UniKorona Akcje - w konsekwencji siła

25.06.2015 | Marcin Różowski, Piotr Gałek

Data analizy: 25 czerwca 2015 r.

Fundusz: Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) - 4 gwiazdki
Konsekwencja to adekwatne słowo do opisania sposobu zarządzania funduszem UniKorona Akcje. Ryszard Rusak, zarządzający oraz dyrektor inwestycyjny ds. akcji w Union Investment TFI, zajmuje swoje stanowisko od ponad 18 lat i w warunkach polskiego rynku TFI może pochwalić się jednym z najdłuższych okresów za sterami tego samego produktu. To pozostaje nie bez wpływu na kształt polityki inwestycyjnej funduszu, która od wielu lat praktycznie się nie zmienia. Doświadczony zarządzający konsekwentnie wciela w życie swoją filozofię budowy portfela, opartą na selekcji. Nieprzerwanie prym w funduszu wiodą komponenty z segmentu blue chips, których udział na koniec 2014 (zgodnie z grudniowym sprawozdaniem finansowym) wynosił ponad 57% aktywów. Znaczący udział spółek o największej kapitalizacji wiąże się z kluczową dla polityki inwestycyjnej kwestią płynności. Oprócz emitentów z indeksu WIG20 w portfelu znajdują się również walory tych z mWIG40 (blisko 22%), natomiast spółki zgrupowane w sWIG80 oraz nieuwzględnione w indeksach stanowią tylko ok. 4%. Resztę dopełniają komponenty zagraniczne oraz depozyty. Warto nadmienić, że udział spółek spoza warszawskiej GPW zmniejszył się o ponad -7 pkt proc. względem poprzedniego sprawozdania (czerwiec 2014 r.) do poziomu prawie 14%. Wynika to z faktu, że turbulencje, które występują na niektórych rynkach państw wschodzących (przede wszystkim tureckim), skutecznie obniżają ich potencjał inwestycyjny. Natomiast rola alternatywnych kierunków geograficznych (tj. Węgier lub Czech) bardzo powoli nabiera na znaczeniu. Pośród walorów polskich można zaobserwować tendencje spadku znaczenia sektora finansowego w portfelu, co wiąże się z gorszymi prognozami dla rodzimych banków. Z drugiej strony zwiększyło się zaangażowanie w spółki paliwowe, surowcowe oraz przemysłowe.

Jeśli przeanalizujemy wyniki rozwiązania na przestrzeni ostatniego roku, to można zauważyć spore wahania w zależności od relacji między koniunkturą giełdową tzw. spółek blue chips, a tymi z segmentu MiŚ. Korzystny rezultat z poprzedniego, trudnego na rodzimym rynku roku uplasował fundusz w czołówce zestawienia stóp zwrotu rozwiązań akcji polskich uniwersalnych. Jednak ten rok nie jest już tak sprzyjający dla klientów UniKorona Akcje, a wpływ na to ma kilka czynników. Najważniejszy to skromny względem konkurentów udział spółek o małej i średniej kapitalizacji, które skutecznie oddziałują na wynik rywali. Mniej ważnym, chociaż znaczącym czynnikiem z perspektywy rezultatu jest brak w portfelu komponentów z rynków Europy Zachodniej (licznie występujących w portfelach części konkurentów), na których jeszcze do niedawna panowała rekordowa hossa. To wszystko w połączeniu z gorszym sentymentem na tureckim parkiecie wpłynęło na nieco słabszy rezultat w perspektywie ostatnich 12 miesięcy (+2,0%), względem analogicznego okresu odnotowanego w latach 2013-2014 (+14,0%). Warto podkreślić, że nie jest to zły wynik, aczkolwiek w grupie produktów akcyjnych obecne krótkoterminowe stopy zwrotu UniKorona Akcji są po prostu przeciętne (32 miejsce pośród 58 konkurentów w horyzoncie 12 miesięcy). Pomimo wszystko, konsekwentne założenia o braku przeważenia małych i średnich spółek oraz utrzymania odpowiedniego poziomu płynności pozostają wciąż aktualne. Na końcu nie wypada nie wspomnieć o opłatach manipulacyjnych, które są wysokie na tle grupy, a maksymalna stawka może wynieść nawet 5%. Podsumowując, UniKorona Akcje to ciekawe rozwiązanie z unikalną polityką inwestycyjną, którym zarządza bardzo doświadczony menadżer. Pomimo że bieżące wyniki może nie wyglądają zbyt zachęcająco, to jednak ich zestawienia w dłuższym terminie prezentują się nadzwyczaj dobrze. Tym samym pozostawiamy ocenę na poziomie 4 gwiazdek, ponieważ w funduszu nie doszło do większych zmian. 

Piotr Gałek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcyjneratingi i analizy funduszyRyszard Rusak

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę