UniKorona Akcje - konsekwencja w działaniu

07.10.2016 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 07 października 2016 r.

Fundusz: Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) - 4 gwiazdki
UniKorona Akcje to fundusz, po którym inwestorzy wiedzą czego się spodziewać. Przemawia za tym jego bardzo długa, bo sięgająca 1997 roku, historia oraz pozytywne osiągnięcia zarządzającego nim od samego początku Ryszarda Rusaka. W naszej opinii najważniejsze cechy rozwiązania świadczą o tym, że jest to produkt o jakości wyższej od przeciętnej. Owa jakość przejawia się w co najmniej w kilku obszarach. Pierwszym jest  sposób budowy portfela, a dokładniej związana z tym konsekwencja. M.in. z uwagi na dosyć duże aktywa funduszu (580 mln zł na koniec września br., a wcześniej przekraczające nawet 900 mln zł), jedną z kluczowych kwestii jest dla zarządzającego płynność. W efekcie duże znaczenie (ok. 50%) mają walory płynnych spółek o dużej kapitalizacji, głównie tych z WIG20. Jednak zarówno w przypadku takich emitentów, jak i pośród średnich i mniejszych spółek istotny jest ich właściwy dobór.

Ponieważ jednak UniKorona Akcje nie jest produktem o agresywnym charakterze, odchylenia w udziale poszczególnych walorów względem benchmarku (100% indeks WIG) nie są bardzo duże. Tylko nieliczne sięgają +/-2 pkt proc., choć i to daje zarządzającemu możliwości szukania wartości dodanej z tytułu selekcji. W tym kontekście warto wspomnieć o nieznacznym przesunięciu ciężaru portfela z największych firm w kierunku średniaków, których udział na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wzrósł do ponad 1/4 portfela. Pomimo tego klienci zdążyli jednak negatywnie odczuć zeszłoroczną dekoniunkturę warszawskich blue chips, która przełożyła się na pogorszenie stóp zwrotu funduszu w porównaniu do konkurentów. Z drugiej strony warto jednak zaznaczyć, że trafne typy selekcyjne głównie pośród średnich spółek, takich jak chociażby PCC Rokita SA, Kruk SA, czy Amica, pozwalają pozytywnie wyróżniać się na tle rywali w tym roku. Innym obszarem, na którym zarządzający poszukuje wartości dodanej, są też rynki zagraniczne. Jak dotychczas był to głównie region Europy Środkowo-Wschodniej (Turcja, Węgry), jednak od niedawna spektrum to poszerzyło się o rynki rozwinięte. Chociaż udział walorów firm spoza GPW może sięgać do 20% aktywów, jak dotychczas oscylował raczej wokół 10%. Ryzyko walutowe związane z inwestycjami zagranicznymi nie jest zabezpieczane – choć menadżer może zadecydować inaczej.
 
Osiągane wyniki i ryzyko inwestycyjne UniKorona Akcje, pomijając aspekt selekcji, w dużej mierze uzależnione są od wspomnianej struktury portfela w podziale na akcje dużych emitentów oraz spółek z segmentu MiŚ. Dało to o sobie znać w 2014 i ubiegłym roku, przy czym ten pierwszy (wyjątkowo trudny dla małych emitentów), z ponad +7 pkt proc. przewagi nad średnią fundusz zakończył w czubie zestawienia stóp zwrotu. Znacznie gorzej było już rok później, kiedy strata do przeciętnego wyniku w grupie sięgnęła ponad -4,5 pkt proc. Pierwsze 9 miesięcy tego roku to już jednak powrót do bardziej „typowych” dla produktu wyników, które z czystym sumieniem można określić mianem dobrych (+2,2 pkt proc. powyżej średniej). Na takim też poziomie jest przewaga w bardziej odpowiednim dla funduszy akcji – 5-letnim horyzoncie. Dobre wyniki krótkoterminowe dają z kolei szansę na poprawę neutralnej obecnie efektywności zarządzania mierzonej parametrem information ratio (IR). Dodatkowo przemawia za tym także ograniczenie zmienności stóp zwrotu względem średniej (tracking error) do poziomu niższego od przeciętnej.
 
Nasza opinia o UniKorona Akcje jest cały czas pozytywna. Podtrzymujemy więc dotychczasowy 4-gwiazdkowy rating. Zdarzające się krótkoterminowe okresy względnej słabości nie są naszym zdaniem czynnikiem, który negatywnie świadczy o funduszu. Lepszą wartość poznawczą niesie naszym zdaniem solidność w bardzo długim terminie, co niezmiennie  postrzegamy w kategoriach silnych stron.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneratingi i analizy funduszyRyszard Rusak

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę