Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Rynek surowców w funduszach

06.11.2015 | Magdalena Patynowska
W ostatnim czasie wraca temat surowców jako klasy aktywów, która powinna uzupeniać portfel każdego inwestora. Sprawdzamy jakie fundusze surowcowe oferują krajowe TFI 

Przeczytaj: Co dalej z surowcami?

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Fundusze rynku surowców nie należą do specjalnie popularnych rozwiązań na naszym rynku. Stanowią bowiem niespełna 1,5% całego rynku funduszy detalicznych, a aktywa w nich zgromadzone na koniec września wyniosły 451 mln zł, czyli dla porównania ponad 50-krotnie mniej niż w przypadku funduszy akcyjnych. W historii krajowego rynku, szczyt popularności tego typu produktów przypadł na początek 2011 r. Od tego czasu ich aktywa stopniowo malały, na co wpływ miały zarówno ujemne wyniki zarządzania, jak i odpływ środków. Ponowny,  zauważalny wzrost aktywności inwestorów możemy zauważyć od połowy 2014 r. Od tego czasu fundusze rynku surowców co miesiąc wykazują dodatni bilans sprzedaży. 


Oferta krajowych TFI obejmuje zaledwie kilkanaście funduszy tego typu. Wśród nich znajdują się produkty z ekspozycją na cały segment oraz takie, które skupiają się na konkretnym surowcu, bądź grupie. Poszczególne rozwiązania różnią się między sobą także sposobem, w jaki zarządzający dokonują inwestycji. Warto zatem przyjrzeć się im bliżej, bowiem tak jak różna jest polityka inwestycyjna, tak różne są uzyskiwane stopy zwrotu. I tak, chociaż w okresie ostatnich 4 lat niemal wszystkie fundusze surowców wykazywały straty, to rozbieżności w wynikach były znaczne. Dla przykładu, od początku roku, różnica między najwyższym a najniższym rezultatem wyniosła 23 pkt proc.


Wśród funduszy z ekspozycją na cały koszyk surowców, czyli tzw. produktów multisurowcowych, znajdziemy zarówno rozwiązania, których aktywa są lokowane w akcje spółek, których przedmiot działalności jest związany z surowcami, jak również produkty inwestujące na rynku surowcowym. W tym drugim przypadku, zarządzający zazwyczaj lokują środki zawierając kontrakty terminowe na poszczególne surowce, bądź w fundusze ETF odwzorowujące konkretne indeksy, czy jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy surowcowych. Bezpośrednio w akcje spółek surowcowych inwestują zarządzający PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO). Według ostatniego sprawozdania finansowego, w portfelu funduszu znajdowały się walory 34 spółek, a wśród nich ponad 77% reprezentujących sektor surowców. Zgodnie z polityką inwestycyjną, zarówno w akcje firm, jak i w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy oraz fundusze ETF mogą inwestować zarządzający BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) oraz Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO). Jednak zgodnie ze stanem z końca czerwca br. w portfelu obu rozwiązań znajdowały się przede wszystkim fundusze typu ETF. Z kolei zarządzający Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) zgromadzone środki lokują w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych Pioneer Funds. Wśród nich dominują fundusze zawierające kontrakty terminowe, których wartość jest powiązana z indeksami rynku surowców. Mniejszy, około 10% udział posiada fundusz z ekspozycją na akcje spółek surowców energetycznych oraz fundusz złota.   


Pozostałe 5 funduszy surowcowych to rozwiązania koncentrujące się na rynku metali szlachetnych, głównie złota (sprawdź wyniki funduszy rynku surowców metali szlachetnych). W tej grupie znajdziemy  m. in. PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO), czyli produkt, którego zarządzający ekspozycję na żółty kruszec budują przede wszystkim w oparciu o inwestycje w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, czy produkcja złota oraz innych metali szlachetnych.  Ciekawym rozwiązaniem jest także QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO). W tym przypadku zarządzający inwestuje aktywa przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Z kolei w portfelach funduszy złota z oferty Investors TFI oraz Superfund TFI znajdziemy przede wszystkim jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. 

Magdalena Patynowska
Analizy Online

TAGI:

fundusze surowcowefundusze złotaproduktyrynek surowcowy

zobacz także

↑ na górę