Analizy Online patronem dziesiątego Forum Funduszy Inwestycyjnych

02.06.2015 | Zespół Analiz Online
Jak powinny wyglądać prawidłowe relacje funduszy inwestycyjnych i ich uczestników? Ile zarobiły fundusze dla swoich klientów w ostatniej dekadzie? Na czym polega największa rewolucja na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce? - na te i inne pytania odpowiedź przyniesie dziesiąte, jubileuszowe Forum Funduszy Inwestycyjnych - konferencja środowiska funduszy i zarządzających aktywami, która odbędzie się w najbardziej prestiżowym dla rynku kapitałowego miejscu, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w środę, 10 czerwca br.
 
Wśród prelegentów i panelistów znajdą się między innymi takie postaci jak Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Paweł Tamborski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Izabela Leszczyna, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Marek Bucior, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Kamiński, Wiceprezydent Rady Pracodawców RP oraz Ryszard Petru, Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
 
W gronie zaproszonych przez organizatora Forum – Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami gości są przedstawiciele rządu i wysokich organów administracji państwowej, zarządy i menedżerowie TFI, wyższa kadra zarządzająca banków, biur maklerskich, ubezpieczycieli, pośredników finansowych, dziennikarze i środowiska akademickie.
 
Uczestnicy Forum będą mieli także możliwość usłyszeć jak wypadło podsumowanie minionych 10 lat na rynku funduszy od strony biznesowej, jakie zaszły w nim zmiany w zakresie preferencji klientów i oferowanych im produktów. Poznają wyniki najnowszych badań dotyczących wizerunku funduszy i towarzystw nimi zarządzających, jak również dowiedzą się, jak innowacyjne technologie wpływają na bezpieczeństwo uczestników.
 
Wyrazem troski o wspólne dobro należących do Izby instytucji jest szukanie optymalnych rozwiązań np. w zakresie stymulacji dodatkowego indywidualnego i długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Izba już od wielu lat postuluje zmiany w tym obszarze, których celem jest powszechne samodzielne odkładanie przez Polaków środków na ten cel. Dlatego jednym z ważniejszych punktów Forum będzie dyskusja panelowa na temat roli i przyszłości III filaru ubezpieczeń społecznych, podczas której swoje poglądy zaprezentują przedstawiciele różnych środowisk. Poprowadzi ją jeden z najlepszych dziennikarzy specjalizujących się w tej tematyce.
 
Podczas konferencji, w ramach propagowania wiedzy na temat funduszy i podnoszenia poziomu edukacji finansowej  zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia w kolejnych edycjach Konkursu dla dziennikarzy o Fund Prix oraz Konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące tematyki funduszy inwestycyjnych.
 
Forum Funduszy Inwestycyjnych jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, skierowanym przede wszystkim do członków. Udział w nim jest bezpłatny, na indywidualne zaproszenie Izby. Poprzez tę i podobne inicjatywy, IZFiA wypełnia swoje statutowe cele, działając na rzecz rozwoju sektora usług finansowych, podejmując przedsięwzięcia szerzące wiedzę na temat funduszy.

TAGI:

IZFiA

zobacz także

↑ na górę