Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PKO Technologii i Innowacji Globalny - rozwiązanie typu smart

14.10.2015 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 14 października 2015 r.

Fundusz: PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)

Segment: akcji zagranicznych

Grupa: pozostałe

Rating: Rating dla funduszu PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) - 5 gwiazdek
Innowacyjność to jedno z bardziej popularnych pojęć w dzisiejszej dobie globalizacji, w której firmy często konkurując na międzynarodową skalę poszukują nowych sposobów wykorzystania posiadanej wiedzy i kompetencji, aby być liderami swoich branż. Pomimo tego, dla PKO Technologii i Innowacji Globalny, który w swoim portfelu posiada akcje właśnie takich firm, trudno jest wskazać adekwatnych rywali na rynku krajowych TFI. Warto zaznaczyć czym dodatkowo cechują się walory przedsiębiorstw wybierane przez zarządzającego funduszem Rafała Dobrowolskiego. Przede wszystkim są to spółki o silnych przewagach konkurencyjnych, których wzrost jest tylko w ograniczonym stopniu determinowany czynnikami makroekonomicznymi. Z tego powodu na liście lokat akcje przedsiębiorstw z gospodarek wschodzących (w tym z Polski) mają marginalne znaczenie, gdyż ich sukces zazwyczaj w większym stopniu sprzężony jest z koniunkturą rynkową niż ma to miejsce w krajach rozwiniętych. To te ostatnie są głównymi kierunkami geograficznymi, które interesują zarządzającego. Naturalnie wpływa na to również wielkość aktywów rozwiązania (ok. 700 mln zł), która przy dość ograniczonej liczbie walorów (ok. 40) wyklucza inwestycje w firmy o zbyt małej kapitalizacji rynkowej. Ponadto menadżer funduszu skupia się na poszukiwaniu spółek z już (przynajmniej częściowo) sprawdzonymi pomysłami na rozwój i sprecyzowanym modelem biznesowym. Ogółem prym w PKO Technologii i Innowacji Globalny wiedzie selekcja, której powodzenie zależy od trafnych prognoz wzrostu dla spółek (nieuwzględnionych jeszcze w wycenie rynkowej) i minimalizacji błędnych zakładów. Do tej ostatniej, oprócz wspomnianego wyboru firm z już w pewien sposób ugruntowaną pozycją, przyczynia się też gradacja możliwych udziałów pojedynczych walorów w portfelu w zależności od ryzyka oraz utrzymywanie alokacji na dość niskim (70%) poziomie.

Pomimo braku odpowiedniej grupy porównawczej, wynikom PKO Technologii i Innowacji Globalny można przyjrzeć się na tle alternatywnych punktów odniesienia. Warto na początek zobrazować wzrostowy charakter spółek dobieranych do portfela. Jako że niemal 2/3 stanowi w nim sektor informatyczny, w prostym zestawieniu można użyć indeksu skupiającego polskie firmy z tej branży (WIG-INFO) i odnieść go do WIGu. Pierwszy z tych wskaźników od początku działalności produktu PKO TFI (2011 r.)  osiągnął stopę zwrotu o ok. +23 pkt proc. lepszą niż indeks szerokiego rynku. Natomiast sam fundusz wypracował w tym samym okresie wynik o kolejne blisko +20 pkt wyższy niż WIG-INFO. Z tej perspektywy obraz produktu wypada zatem pozytywnie, tym bardziej, że pod względem ryzyka (mierzonego odchyleniem standardowym) w relacji do funduszy akcji polskich cechuje go dość niska zmienność. Trzeba jednak pamiętać, że gros portfela to walory zagraniczne z Europy Zachodniej i USA, dlatego za kolejny punkt odniesienia zasadne jest rozważyć grupę produktów akcji zagranicznych globalnych rynków rozwiniętych. Również w tej „konfrontacji” wygrywa rozwiązanie PKO TFI, czy to w horyzoncie obejmującym pełny okres funkcjonowania funduszu, czy też ostatnie 12 miesięcy (odpowiednio +20 i +10 pkt proc. ponad średnią we wspomnianej grupie). Sam zarządzający ma za zadanie konkurować z indeksem w postaci 35% WIG + 55% MSCI ACWI (USD) + 10% WIBID O/N i tutaj również porównanie stóp zwrotu jest korzystne dla produktu. W tym roku wynik do początku października na poziomie +3,7% oznacza nadwyżkę ponad wzorzec o blisko + 9 pkt proc. Biorąc pod uwagę giełdowe turbulencje z minionych 2 miesięcy, oddaje to specyfikę funduszu. Polega ona na tym, że ze względu na rodzaj dobieranych spółek jest on bardziej odporny na czynniki makroekonomiczne, a wyniki w większym stopniu zależą od specyficznych ryzyk i potencjału tkwiących w wyselekcjonowanych walorach. Może być to jedna z przyczyn, dla których na tle w istotnym stopniu podobnego rozwiązania, w którym jednak dużą rolę odgrywają firmy z gospodarek wschodzących – Skarbiec Spółek Wzrostowych – produkt PKO zachowuje się w bieżącym roku lepiej. Tylko w 2012 r. wyniki były słabsze, ale fundusz różnił się wówczas od swojej obecnej formy (chociażby wysokim poziomem alokacji i znacznym udziałem polskich walorów). Podsumowując, PKO Technologii i Innowacji Globalny to niszowe rozwiązanie, w którym kluczowa dla wyników, udana selekcja skutkuje konkurencyjnymi stopami zwrotu, ocenianymi przez pryzmat wielu punktów odniesienia. Dlatego, dysponując wystarczająco długą historią produktu potwierdzającą jego wysoką jakość, z przekonaniem już w pierwszym Ratingu wyróżniamy go 5-gwiazdkową notą.   

Ewa Przygodzka, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

PKO TFIratingi i analizy funduszyrynki rozwinięte

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę