Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Inwestycja w WIG20 z warunkową ochroną kapitału

14.06.2016 | Anna Zalewska
Specjalizujące się w produktach strukturyzowanych KBC wprowadza fundusz, którego wynik zależy od notowań indeksu WIG20. Ewentualne straty zostały mocno ograniczone

Utworzony i zarządzany przez KBC AM fundusz zagraniczny Global Partners WIG JET oferowany jest klientom BGŻ BNP Paribas SA oraz BGŻ Optima, którzy są zainteresowani ekspozycją na rynek akcji, ale jednocześnie oczekują tzw. poduszki bezpieczeństwa. Zapewnia ją wbudowana w strategię warunkowa ochrona kapitału, która mocno ogranicza ewentualne straty.
 
Konstrukcja produktu jest stosunkowo prosta. Z założenia czas trwania inwestycji wynosi 3 lata (do 30 sierpnia 2019 roku), ale może on ulec skróceniu do 1 roku (do 31 sierpnia 2017 roku). Jeśli w tym okresie indeks WIG20 nie straci, klienci otrzymają kupon w wysokości 6%, niezależnie od wyniku. W przeciwnym wypadku inwestycja wydłuża się o 2 lata. Jeśli cały 3-letni okres indeks WIG20 zakończy z zyskiem, klienci będą w nim partycypowali całkowicie (jeśli zyska np. 50%, tyle samo wyniesie zysk klienta). Jeśli ten okres indeks zakończy jednak ze stratą, to inwestor odczuje ją w niewielkim stopniu. Jeśli nie przekroczy ona -20%, to klienci otrzymają zwrot 100% wpłaconego kapitału (po odliczeniu opłaty manipulacyjnej), jeśli natomiast przekroczy te -20%, wówczas klient ponosi stratę, ale odpowiednio mniejszą. Będzie ona liczona od bariery 80% tzw. wartości początkowej; np. jeśli indeks straci -25%, wówczas strata klienta jest zmniejszona do -5%.
 
Wartość początkową wylicza się jako średnią kursów zamknięcia indeksu WIG20 z pięciu kolejnych dni notowań licząc od 19 lipca 2016 r., a tzw. wartość rozliczeniową wyliczaną po pierwszym roku inwestycji – jako średnią arytmetyczną kursów zamknięcia indeksu z pięciu pierwszych dni notowań w sierpniu 2017 r. Wartość końcowa całego 3-letniego okresu to z kolei średnia kursów zamknięcia WIG20 z pięciu pierwszych dni notowań w sierpniu 2019 r.
 
Choć inwestycja trwa określony czas, istnieje możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie; fundusz będzie wyceniany 2 razy w miesiącu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji będzie więc uzależniona od wartości tytułów uczestnictwa w momencie ich zbycia i odkupienia oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. A ta wynosi maksymalnie 1,5%.
 
Fundusz jest dostępny w BGŻ BNP Paribas SA oraz BGŻ Optima, a minimalna wpłata to 50 tys. zł w okresie subskrypcji (do 8 lipca), a po nim – 10 tys. zł. Ponieważ jest to fundusz zagraniczny, obowiązek uiszczenia podatku od zysku ciąży na uczestniku funduszu. 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

 
Global Partners WIG JET to już 21. produkt strukturyzowany oferowany w opakowaniu funduszu zagranicznego z Grupy KBC.  Do tej pory działalność zakończyło 19, większość z zyskiem.

/az

TAGI:

KBC TFIprodukty

zobacz także

↑ na górę