Aviva Investors Polskich Akcji - ręka w rękę z polskimi MiŚ-ami

23.12.2015 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 23 grudnia 2015 r.

Fundusz: Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) - 4 gwiazdki
Aviva Investors Polskich Akcji to rozwiązanie w dużej mierze uzależnione od koniunktury w segmencie MiŚ. Ponieważ zespół zarządzających TFI specjalizuje się w analizie takich spółek, to właśnie wśród nich szuka przewagi konkurencyjnej. Alokacja w akcje stale sięga ok. 90%, z czego ok. 85% stanowią instrumenty z warszawskiej GPW. Większość z nich to podmioty spoza indeksu rodzimych blue chips – głównie te z mWIG40 oraz sWIG80. W efekcie wyniki produktu często podążają w rytm koniunktury spółek właśnie z dwóch ostatnich wymienionych indeksów. Potwierdzają to stopy zwrotu z lat 2012-2013, w których walory emitentów z segmentu MiŚ zachowywały się nadzwyczaj dobrze. W okresie tych dwóch lat zespołowi udało się wypracować nadwyżkę nad średnią w grupie w wysokości +12 pkt proc. Niestety zależność ta działa też na spadkowym rynku, co potwierdza relatywna słabość względem wielu konkurentów w trudnych dla giełdowych MiŚ-ów pierwszych 7 miesiącach ub.r. Przeważanie akcji firm z tego segmentu odbywa się przy jednoczesnym wyraźnym niedoważaniu podmiotów o największej kapitalizacji (z WIG20). Co więcej, niektóre z nich w ogóle nie znajdują miejsca w portfelu. Efektem jest dość wysoki (ok. 45%) wskaźnik active shares, określający sumaryczne odchylenie od benchmarku funduszu (90% WIG + 10% stawka rynku pieniężnego). Przyczynia się do tego również część zagraniczna. Walory spoza warszawskiej GPW stanowią ok. 15% portfela akcji, przy czym zarządzający skupiają się na selekcji emitentów głównie z rynku w Austrii oraz Turcji. Co istotne w tym kontekście, ryzyko walutowe jest częściowo zabezpieczane – na wyniki funduszu nie wpływają zmiany kursów walut z rynków rozwiniętych. Odwrotnie jest natomiast w przypadku tych z rynków wschodzących.
 
Podwyższona zmienność cen akcji emitentów z grona spółek MiŚ miała istotny wpływ na podstawowe parametry ryzyka oraz osiągane wyniki. Rok 2014 przyniósł zauważalny wzrost odchylenia standardowego stóp zwrotu nieznacznie poniżej przeciętnego w grupie, jednak obecnie trend się odwrócił. Na podobnym, bliskim przeciętnego poziomie jest też określający dokładność odwzorowania przeciętnego wyniku w grupie wskaźnik tracking error. Z kolei w kontekście wyników trzeba odnotować ich pogorszenie w średnim terminie. Obecnie fundusz plasuje się w okolicach średniej (+0,5 pkt proc. nadwyżki w horyzoncie 1 roku oraz -0,5 pkt proc. straty w perspektywie 2 lat). Ocenę poprawia analiza rezultatów w dłuższym okresie, obejmująca wspomniane już sukcesy z lat 2012 oraz 2013. Wydaje się jednak, że wcześniejsza przewaga produktu, w postaci wyraźnie wyższych od przeciętnej stóp zwrotu, uległa częściowemu ograniczeniu. Według naszych szacunków, w poprzednich półroczach w portfelu było więcej silne drożejących spółek, które pełniły rolę swego rodzaju lokomotyw wyniku. Obecnie duża część wartości dodanej wynika z charakterystycznej dla produktu polityki niedoważania spółek o największej kapitalizacji. Pogorszenie ogólnej efektywności potwierdzają zaś przeciętne już od kilku miesięcy wskaźniki information ratio (relacja zysku ponad średnią do dodatkowego ryzyka). Zarówno w perspektywie roku, jak i 3 lat utrzymują się one na poziomie 3a, co oznacza, że przynajmniej 30% konkurentów odznacza się lepszą relacją tych dwóch zmiennych.
 
W naszej opinii Aviva Investors Polskich Akcji to jednak nadal rozwiązanie o jakości wyższej niż w przypadku większości rywali. Cały czas doceniamy stabilność i kompetencje zespołu inwestycyjnego oraz konsekwencję w realizacji polityki inwestycyjnej i przyjętej filozofii. Pogorszenie wyników i ogólnej efektywności trwa już jednak dłużej, niż można by się tego spodziewać na podstawie analizy historycznych rezultatów, co musi znaleźć odzwierciedlenie w naszej ocenie. Obniżamy zatem Rating produktu do 4 gwiazdek zaznaczając jednak, że nadal jest to zasłużona ocena na wysokim poziomie.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Dawid Frączekfundusze akcji polskichGrzegorz CzekajŁukasz KurekPiotr FriebeRafał Janczykratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę