od 2009 roku (z wyjątkiem 2012 i 2014) pod tym względem było co najwyżej przeciętnie. W półrocznych i rocznych okresach (kalendarzowych) fundusz najczęściej „meldował się” w 3 kwartylu, systematycznie tracąc do średniej – ostatni raz udało się ją pobić w 2014 roku. Nie jest to znaczący deficyt, ale pomimo wszystko zdarza się regularnie. Istotnie gorzej jest zaś w przypadku porównania do benchmarku, gdzie w długim terminie produkt ma co odrabiać (choć dla 12 miesięcy wynik jest „remisowy”).
 
Chociaż wyniki nie plasują produktu wśród liderów, to już w kontekście relacji zysków do ryzyka jest istotnie lepiej. Wynika to z tego, że zmienność jednostki (mierzona parametrem tracking error, zatem względna) należy do najniższych w grupie, co dla tak ryzykownej klasy aktywów trudno przecenić. W istocie zarówno w horyzoncie 12, jak i 36 miesięcy fundusz legitymuje się rankingami na poziomie 3a, a zatem na przeciętnym, solidnym poziomie. I to właśnie ten czynnik, w połączeniu z jedną z wyraźnie niższych opłat manipulacyjnych na rynku, zadecydował o tym, że podnosimy rating funduszu o jedną gwiazdkę. Pomimo że stopy zwrotu generalnie są poniżej średniej, to różnica ta nie jest duża i w naszej opinii w dużej mierze rekompensowana przez niższe ryzyko.

Marcin Różowski, Paweł Gruber
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze akcji polskich uniwersalneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę