Struktura oszczędności gospodarstw domowych (marzec 2016)
30.06.2016 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Oszczędności gospodarstw domowych po raz drugi z rzędu odnotowały ponad +2,0% wzrost w ujęciu kwartalnym

Od początku stycznia do końca marca ich wartość zwiększyła się o 26,6 mld zł (czyli +2,3%) do 1.193,4 mld zł.


Pomimo rekordowo niskich stóp procentowych Polacy nadal oszczędzają najwięcej na depozytach złotowych i walutowych. W I kwartale br. ten segment po raz kolejny miał największy udział w przyroście oszczędności ogółem. W okresie od początku stycznia do końca marca ich wartość zwiększyła się o +16,9 mld zł, czyli +2,5% i wyniosła 679,4 mld zł. Z kolei w ciągu ostatnich 12 miesięcy środki zgromadzone w tej kategorii zwiększyły się aż o ponad +60 mld zł (+9,8%). Większy przyrost w I kwartale odnotowały środki trzymane na rachunkach bieżących i ROR-ach, na których gospodarstwa domowe na koniec grudnia zgromadziły 354 mld zł, o +12,7 mld zł więcej niż 3 miesiące wcześniej. Wartość środków trzymanych na depozytach terminowych wyniosła łącznie 326 mld zł (+4,2 mld zł).Depozyty nadal stanowią największy udział w strukturze oszczędności Polaków. Nie oczekujemy szybkiej zmiany nastawienia w tym kontekście. Niskie oprocentowanie nowych depozytów w ostatnich kwartałach nie było wystarczającym motywatorem do przenoszenia środków do bardziej ryzykownych form inwestycji. Ponadto dalszemu wzrostowi wartości depozytów mogą sprzyjać pieniądze z programu Rodzina 500 plus.  

Istotny przyrost w odnotowała również gotówka pozostająca w obiegu poza kasami banków. W I kwartale jej wartość zwiększyła się o +4,2 mld zł, czyli +2,8% do blisko 154 mld zł. Jedną z przyczyn wzrostu tej kategorii mogła być poprawiająca się sytuacja na rynku pracy, sprzyjająca dochodom Polaków. Z drugiej strony bardzo wysoka zmienność panująca na rynkach finansowych w I kwartale nie zachęcała do inwestycji wolnych środków, szczególnie w ryzykowne aktywa. Warto zaznaczyć, że gotówka w obiegu wraz z depozytami ma blisko 70% udział w oszczędnościach Polaków.

W I kwartale 2016 r. wzrost wartości odnotowały również niemal wszystkie segmenty oszczędności związane z rynkiem kapitałowym. W największym stopniu dotyczyło to otwartych funduszy emerytalnych oraz akcji spółek publicznych. W obu przypadkach wzrost wynikał głównie z umocnienia indeksów warszawskiej giełdy. WIG zyskał w I kwartale +5,5%, ten okres na rynku akcji charakteryzował się jednak dużą zmiennością. Początek kwartału przyniósł silną przecenę giełdowych indeksów. Dodatnia stopa zwrotu wynika głównie z umocnienia w marcu i drugiej połowie lutego. 

Koniunktura na GPW ma obecnie duży wpływ na aktywa otwartych funduszy emerytalnych, które od dwóch lat pod względem konstrukcji portfela przypominają fundusze akcyjne. W dodatku, regularnie muszą przekazywać do ZUS środki w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, ich wartość przekracza sumę środków przelanych z ZUS w ramach składek. Dzięki zwyżkom odnotowanym na GPW w I kwartale wartość oszczędności zgromadzonych w OFE wzrosła o +3,0 mld zł, czyli +2,1% do 143,5 mld zł. Obecnie jest to trzeci pod względem wielkości segment w strukturze oszczędności. Ta sama przyczyna kryła się za wzrostem środków zgromadzonych w akcjach notowanych na GPW spółek publicznych.  Na koniec I kwartału br. ich wartość wyniosła 43,3 mld zł i była o +5,5% (2,3 mld zł) wyższa niż trzy miesiące wcześniej.
 


Niewielkiej  zmianie uległa natomiast wartość środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Oba segmenty odnotowały wzrost odpowiednio o +0,1 mld zł do 100,8 mld zł oraz +0,4 mld zł do 55,9 mld zł. Warszawskie indeksy w długim okresie nie odnotowały znacznego umocnienia, ich wyniki charakteryzowała wysoka zmienność. W przeszłości duża popularność obu kategorii miała natomiast miejsce w okresach silnych zwyżek na rynku akcji.

Jedyną z wyszczególnionych przez nas kategorii oszczędności Polaków, która odnotowała spadek w I kwartale br. były fundusze zagraniczne. Ich wartość obniżyła się o -0,5 mld zł, czyli -8,7% do 5,5 mld zł. W dużej mierze przyczyniły się do tego działania klientów, którzy według naszych szacunków wypłacili z funduszy oferowanych przez zagraniczne instytucje ok. -0,4 mld zł (netto).
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

oszczędnościstruktura oszczędności

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę