Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Investor Gold Otwarty - złoto dla zuchwałych

10.07.2015 | Marcin Różowski, Paweł Gruber

Data analizy: 10 lipca 2015 r.

Fundusz: Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)

Segment: rynku surowców

Grupa: metale szlachetne

Rating: Rating dla funduszu Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) - 3 gwiazdki
Investor Gold Otwarty to jeden z nielicznych na polskim rynku produktów umożliwiających klientom inwestycje na rynku złota. Jego portfel opiera się na jednostkach uczestnictwa dwóch funduszy zagranicznych - DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metals Equities. Pierwsze z wymienionych rozwiązań, denominowane w euro, stanowi przeważnie ok. 80% aktywów zgromadzonych w polskim rozwiązaniu. W skład portfela funduszu źródłowego wchodzi głównie złoto fizyczne w postaci sztabek (ok. 40%) oraz instrumenty pochodne na złoto (rynek terminowy), których całkowita wartość sięga blisko 60% aktywów. Dopełnienie w niewielkiej części stanowią obligacje firm z sektora metali szlachetnych o bardzo niskim poziomie ryzyka kredytowego, ale także bardzo niskiej rentowności. Udział drugiego ze wspomnianych rozwiązań, denominowanego w amerykańskim dolarze DWS Invest Gold and Precious Metals Equities, to przeważnie ok. 15% aktywów Investor Gold Otwarty. W efekcie jego wpływ na ostateczną efektywność polskiego funduszu jest relatywnie niewielki. W portfelu znaleźć można głównie akcje firm zajmujących się wydobyciem złota. Walory emitentów działających na rynku srebra stanowią natomiast mniej niż 10% jego aktywów.
 
O ostatecznej efektywności Investor Gold Otwarty decydują dwa główne czynniki. Najbardziej oczywistym są naturalnie ceny kruszcu na światowych rynkach. Nie mniej istotny jest za to kurs euro do amerykańskiego dolara. Wpływ zmian kursów walut na wynik funduszu może jednak wydawać się inwestorom dość zaskakujący. Zarządzający w Investors TFI zabezpieczają bowiem ryzyko kursowe do walut, w jakich wyceniane są fundusze źródłowe (euro oraz dolar). Zabezpieczenie ma jednak miejsce na parach wymienionych walut z polskim złotym. Inwestorzy muszą jednak mieć świadomość, że główny składnik portfela polskiego funduszu, stanowiący przecież aż 80% aktywów DWS Gold Plus, denominowany jest w euro, a złoto na światowych rynkach wyceniane jest w amerykańskim dolarze. W funduszu źródłowym ryzyko zmian kursu dolara do euro zabezpieczane nie jest, dlatego właśnie czynnik ten ma istotne przełożenie na rezultaty osiągane przez Investor Gold Otwarty. Mogą one przez to różnić się od zmian cen złota. Jak dotychczas od początku 2010 roku współczynnik korelacji miesięcznych stóp zwrotu funduszu z notowaniami złota to ok. +86%. Jako przykład podać można wydarzenia ze stycznia br. Ceny metalu zwyżkowały w tym miesiącu o blisko +7%, podczas gdy stopa zwrotu funduszu wyniosła ponad +15%. Przyczyną takiej rozbieżności było właśnie ponad +7% umocnienie się dolara do euro. Jednak w przypadku realizacji przeciwnego scenariusza (osłabienie dolara) wpływ walut na wynik funduszu będzie ujemny. Ogólna ocena osiąganych rezultatów funduszu w porównaniu do konkurentów wypada jednak pozytywnie. Przewagę nad rywalami można obserwować niezależnie od przyjętego w analizie horyzontu. Warto jednak mieć świadomość, że w znacznej mierze jest to efekt względnej stabilności dolara do połowy 2014 roku, a następnie jego dynamicznego umacniania. U konkurentów nie występuje jednak ryzyko walutowe.  Dobre wyniki do spółki z umiarkowanym zakresem zmienności jednostki sprawiają, że produkt charakteryzuje wysoka efektywność mierzona wskaźnikiem Sharpe’a. Niewątpliwym minusem rozwiązania są natomiast dość wysokie koszty. Nabycie jednostek to wydatek do 5% kapitału. Stała opłata za zarządzanie została ustalona podobnie do pobieranej w polskich produktach o podwyższonym ryzyku (np. fundusze akcji) i wynosi 4% w skali roku. To niewątpliwie dużo, biorąc pod uwagę, że zaangażowanie zarządzających sprowadza się bardziej do administrowania produktem, niż faktycznego, aktywnego i pracochłonnego zarządzania. Biorąc pod uwagę wszystkie najistotniejsze dla oceny Investor Gold Otwarty czynniki, ostatecznie zdecydowaliśmy się przyznać neutralne 3 gwiazdki w Ratingu.

Paweł Gruber, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze surowcoweMarzena GórskaMikołaj Stępniewskiratingi i analizy funduszyzłoto

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę