Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Jak wypadają produkty strukturyzowane po I kwartale?

21.04.2015 | Magdalena Patynowska
W pierwszych trzech miesiącach 2015 r. zakończyło się 88 produktów strukturyzowanych. Zgodnie z zebranymi przez Analizy Online danymi (dla 75 produktów), średnia uroczniona stopa zwrotu wyniosła +2,6%. W większości przypadków od tej wartości należy jeszcze odliczyć podatek (19%). Ostatecznie, zysk przyniosła co druga struktura. Pozostałe zakończyły się zwrotem zainwestowanych środków, przy czym w pięciu przypadkach ze względu na niepełną ochronę kapitału, klienci ponieśli niewielkie straty.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Wśród zakończonych w pierwszym kwartale br. produktów strukturyzowanych ponad połowę (53%) stanowiły rozwiązania, których wynik zależał od kursu walutowego. Większość z nich zakończyła się zwrotem zainwestowanych środków, a w 2 przypadkach, inwestycje przyniosły ujemne stopy zwrotu (na poziomie -1%). Warto jednak zauważyć, że w przypadku tej grupy instytucje często wypuszczają kilka różnych wariantów na różne scenariusze rynkowe (na wzrost waluty, jej spadek bądź stabilizację). Większość zyskownych produktów była oparta o kurs EUR/PLN.

Wśród rozwiązań opartych na kursie walutowym najliczniejszą grupę stanowiły lokaty oferowane przez Bank Zachodni WBK trwające 6 miesięcy. Trzy z nich znalazły się w zestawieniu dziesięciu najzyskowniejszych produktów strukturyzowanych zakończonych w I kwartale br. Najwyższą  urocznioną stopę zwrotu w wysokości +15,7% przyniosła Lokata Strukturyzowana EUR Euro Plus (13 styczeń 2015), zakładająca osłabienie się polskiego złotego względem euro. Zysk brutto wyniósł +7,5%. Pozostałe dwa produkty z pierwszej dziesiątki, zakładały stabilizację kursu EUR/PLN i wypracowały wynik brutto w wysokości +4,5% (+9,3% w skali roku). 


W przypadku rozwiązań powiązanych z akcjami lub indeksami zyski wypracowało 19 produktów. Wśród nich najwyższą roczną stopę zwrotu, w wysokości +15,2% przyniosła Smartfonowa Inwestycja. Zwycięska struktura to oferowana przez Alior Bank przy współpracy z ING TUnŻ dwuletnia polisa na życie z UFK, która oparta była na koszyku akcji 4 spółek: Apple Inc, Google Inc, Nokia oraz Sony Corp.

W zestawieniu znalazł się jeszcze jeden produkt zbudowany w oparciu o walory firm: Recepta na Zysk. Koszyk tej polisy inwestycyjnej składał się z akcji 9 spółek z rynków wschodzących m. in. z Dubaju oraz Kataru. W tym przypadku inwestycja trwała 2 lata i przyniosła +19,3% zysku brutto (uroczniony +9,2%). Warto zauważyć, że od wypracowanego wyniku nie musimy odliczyć podatku od zysków kapitałowych.
W dziesiątce najzyskowniejszych produktów zakończonych w I kwartale br. znalazło się także kilka produktów z oferty Raiffeisen Polbank, opartych na kursie konkretnej spółki. Nabywcy Certyfikatów Odwrotnie Zamiennych na akcje na pięć spółek: PGNiG SA, PGE SA, PKN Orlen SA, Cyfrowy Polsat SA oraz Pekao SA, zarobili w skali roku od 7,8% do 11%. Produkty te przeznaczone są dla zamożniejszych klientów, skłonnych zainwestować minimum 50 tys. zł. 

Powody do zadowolenia mają także klienci, którzy blisko cztery lata temu zainwestowali w KBC Super Dyskontowy 1. Na tej inwestycji bowiem zarobili +33%, co w ujęciu średniorocznym daje zysk w wysokości +8,7% brutto. Aktywa tego produktu lokowane były w jednostki uczestnictwa zagranicznego funduszu GLOBAL PARTNERS, a wynik zależał od notowań 30 spółek z Europy Północnej.
 
Wysoko na liście najzyskowniejszych struktur znalazła się także 30-miesięczna Lokata Strukturyzowana oparta na indeksie WIG20 dostępna w PKO Banku Polskim, która wypracowała zysk brutto +30% (uroczniony +11,1%). Pozostałym produktom opartym o indeks polskich blue chipów nie powiodło się tak dobrze. O sukcesie decydował m.in. moment rozpoczęcia inwestycji. Podczas gdy w okresie trwania produktu PKO BP indeks WIG20 zyskał, tak w czasie 2-letniej inwestycji pozostałych rozwiązań (od lutego 2013 do marca 2015) stracił ponad -6%. W rezultacie Nordea Gwarant - Dynamika IV 95%- przyniósł ujemną stopę zwrotu (-2,4%), a w przypadku Certyfikatu strukturyzowanego Kurs na WIG20 z oferty Raiffeisen Polbank, klienci otrzymali zwrot zainwestowanych środków.
 
W przypadku produktów strukturyzowanych opartych na surowcach, nie sprawdziły się scenariusze, które przyjęły oferujące instytucje.  Wszystkie trzy produkty, które zakończyły się w ostatnich trzech miesiącach przyniosły jedynie zwrot zainwestowanego kapitału. 

Magdalena Patynowska
Analizy Online

TAGI:

wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę