Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PKO Akcji Plus - sukces nie bez finezji

24.09.2015 | Marcin Różowski, Ewa Bartosiak

Data analizy: 24 września 2015 r.

Fundusz: PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) - 5 gwiazdek
Siła rynkowej pozycji PKO Akcji Plus to nie tylko kwestia wielkości aktywów, pod względem których (z racji lipcowego połączenia z bliźniaczym produktem bez „plusa” w nazwie) fundusz zajmuje obecnie piąte miejsce w swojej grupie. Na tle konkurencji wyróżniają go również, a z punktu widzenia klienta – przede wszystkim, nieprzeciętne i powtarzalne wyniki. Co prawda podium w kontekście rocznych stóp zwrotu pozostawało jak dotąd poza zasięgiem, ale w ciągu minionych 5 lat PKO Akcji Plus jako jedyny produkt wśród rywali kończył każde kolejne 12 miesięcy rezultatem powyżej średniej.  Zgromadzona wobec tego punktu odniesienia nadwyżka z lat 2010-2014 to aż ponad +14 pkt proc., a i w tym roku fundusz z sukcesem „pokonuje” poprzeczkę w postaci przeciętnego rezultatu w grupie. Czy to podczas mniej, czy też bardziej sprzyjającej koniunktury giełdowej systematycznie osiągane, bardzo dobre wyniki świadczą o wysokiej jakości zarządzania i elastycznym podejściu do zmieniających się warunków rynkowych. W połączeniu z jednocześnie jedną z najniższych w grupie zmiennością stóp zwrotu (mierzoną odchyleniem standardowym), stwarza to obraz produktu o silnych atutach, który przynosi ponadprzeciętne rezultaty przy ograniczonym ryzyku (w rozumieniu wahań wartości jednostki). Również pod względem parametru IR (information ratio), odnoszącego nadwyżkę wyniku ponad średnią do zmienności tejże dodatkowej stopy zwrotu, fundusz wypada pozytywnie, dzięki czemu jego Ranking (budowany na podstawie wspomnianego wskaźnika) utrzymuje się co miesiąc na stabilnym poziomie wokół 2 najwyższych not. Chociaż mankamentem uszczuplającym zysk dla klienta pozostaje dość wysoka, maksymalna opłata za nabycie (4,5%), ciągłość generowania konkurencyjnych stóp zwrotu właściwie od początku przejęcia zarządzania funduszem przez PKO TFI (od Credit Suisse Asset Management w 2010 r.) daje spore szanse na zrekompensowanie tego kosztu z tym większą nawiązką, im dłuższy horyzont inwestycyjny.
 
Zadowalające rezultaty wypracowywane przez zarządzających PKO Akcji Plus są efektem usystematyzowanego, zespołowego procesu inwestycyjnego i aktywnego podejścia do budowy portfela produktu. To ostatnie ma wyraz nie tylko w tempie zmian składu lokat funduszu, ale też w szerokim spektrum wyszukiwania okazji inwestycyjnych pod względem geografii. Od kilku lat walory zagraniczne stanowią nieodłączny, blisko 30% udział w aktywach rozwiązania. Uniezależnia to do pewnego stopnia wyniki funduszu od sentymentu na krajowym parkiecie. Dzięki temu, chociażby podczas majowych spadków indeksu WIG20 w następstwie wyborczych obietnic, fundusz odnotował dodatni wynik pomimo ujemnej, średniej stopy zwrotu w grupie w tymże miesiącu. Co istotne, choć w sierpniu to notowania 20 największych polskich spółek zachowały się lepiej od światowych indeksów rozwiniętych gospodarek (jak S&P 500 czy DAX), mimo ekspozycji właśnie na te zachodnie parkiety PKO Akcji Plus wcale nie okazał się słabszy od przeciętnej. Selekcję walorów, która w głównej mierze determinuje wynik, należy zatem oceniać pozytywnie. Opiera się ona nie tylko na doborze samych akcji, gdyż wykorzystywane są również jednostki funduszy odwzorowujących wybrane indeksy (tzw. ETF), czy też instrumenty pochodne, nie wyłączając tych mniej klasycznych (jak przykładowo kontrakty bazujące na rynkowej zmienności). Punktem wyjścia przy decyzjach inwestycyjnych jest analiza makroekonomiczna (podejście „top-down”), która pozwala na identyfikację tych branż i rynków, mogących być beneficjentami bieżących informacji o stanie gospodarki, działań banków centralnych, czy innych, kluczowych dla danego sektora czynników. Nie bez znaczenia obok selekcji jest także alokacja, którą zarządzanie ułatwia stosowanie kontraktów terminowych. Wymieniony szereg elementów, składających się na charakterystykę PKO Akcji Plus, już od kilku lat tworzy spójny mechanizm, który napędzany w większości trafnymi decyzjami zespołu zarządzających przynosi bardzo dobre i powtarzalne rezultaty. Chociaż przy pierwszej (i jak dotąd jedynej) ocenie nadaliśmy funduszowi wyróżniające 4 gwiazdki, obecnie uważamy, że produkt zdaje egzamin również na najwyższą notę. 

Ewa Przygodzka, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskichratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę