Klienci ubezpieczycieli wrócili do akcji

27.08.2015 | Kamil Koprowicz
Po długim okresie wzmożonej popularności funduszy dłużnych i mieszanych na rynku UFK, doszło to pewnej zmiany nastawienia klientów. W tym roku najchętniej wybieranym segmentem były rozwiązania akcyjne

Instytucje działające na rynku funduszy kapitałowych pozyskały od klientów ponad +2,1 mld zł w pierwszym półroczu 2015 r. Jest to najniższy bilans sprzedaży od drugiej połowy 2012 r. – ale jednocześnie rynek UFK ma za sobą już 5 półrocze z rzędu zakończone saldem wpłat i wypłat przekraczającym +2,0 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Od stycznia do końca czerwca br. największą popularnością wśród klientów ubezpieczycieli, po raz pierwszy od drugiej połowy 2013 r., cieszyły się fundusze akcyjne, do których napłynęło ponad +0,9 mld zł. Wpłacane środki płynęły przede wszystkim do rozwiązań akcji zagranicznych (+0,75 mld zł).


Jednymi z najchętniej wybieranych grup były fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych (+0,24 mld zł) oraz rozwiązania akcji europejskich rynków rozwiniętych (+0,15 mld zł).  Wśród nich wyróżniły się Aegon - NN Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) UFK oraz Aegon - Schroder EURO Equity (PLN-hedged) UFK, w przypadku których saldo wpłat i wypłat przekroczyło +30,0 mln zł w pierwszym półroczu. Łącznie 70% z prawie 500 funduszy akcji zagranicznych w ofercie ubezpieczycieli odnotowało dodatni bilans sprzedaży. Wśród produktów skoncentrowanych na polskiej giełdzie wyróżniły się natomiast rozwiązania akcji małych i średnich spółek, których saldo wpłat i wypłat wyniosło +0,17 mld zł.

Klientów ubezpieczycieli do akcji mogła przekonać bardzo dobra koniunktura, panująca szczególnie na rynkach rozwiniętych. Francuski CAC40 zyskał +12,1%, a niemiecki DAX +11,6% w pierwszym półroczu 2015 r. Bardzo dobry okres ma również za sobą japoński Nikkei225, który poprawił notowania o +16,0%. W gronie rynków wschodzących dobrze spisywały się natomiast Chiny - indeks Shanghai Composite wzrósł o ponad +30,0% w pierwszym półroczu 2015 r.


Na przeciwległym biegunie znalazły się fundusze dłużne z oferty ubezpieczycieli. Z tego segmentu w pierwszym półroczu 2015 r. wycofano -0,1 mld zł. Był to w głównej mierze efekt spadku popularności produktów, których zarządzający lokują kapitał głównie na rynkach zagranicznych i w polskich obligacjach skarbowych. Najniższy bilans sprzedaży odnotowały krajowe fundusze dłużne polskich papierów skarbowych oraz te o uniwersalnej strategii (odpowiednio -0,1 mld zł oraz -60 mln zł). Klientów ubezpieczycieli do tego typu rozwiązań mogła zniechęcić silna korekta na polskim rynku długu, zapoczątkowana pod koniec stycznia i trwająca do końca pierwszego półrocza 2015 r. W tym czasie indeks IROS mierzący zmiany cen obligacji emitowanych przez Skarb Państwa stracił prawie -3,0%.

Z ujemnym bilansem sprzedaży mieliśmy do czynienia również w przypadku innego segmentu produktów o niskim ryzyku - funduszy gotówkowych i pieniężnych. W okresie od początku stycznia do końca czerwca wycofano z nich prawie o -60 mln zł więcej niż do nich wpłacono.

Duża popularnością wśród klientów ubezpieczycieli nadal cieszą się fundusze mieszane – największy segment w ofercie UFK z aktywami rzędu 17,6 mld zł (31,6% udział w rynku). W pierwszym półroczu 2015 r. trafiło do nich +0,6 mld zł. Duży wpływ na wynik całego segmentu miało saldo wpłat i wypłat PZU Wielowalutowy Program Inwestycyjny UFK, które według naszych szacunków przekroczyło +0,25 mld zł. Wysoki bilans sprzedaży w pierwszym półroczu 2015 r. odnotowało również rozwiązanie PKO Strategia Umiarkowana 35 pro UFK (+0,1 mld zł).

Inwestorzy chętnie wybierali również fundusze sekurytyzacyjne (+0,4 mld zł) oraz ochrony kapitału (+0,24 mld zł). W przypadku pierwszego z wymienionych segmentów wynikało to przede wszystkim z wysokiego salda wpłat i wypłat dwóch funduszy - Open Life WD3 UFK (+0,19 mld zł) oraz Skandia - Universe 2 NS FIZ UFK (ponad +0,1 mld zł). Z kolei istotny wpływ na bilans sprzedaży rozwiązań ochrony kapitału miało wysokie saldo wpłat i wypłat funduszy z oferty STUnŻ Ergo Hestia (łącznie ponad +0,6 mld zł).

Kamil Koprowicz
Analizy Online

TAGI:

saldo wpłat i wypłatUFKwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę